X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29947
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin szkolnego konkursu pt. "Super klasa"

Regulamin
szkolnego konkursu pt. „Super klasa”
dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

CELE KONKURSU:
1. Zintegrowanie zespołów klasowych;
2. Osiąganie lepszych wyników w nauce;
3. Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych;
4. Aktywny udział w życiu szkoły;
5. Podnoszenie kultury osobistej i promowanie pozytywnych postaw wśród dzieci;
6. Wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji;
7. Wspieranie działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą;
8. Włączanie i uaktywnienie Samorządu Uczniowskiego.
ORGANIZATOR KONKURSU

• Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach;

ODPOWIEDZIALNA ZA KONKURS
• Wyznaczony nauczyciel

TERMIN KONKURSU
• Rok szkolny 2015/2016
ZAŁOŻENIA KONKURSU
• Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VI.
• Konkurs trwa od 1 października 2015 r. do 18 czerwca 2016 r.
• Po zakończeniu pierwszego semestru podana zostanie klasyfikacja śródroczna konkursu.
• Konkurs przebiega pod patronatem Dyrektora Szkoły.
• O wyniku końcowym decyduje suma punktów uzyskanych przez klasę. Punkty przydziela i podlicza komisja wyznaczona przez osobę odpowiedzialna za konkurs.
• Osoba odpowiedzialna za konkurs zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu. Uczniowie będą na bieżąco informowani o zmianach w regulaminie. Do programu konkursu mogą być wprowadzane (nawet jest to zalecane) nowe elementy (kryteria),za które klasy będą otrzymywać punkty. Jedyną zasadą, którą należy przestrzegać przy wprowadzaniu zmian to zasada równości, sprawiedliwości i poszanowania godności (tj. żadne z punktów nie powinno faworyzować klasy ani ucznia). Ponadto organizator jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu punktacji. Klasy w ten sposób będą mogły na bieżąco śledzić stan punktów i wpływać na to poprzez dopingowanie uczniów do lepszej i systematycznej pracy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. SUPER KLASĄ może zostać klasa, która zdobyła łącznie największą liczbę punktów.
2. Przyznane punkty za:
• średnią ocen z zachowania klasy;
• średnia ocen klasy;
• frekwencję;
• zaangażowanie rodziców;
• postawy patriotyczne.
3. Oceny poszczególnych konkursów będą dokonywać:
• opiekun SU
• uczniowie wchodzący w skład Samorządu Uczniowskiego;
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
• Klasa, która zgromadzi największą liczbę punktów, otrzymuje tytuł Super klasy, puchar oraz dyplom.
• Tytuł i puchar Super klasy zwycięska klasa otrzymuje na jeden rok szkolny.
• Klasa może wielokrotnie zdobyć tytuł Super klasy.
• Wszystkie sprawy sporne związane z przeliczaniem punktów rozstrzygają Opiekun Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Dyrekcją.
Podsumowanie wyników i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2016 roku.
Nagrodą dla SUPER KLASY jest PUCHAR przechodni.
1. Śródroczna średnia ocen z zachowania klasy:
Ocena z zachowania: Decyduje średnia ocen z zachowania klasy.
Przelicza się ją, przypisując poszczególnym ocenom z zachowania
odpowiednią ilość punktów, a następnie oblicza się średnią
arytmetyczną. Ocena wzorowa – 6pkt, ocena bardzo dobra – 5pkt,
ocena dobra – 4pkt, ocena poprawna – 3pkt, ocena nieodpowiednia – 1pkt, ocena naganna – 0pkt.

Średnia klasy Ilość punktów
Powyżej 5.0 30
4.8 – 4.9 26
4.6 – 4.7 24
4.4 – 4.5 22
4.2 – 4.3 20
4.0 – 4.1 18
3.8 – 3.9 16
3.6 – 3.7 14
3.4 – 3.5 12
3.2 – 3.3 10
Poniżej 3.1 5

2. Śródroczna średnia ocen klasy:

Średnia klasy Ilość punktów
Powyżej 4.7 30
4.5 – 4.6 24
4.3 – 4.4 22
4.1 – 4.2 20
3.9 – 4.0 18
3.7 – 3.8 16
3.5 – 3.6 14
3.3 – 3.4 12
3.1 – 3.2 10
Poniżej 3.0 5

3. Frekwencja klasy za okres trwania konkursu:

Frekwencja Ilość punktów
95% i więcej 30
94% 26
93 24
92 22
91 20
90 18
89 16
88 14
87 12
86 10
85 8
84 6
83 4
82 2
81 i mniej 0

4. Zaangażowanie rodziców
Punkty zostają przyznane za udział procentowy rodziców w zebraniach.

Frekwencja Ilość punktów
95% i więcej 30
94% 26
93 24
92 22
91 20
90 18
89 16
88 14
87 12
86 10
85 8
84 6
83 4
82 2
81 i mniej 0

5. Postawy patriotyczne (strój galowy, udział w akcjach charytatywnych)

Uczniowie Ilość punktów
100% -95% 10
94%- 90% 9
89%- 80% 8
79%- 70% 7
69%- 60% 6
59%- 50% 5
49%- 40% 4
39%- 30% 3
29%- 20% 2
19%- 10% 1
Poniżej 10% 0

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.