X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29932
Przesłano:
Dział: Języki obce

People - opisujemy wygląd zewnętrzny ludzi. Konspekt lekcji otwartej z języka angielskiego w klasie czwartej SP

Konspekt do lekcji otwartej języka angielskiego, przeprowadzonej w klasie IVA
w dn. 31.05.2012 r.

Temat: "People". - opisujemy wygląd zewnętrzny ludzi.

Cele ogólne:
Uczniowie poznają kilkanaście nowych wyrazów będących cechami wyglądu zewnętrznego ludzi.
Uczniowie potrafią konstruować proste zdania z wykorzystaniem czasowników: "to be",
"to have" oraz nowopoznanych przymiotników .

Cele szczegółowe:
-Uczniowie potrafią nazywać różne cechy wyglądu zewnętrznego na podstawie ilustracji oraz usłyszanego opisu.
-Potrafią określać prawdziwość lub fałszywość usłyszanych zdań.
-Uczniowie potrafią skonstruować proste zdania w czasie Present Simple z wykorzystaniem czasowników "to have" oraz "to be".
-Potrafią z usłyszanego tekstu wyodrębnić informacje potrzebne do wykonania wskazanego polecenia.

Formy pracy:
- indywidualna
- współpraca w parach (wybrani uczniowie)

Metody pracy:
- "prawda"/ "fałsz"
- językowa instrukcja słowna typu: "akcja-reakcja"
- łączenie słów z odpowiednimi ilustracjami

Materiały: ilustracje pomieszczeń w domu i wybranych urządzeń domowych, materiał audio-wizualny dostępny w ramach oprogramowania tablicy interaktywnej, ilustracje przedstawiające włosy, oczy, wąsy o różnych kolorach, flashcards-ilustrujące omawiane cechy, zdjęcia wybranych postaci prezentowane na tablicy interaktywnej.


Przebieg lekcji:

1. Nauczyciel rozpoczyna od przedstawienia (przypomnienia) zasad obowiązujących w trakcie trwania lekcji i poszczególnych zadań.

2. "Warm up"- Rozgrzewka językowa : nauczyciel zapisuje datę ale w miejscu tematu pozostawia puste miejsce. Uczniowie na podstawie ilustracji muszą nazwać oglądane miejsce w domu, mieście lub mebel ale dodatkowo muszą zapisać wskazaną przez n-la literę z danej nazwy.

Topic: "PEOPLE" - opisujemy wygląd zewnętrzny.

3. N-l wprowadza nowe słownictwo poprzez zabawę językową : "Tower game"
Rozkład kilkanaście kartoników (flashcards) ilustracjami w dół. Wybiera uczniów i prosi o podniesienie jednego kartonika. Uczeń pokazuje go klasie po czym odczytuje widniejącą tam nazwę i stara się wyjaśnić co ów wyraz oznacza. Jeśli wykona to zadanie prawidłowo może zacząć układać wieżę z plastikowych kubeczków i kartonika. Czynność powtarzana jest do momentu aż wieża się przewróci. Pozostałe kartoniki podnosi już nauczyciel i wspólnie z uczniami wyjaśnia ich treść.

4. Kolejni uczniowie są wybierani do łączenia wyrazów i ilustracji na tablicy interaktywnej.
Ostatni uczeń sprawdza poprawność zadania i wnosi ewentualne poprawki ( może je konsultować z klasą).

5. Nauczyciel pyta uczniów o 2!!! czasowniki, które są wykorzystywane do opisu osób.
Uczniowie wspólnie przypominają o czasownikach: "to have" i "to be". Wspólnie przypominają też ich odmianę. ( ilustracja pomocnicza na tablicy interaktywnej).

6. N-l wybiera trzy pary uczniów (dziewczynka-chłopiec). "Who done it? game"
Dziewczynki wybierają jedną z kopert i patrząc na ilustrację opisują elementy wyglądu zewnętrznego tam widniejące (nie mogą pokazać ilustracji koledze, starają się konstruować krótkie zdania z użyciem w/w czasowników).
Chłopiec ma do wyboru ilustracje włosów o różnych długościach i kolorach, oczu o różnych kolorach, wąsów i okularów. Musi zastosować się do instrukcji koleżanki.
Po skończonym zadaniu klasa porównuje prawidłowość wykonanego zadania. Wygrywa para, która dobrała najwięcej wspólnych elementów.

7. N-l prezentuje 4 ilustracje przedstawiające przypadkowe osoby.
N-l instruuje uczniów o zasadach zadania:
- każde zdjęcie opisane zostanie przez n-la 3 zdaniami
- jeśli uczniowie uznają, że zdanie jest prawdziwe - KLASZCZĄ
- jeśli uczniowie uznają, że zdanie jest fałszywe - TUPIĄ
- jeśli podana jest cecha/informacja obojętna, taka której nie można zweryfikować - ZACHOWUJĄ CISZĘ

8. N-l podsumowuje lekcję, pracę i zaangażowanie uczniów a także zadaje (wyjaśnia) pracę domową.
Zad. 1/ str. 52 (zeszyt ćwiczeń)


Nauczyciel zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w kolejności zaplanowanych zadań lub ich modyfikacji "wymuszonych" jakimiś nieprzewidzianymi okolicznościami zależnymi od charakteru danej grupy uczniów .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.