X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29800
Przesłano:

Jak aktywnie spędzać czas? Scenariusz lekcji wychowawczej

1. Przedmiot Zajęcia z wychowawcą

2. Miejsce odbywania zajęć: Szkoła Podstawowa

3. Temat jednostki metodycznej Program profilaktyczno – wychowawczy

4. Temat jednostki lekcyjnej Jak aktywnie spędzać czas?

5. Cele lekcji:

a) dydaktyczne
- poznawcze
• Uczeń zna zasady dobrej organizacji własnego dnia;
• Uczeń zna definicję aktywności fizycznej;
• Uczeń rozumie znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka;
• Uczeń zna formy czynnego i biernego spędzania czasu wolnego;
• Uczeń zna korzystny wpływ aktywności ruchowej na organizm człowieka;

-kształcące
• Uczeń potrafi aktywnie i bezpiecznie wypoczywać;
• Uczeń umie określić swoje ulubione formy spędzania czasu wolnego.

b) wychowawcze
• Uczeń uświadamia sobie jak odpoczywają jego bliscy, a jak powinni odpoczywać;
• Uczeń postępuje wg. poleceń nauczyciela;
• Uczeń jest świadomy zagrożeń wnikających z braku aktywności fizycznej;
• Uczeń rozwija umiejętność szybkiego kojarzenia;
• Uczeń rozwija umiejętność pracy w zespole.

6. Metody pracy nauczyciela pogadanka, dyskusja, wykład, programowa

7. Środki dydaktyczne: komputer z projektorem, krzyżówka

8. Forma organizacji pracy uczniów praca grupowa, praca indywidualna

9. Czas trwania lekcji

10. Prowadzący lekcję:

Czynności nauczyciela
• Przywitanie się z klasą
• Sprawdzenie listy obecności
• Nauczyciel dzieli uczniów na grupy dwuosobowe
• Nauczyciel rozdaje każdej drużynie krzyżówkę
• Nauczyciel prosi uczniów o podanie hasła krzyżówki.
• Nauczyciel zapisuje na tablicy temat dzisiejszej lekcji.
• Nauczyciel prosi uczniów, aby w drużynach dwuosobowych zapisali definicję „aktywności fizycznej”, a następnie wybiera poszczególne drużyny i prosi o odczytanie ich definicji.
• Nauczyciel przedstawia w prezentacji definicję aktywności fizycznej.
• Nauczyciel zapisuje na tablicy „AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO”
• Nauczyciel prosi, aby uczniowie podali własne przykłady spędzania czasu wolnego po szkole.

• Nauczyciel rozdaje uczniom kartkę podzieloną na 24 części (każda z części to 1 godzina doby)
• Uczniowie mają za zadanie wypełnić pola swoimi codziennymi zajęciami. Zaznaczają również czas wolny. Po zakończonej nauczyciel zadaje pytanie: Ile czasu poświęcanie na aktywność fizyczną?
• Nauczyciel podaje uczniom ramowe potrzeby ilości ruchu.
• Nauczyciel przedstawia w prezentacji rady dla uczniów.
• Nauczyciel przedstawia krótki film animowany dotyczący aktywności fizycznej.
• Nauczyciel nagradza aktywność dzieci w postaci punktów dodatnich.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.