X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2974
Przesłano:

Klasyfikacja wielokątów - plakat. Konspekt lekcji matematyki dla klasy 5

CEL GŁÓWNY: Uczeń potrafi sam metodą doświadczeń i prób ułożyć i zdefiniować twierdzenia i reguły matematyczne dotyczące wielokątów .

CELE OPERACYJNE: Uczeń rozpoznaje wielokąty i potrafi wskazać te figury, które nie są wielokątami. Rysuje i nazywa wielokąty o określonej ilości kątów. Potrafi wskazać boki, wierzchołki, kąty i przekątne w wielokącie. Wie jak obliczyć obwód wielokąta. Uczeń potrafi wskazać punkty, które należą bądź nie do wielokąta. Umie stosować teorie w praktyce. Kształtuje i pobudza aktywność umysłową, umiejętnie argumentuje, poprawnie klasyfikuje, wyrabia spostrzegawczość i umiejętność obserwacji. Rozwija wielokrotną aktywność oraz dociekliwość poznawczą. Ma świadomość użyteczności zdobytej wiedzy na lekcji matematyki. Umiejętnie pracuje w grupie rówieśników, odpowiednio dokonuje wyborów. Poszukuje i dąży na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów. Dzięki temu potrafi sam odkryć i zdefiniować pojęcia matematyczne.
METODY:
• Słowna-dyskusja
• Praktyczna-ćwiczenia dotyczące zastosowań teorii
• Burza mózgów

FORMY PRACY:
• Praca z całą klasą- zbiorowa
• Praca samodzielna ucznia ukierunkowana i kontrolowana przez nauczyciela
POMOCE:
• Wywieszki: różne rodzaje figur, wielokątów,
• czysta plansza, na której uczniowie tworzą plakat z wielokątami oraz definicje
• magnezy, kolorowa kreda, zeszyty przedmiotowe,
• karta z pracą domową.
ŚCIEŻKI EDUKACYJNE:
• czytelniczo-medialna
• wychowawcza:
Uczeń: jasno formułuje swoje myśli, dba o staranność przy wykonywaniu rysunków, odpowiednio zachowuje się podczas współpracy w grupie

PRZEBIEG LEKCJI:

1. Czynności wstępne: nauczyciel podaje cel lekcji

2. „od A do Z”- losy ze szklanej kuli
A. co to jest wielokąt?
B. Jakie znamy wielokąty?
C. Jakie to są wielokąty foremne?
D. Opisz własności prostokąta
E. Ile wynosi suma miar katów w czworokącie?
F. Ile wynosi suma miar kątów w trójkącie?
G. Opisz własności trapezu
H. Ile przekątnych ma czworokąt?
I. Jaki jest wzór na obwód kwadratu?
J. Jaki jest wzór na obwód prostokąta?
K. Czy każdy prostokąt jest kwadratem?
L. Czy każdy romb jest trapezem?
M. Czy każdy romb jest kwadratem?
N. Czy trapez prostokątny równoramienny jest prostokątem?
O. Wskaż trapezy równoramienne.
P. Wskaż deltoidy
Q. Podaj wzór na obwód w trójkącie równoramienny
R. Jak nazywa się figura, która składa się z dwóch ramion jednakowej długości i jednej podstawy?
S. Ile przekątnych ma trójkąt?
T. Jaki jest obwód w kwadracie, którego bok ma długość 3cm?
U. Czy każdy równoległobok jest czworokątem?
V. Czy każdy kwadrat jest równoległobokiem?
W. Ile wynosi suma kątów sąsiadujących w czworokącie?
X. Jaką miarę mają Katy przeciwległe w czworokącie?
Y. Jak nazywają się boki w trapezie?
Z. Ile wynosi obwód w trójkącie równoramiennym jeśli bok ma długość 7cm?

3. Zagadka. Nauczyciel rozdaje uczniom kolorowe patyczki. Następnie prosi uczniów, aby ułożyli dwa trójkąty z pięciu zapałek.

4. Plakat. Nauczyciel wiesza na tablicy różne rodzaje figur geometrycznych. Następnie prosi uczniów, aby wybrali spośród nich te figury które nie są wielokątami. Resztę figur dzieci przypinają do plakatu. Później dzieci wyróżniają czworokąty, trapezy, równoległoboki, prostokąty, kwadraty, romby i deltoidy. Uczniowie maja za zadanie w ten sposób dokonać odpowiednich wyborów, poprawnie klasyfikować figury tak aby powstał plakat.

5. Rekapitulacja lekcji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.