X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30025
Przesłano:

Scenariusz zajęć plastycznych z cyklu Origami sztuka składania papieru "Kolorowy domek"

Scenariusz zajęć plastycznych
z cyklu Origami – sztuka składania papieru

„Kolorowy domek”

Autor: Teresa Rutkowska – Wojciechowska
Monika Dreger

Temat: Kolorowy domek wykonany metodą origami

Czas trwania zajęć: 60 minut

Uczestnicy zajęć: dzieci niesłyszące mieszkające w internacie (uczniowie klasy I, II, III)

Cele:
* Kształcenie małej motoryki
* Rozwijanie słownictwa czynnego i biernego
* Prawidłowe posługiwanie się klejem
* Utrwalanie nazw kolorów
* Poznanie nowej techniki plastycznej
* Utrwalanie pojęć figur geometrycznych: kwadrat, trójkąt,
prostokąt
* doskonalenie percepcji słuchowej

Cele szczegółowe:

* Zna kolory (czerwony, żółty, brązowy, niebieski, czarny)
* Potrafi prawidłowo posługiwać się klejem z tubki
* Umie nazwać części domu (dach, komin, okno, drzwi,
okiennice)
* Potrafi rozróżniać figury geometryczne
* Umie sylabizować wyrazy

Metody pracy:
* Pokaz
* Praktycznego działania
* Słowna wspomagana językiem migowym
* Ćwiczenia oddechowe
* Odczytywanie mowy z ust
* Sylabizowanie wyrazów

Pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć:

* kwadraty różnej wielkości i kolorów
* etykietki
* kartka niebieskiego papieru A4
* klej
* wcześniej przygotowana praca plastyczna metodą origami
(wzór)
* tamburyn
* drobne przedmioty do ćwiczeń oddechowych (waciki, rurki,
domki wycięte z serwetek śniadaniowych, kolorowe kwadraciki)
zdjęcia (ilustracje domów)
* tablica


Przebieg zajęć:

* Przywitanie się z dziećmi
* Przedstawienie tematu i celów zajęć

* Ćwiczenia oddechowe
- dmuchanie na waciki
- dmuchanie na wycięte z serwetek śniadaniowych domki
zawieszone na nitce (głęboki wdech i długi wydech)
- przenoszenie na wdechu przy pomocy rurki kolorowych
kwadratów z jednego miejsca na drugie

* Oglądanie różnych zdjęć i obrazków przedstawiających domy
- porównywanie do siebie różnych domków (małe, duże,
wysokie, niskie, różne kolory domów, domy dla ludzi, domy
dla zwierząt)
- układanie etykietek przy domach

* Oglądanie przez dzieci prac plastycznych wykonanych metodą
origami oraz wzorcowej pracy, jaką będą dzieci wykonywały
na zajęciach

* Wybieranie przez dzieci kwadratów potrzebnych do wykonania
pracy plastycznej ( kwadraty są posegregowane wielkościami
z odpowiednimi etykietkami)
- 1 jasnoniebieski o boku 150 mm
- 2 czerwone o boku 100 mm
- 2 czarne - jeden o boku 43 mm i jeden o boku 30 mm,
- 5 brązowych - jeden o boku 53 mm (na drzwi),
4 o boku 43 mm
- 2 żółte o boku 43 mm – ( okna )

* Wykonanie pracy plastycznej odbywa się w trzech etapach

1 Etap – zginanie kwadratów

- 2 czerwone kwadraty o boku 100mm zginamy po przekątnej -
utworzą się 2 trójkąty
- 1 czarny kwadrat o wymiarach 30 mm zginamy po przekątnej
powstanie trójkąt
- 1 czarny kwadrat o wymiarach 43 mm składamy na pół –
powstanie prostokąt
- 4 brązowe kwadraty o boku 43mm składamy na połowę –
powstaną 4 prostokąty
- 1 brązowy kwadrat o wymiarach 53 mm zginamy podobnie jak
brązowe, ale nie na połowę, lecz dzielimy kwadrat na 3
części i zaginamy w ten sposób, że jedna część stanowi
2/3 kwadratu a druga część stanowi 1/3 kwadratu – powstanie
prostokąt
- 1 kwadrat jasnoniebieski nie zginamy
- 2 kwadraty żółte – nie zginamy

Rozdanie dzieciom kartek na których będą wykonywały swoją pracę i kleju

2 Etap – układanie przygotowanych elementów na kartce
papieru

- Na kolorowa kartkę papieru kładziemy kwadrat jasnoniebieski
- Nad tym kwadratem układamy dwa trójkąty, które powstały z
czerwonych kwadratów (dach)
- Z lewej stron układamy w połowie skosu dachu prostokąt
czarny (w pionie, będzie to komin) a nad nim trójkąt
czarny, który stworzy daszek nad kominem
- U podstawy jasnoniebieskiego kwadratu układamy prostokąt
brązowy (drzwi)
- Wyżej układamy po obydwu stronach równomiernie po dwa -
brązowe prostokąty, w środku kwadrat żółty (okna z
okiennicami)

3 Etap – przyklejanie ułożonych elementów

- Najpierw przyklejamy jasnoniebieski kwadrat (ściana
frontowa domu)
- Nad nim dach (smarujemy klejem jedną spodnią stronę
każdego trójkąta i przykładamy do siebie tak, aby tworzyły
jeden większy trójkąt
- Z boku dachu przyklejamy najpierw czarny prostokąt a nad
nim czarny trójkąt ( komin)
- Brązowe drzwi należy posmarować klejem na mniejszym
prostokącie i delikatnie przykleić do jasnoniebieskiego
kwadratu tak, aby sprawiały wrażenie, że można je otwierać
- Okiennice ( łącznie 4 prostokąty) przyklejamy podobnie jak
drzwi, żeby sprawiały wrażenie, że można je otwierać. W
środek wklejamy żółte kwadraty, które są szybami.

* Zabawy w sylabizowanie
- każde dziecko otrzymuje zestaw etykietek
- dokłada etykietki do poszczególnych części domku (dach,
drzwi, okno, okiennica, komin, dom)
- sylabizują wyrazy (w rytmie tamburyna) napisane na
większych etykietach, które nauczycielka przytwierdza do
tablicy

^ dom
^ ok – no
^ ko – min
^ o - kien – ni – ca
^ drzwi
^ czer - wo – ny
^ żół – ty
^ bia – ły
^ brą – zo – wy
^ zie – lo - ny
^ du - ży dom
^ o - bra - zek
^ kwa - drat
^ trój – kąt
^ pro-sto - kąt

* Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu sylabizują wyrazy z
wyklaskiwaniem

Zakończenie

- ocena słowna prac dzieci
- samoocena swoich prac przez dzieci
- podziękowanie za wspólną zabawę
- sprzątanie świetlicy

Literatura:
Dorota Dziamska - Magiczne kwadraty, czyli origami płaskie z kwadratu.

Autorki scenariusza i realizatorki zajęć:
Monika Dreger
Teresa Rutkowska – Wojciechowska

nauczycielki SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.