X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30006
Przesłano:

Leśny ptak - sowa. Scenariusz zajęć z cyklu "Origami - sztuka składania papieru"

Scenariusz zajęć świetlicowych
z cyklu „Origami – sztuka składania papieru”
realizowanych z dziećmi niesłyszącymi


Temat zajęć: Leśny ptak – sowa

Miejsce prowadzenia zajęć: Świetlica grupy I w internacie

Uczestnicy: wychowankowie w wieku 8 – 13 lat

Czas: 60 minut

Cele:
* utrwalanie kolorów
* kształcenie małej motoryki
* umiejętność rysowania kwadratów według podanych wymiarów
* rozwijanie mowy spontanicznej
* rozwijanie wyobraźni przestrzennej

Cele szczegółowe:
* potrafi prawidłowo rysować i wycinać kwadraty
* zna kolory
* dba o estetyczny wygląd pracy
* umie prawidłowo ułożyć na kartce wszystkie elementy z
zachowaniem co jest pod, co na

Metody pracy:
* pokaz
* praktycznego działania
* totalnej komunikacji

Materiały niezbędne do zajęć:
* klej
* nożyczki
* papier w kolorze pomarańczowym, czerwonym, białym,
brązowym żółtym, zielonym
* ołówki, linijki
* grubszy kartonik do wykonania wzorów kwadratów o różnych
rozmiarach


Przebieg zajęć:

Zajęcia przebiegają w sześciu etapach

Etap I

* Przywitanie się prowadzącego z wychowankami.
* Przedstawienie tematu zajęć i celów.
* Przedstawienie wcześniej wykonanej pracy (wzorca).
* Rozdanie dzieciom niezbędnych materiałów do wykonania pracy.
* Wyjaśnienie, w jaki sposób należy wykonywać poszczególne
elementy.

Etap II

* Na grubszym kartoniku rysowanie kwadratów o bokach: 100mm,
30mm, 53mm, 15mm, 43mm.
* Wycięcie nożyczkami przygotowanych kartoników.
* Ddrysowywanie kwadratów na kolorowym papierze w
następujących ilościach:
- 4 kwadraty pomarańczowe o boku 100 mm - na głowę i tułów
- 4 kwadraty żółte o boku 100 mm - na skrzydła
- 4 kwadraty żółte o boku 30 mm - na uszy
- 3 kwadraty żółte o boku 53 mm - na pióra ogona
- 2 kwadraty białe o boku 53 mm - na oczy
- 2 kwadraty brązowe o boku 15 mm - na źrenice
- 1 kwadrat czerwony o boku 43 mm na dziób

Etap III

* Dokładne obejrzenie obrazka wcześniej wykonanego przez
prowadzącego.
* Składanie poszczególnych kwadratów.
* Kwadraty na uszy, dziób i źrenice składamy tak samo. Każdy
kwadrat składamy wzdłuż przekątnej a później dwie warstwy
papieru zginamy jeszcze raz.
* Głowę i tułów składamy z 4 kwadratów pomarańczowych .
Najpierw kwadrat zginamy po przekątnej, następnie z każdej
strony zginamy jeszcze raz, tworząc tzw. bazę „lody”.
Dokładamy jeszcze jedno zgięcie od wierzchołka w dół
(zaginamy rożek).
* Dwa z czterech pomarańczowych kwadratów będą tworzyły
tułów. Na kolejnych dwóch kwadratach robimy dodatkowe
zgięcie w połowie, w taki sposób, że powstanie nam
sześciokąt. Dwa kwadraty zestawione ze sobą będą tworzyły
głowę.
* Oczy z dwóch białych kwadratów robimy w taki sam sposób
jak tułów.
* Z żółtych kwadratów wykonujemy pióra i skrzydła. Każdy
kwadrat zginamy wzdłuż przekątnej, następnie drugi raz
zginamy dwie warstwy kątem prostym w kierunku linii
pierwszego zgięcia. Potem wykonujemy zakładkę, zginając
ostry wierzchołek tak, aby spotkał się z wierzchołkiem
powstałym w wyniku drugiego zgięcia.

Etap IV

* Na kolorowej kartce układamy wszystkie poskładane elementy.
* Tułów składamy z dwóch części tak, że częścią ostrych
wierzchołków do siebie, nakładając do połowy jeden na
drugi .
* Dwa pozostałe elementy pomarańczowe zestawiamy do siebie i
układamy na dwóch wcześniej złożonych elementach, w taki
sposób, że jeden tworzy tyłów (krawacik), a górny tylko
trochę widoczny, tworzy czoło głowy.
* Pióra sowy wychodzą ukosem spod głowy i tułowia.
* Pióra ogona (trzy części wykonane z kwadratów o boku 53 mm)
wychodzą spod dolnej części tułowia.
* Na głowie przyklejamy białe oczy i źrenice.
* Dziób z czerwonego elementu przyklejamy między dwoma
elementami głowy
* Z dwóch stron głowy - "u góry" przyklejamy uszy, które
wychodzą spod pomarańczowej części tworzącej "czoło sowy".
Każde ucho składa się z dwóch elementów.

Etap V

* Wszystkie elementy przyklejamy do kolorowej kartki papieru.
* Należy zwracać uwagę na to, które elementy są pod spodem a
które na wierzchu.
* Przez cały czas układania a następnie przyklejania należy
wzorować się na wcześniej przygotowanej (przez
prowadzącego) pracy.


Etap VI

* Omówienie zajęć.
* Słowna ocena wykonanych prac przez prowadzącego i
uczestników.
* Wyeksponowanie podpisanych prac na tablicy przed świetlicą.

Uwagi:
* Tak samo jak dzieci, również prowadzący wykonuje swoją
pracę.
* W razie potrzeby pomaga dzieciom w rysowaniu,
wycinaniu, układaniu i klejeniu poszczególnych elementów.
* W czasie wykonywania wszystkich czynności należy zwracać
uwagę, aby dzieci mówiły co robią, prawidłowo odczytywały
mowę z ust (rozwijały mowę spontaniczną)

Literatura:
Dorota Dziamska - Magiczne kwadraty, czyli origami płaskie z kwadratu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.