X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29948
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin szkolnego konkursu pt. "Patron sali dydaktycznej"

Regulamin
szkolnego konkursu pt. „Patron sali dydaktycznej”
dla nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

CELE KONKURSU:
1. Zintegrowanie zespołów klasowych;
2. Aktywizowanie nauczycieli i uczniów do współpracy;
3. Włączanie i uaktywnienie Samorządu Uczniowskiego;
ORGANIZATOR I ODPOWIEDZIALNA ZA KONKURS
• nauczyciel
TERMIN KONKURSU
• 15 – 29 luty 2016
ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Bobolicach
2. Konkurs trwa od 15 do 29 lutego 2016 roku.
3. Konkurs przebiega pod patronatem Dyrektora Szkoły.
4. O wyniku końcowym decyduje największa ilość głosów.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Każdy nauczyciel odpowiadający za przydzieloną mu salę dydaktyczną do 15 lutego (poniedziałek) podaje dwie – trzy propozycje patrona sali dydaktycznej (bohater książki, opowiadania, autor, pisarz, naukowiec, odkrywca itp. )do osoby odpowiedzialnej za konkurs.
2. Propozycje patrona mogą również podać uczniowie klasy.
3. Na godzinach wychowawczych nauczyciele zaprezentują uczniom, kandydatów na patrona sali dydaktycznej.
4. Wychowawca razem z uczniami wytypują jednego kandydata, który uzyska największą ilość głosów w tajnym głosowaniu klasowym. Przedstawiciel Rady Samorządu Uczniowskiego sporządzi protokół z głosowania (formularz protokołu przygotuje osoba odpowiedzialna).
5. Nauczyciele, którzy mają przydzieloną salę dydaktyczną, a nie są wychowawcami klasy również do 15 lutego (poniedziałek) podają dwie – trzy propozycje patrona sali dydaktycznej(bohater książki, opowiadania, autor, pisarz, naukowiec, odkrywca itp. ) do osoby odpowiedzialnej za konkurs . Rada Samorządu Uczniowskiego wytypuje jednego kandydata, na salę dydaktyczną, który uzyska największą ilość głosów w tajnym głosowaniu.
6. Wyniki głosowania klas zgromadzi osoba odpowiedzialna.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
1. Podsumowanie wyników i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 lutego 2016 roku. Lista z kandydatami poszczególnych sal dydaktycznych, zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszej szkoły.
2. Tabliczki z numerem i patronami poszczególnych sal dydaktycznych na wejściowe drzwi, przygotuje osoba odpowiedzialna.

ZAŁĄCZNIK 1

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA NA „PATRONA SALI DYDAKTYCZNEJ”

Numer sali dydaktycznej .......

Kandydaci na „Patrona klasy” liczba punktów
1........................................ ....................
2........................................ ....................
3. ........................................ .....................

Wynik głosowania
Patronem sali dydaktycznej nr ...................... Został(a)........................................

Podpis osób przeprowadzających głosowanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.