X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29940
Przesłano:
Dział: Języki obce

Adventure Island - przyimki miejsca

ADVENTURE ISLAND – Przyimki miejsca
1. Cele lekcji

Ogólny cel lekcji:
Celem lekcji jest doskonalenie sprawności mówienia i słuchania, rozumienie tekstu czytanego oraz słuchanego oraz wprowadzenie słownictwa dotyczącego przyimków miejsca.
a) Wiadomości
Uczeń zna:
• przyimki through, away from, under, over, towards, around
• słownictwo związane z following directions
b) Umiejętności
Uczeń:
• potrafi posługiwać się słowami i wyrażeniami związanymi z opisywaną historyjką
• opisuje zdjęcia,
• buduje zdania z przyimkami through, away from, under, over, towards, around
• stosuje posiadany zasób słów i wyrażeń do wypowiedzi w sytuacji opisu miejsc,
• potrafi wykonać ćwiczenia na słuchanie ze zrozumieniem,
• poprawnie wymawia nowe słowa,
• potrafi udzielać wskazówek dotyczących przemieszczania się
• wyraża opinię o miejscach.
c) Postawy
Uczeń:
• potrafi poprawnie zachować się podczas słuchania i mówienia,
• harmonijnie współpracuje z kolegami i nauczycielem,
• nie wstydzi się mówić o sobie.

2. Metoda i forma pracy
Metoda: podejście komunikacyjne, pytania-odpowiedzi, audiolingwalna, pogadanka, ćwiczebna, praca z podręcznikiem, opis, gra multimedialna i dydaktyczna.
Forma: praca w parach, grupach i indywidualna
3. Środki dydaktyczne
Podręcznik, odtwarzacz i płyta CD, zdjęcia, tablica interaktywna, active teach

4. Przebieg lekcji
a) Faza przygotowawcza
Subject: ADVENTURE ISLAND – Czytanie historyjki obrazkowej
Checking homework
Podanie celu lekcji – Today we are learning about prepositions of movement and we found the treasure. But Tara found us. Are we going escape?
b) Faza realizacyjna
1. Asking students what they can remem ber about the last episode (AJ helpem Danny build a raft, but the raft was very small. The children fund a tree house, and a bridge which wasn’t strong enough for All of them.
2. Asking the class what’s going to happen next.
The crocodile is going to eat them
They are going to find a pirate.
3. (Books open) Playing the recording once or twice Chile students listen and read cartoon.
4. Doing the excercise 1,2 p.55 individually.
5. Comparing students’ answer with a friend
6. Acting the cartoon
7. Writing new words in notebook
through - przez
away from - od
under - pod
over - nad
towards - do
around - wokół
8. Matching excercise (4 p.55)
9. Finding the prepositions of movement ex1/44 (workbook)
10. Labeling the Picture with the prepositions of movement (Ex2.44)
11. Following the directions in excercise 5 (ex.6/55) and finding the treasure
12. Drawing the treasure map including words: jungle, canyon, desert, river, volcano, cave, glacier, ocean.
c) Faza podsumowująca
Nauczyciel ocenia aktywność wszystkich uczniów plusami i minusami. Zadaje też pracę domową. Przypomina o konieczności nauczenia się poznanych dziś wiadomości.
b) Ewaluacja (rozdanie uczniom krótkiej ankiety z oceną lekcji)
Zadanie domowe
Naucz się słów z ćwiczenia 4.
7. Czas trwania lekcji
45 minut
8. Uwagi do scenariusza
Lekcja jest bardzo łatwa, należy więc zaktywizować najsłabszych uczniów i zmotywować ich do prostych wypowiedzi. Ważne jest też, aby lekcji nadać szybkie tempo.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.