X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29631
Przesłano:

Pytania wyboru do wykorzystania na przedmiotach zawodowych z budownictwa w zakresie organizacji budownictwa

ORGANIZACJA BUDOWY – pytania wyboru

1. Sposób pracy, który polega na równoczesnym rozpoczęciu robót przez specjalistyczne zespoły robocze, na wszystkich działkach roboczych jest metodą:
A. pracy równomiernej
B. równoległego wykonania
C. kolejnego wykonania
D. mieszaną

2. Sposób pracy, który polega na kolejnym wykonaniu robót, po zakończeniu poprzednich, jest metodą:
A. pracy równomiernej
B. równoległego wykonania
C. kolejnego wykonania
D. mieszaną

3. Sposób pracy, który polega na tym, że specjalistyczne brygady wykonują tą samą pracę przechodząc z działki na działkę, po przygotowaniu frontu robót dla następnej brygady, jest metodą:
A. pracy równomiernej
B. równoległego wykonania
C. kolejnego wykonania
D. mieszaną

4. Odbiór wad i usterek po upływie 12-60 m-cy użytkowania obiektu to:
A. odbiór frontu robót
B. międzyoperacyjny odbiór robót
C. odbiór końcowy
D. odbiór gwarancyjny

5. Odbiór terenu przyszłych robót z którym związana jest infrastruktura naziemna i podziemna, to:
A. odbiór frontu robót
B. międzyoperacyjny odbiór robót
C. odbiór końcowy
D. odbiór gwarancyjny

6. Odbiór polegający na stwierdzeniu zgodności odbieranego etapu robót z dokumentacją, to:
A. odbiór frontu robót
B. międzyoperacyjny odbiór robót
C. odbiór końcowy
D. odbiór gwarancyjny

7. Ostateczna ocena techniczna wykonanego obiektu, to:
A. odbiór frontu robót
B. międzyoperacyjny odbiór robót
C. odbiór końcowy
D. odbiór gwarancyjny

8. Worki z cementem układa się:
A. w stosach max do 2 m wysokości
B. w stosach o wysokości dostosowanej do wytrzymałości materiału
C. na podkładkach, w stalowych stojakach
D. krzyżowo, w stosach max do 10 warstw

9. Płyty dachowe, prefabrykowane, układa się:
A. w stosach max do 2 m wysokości
B. w stosach o wysokości dostosowanej do wytrzymałości materiału
C. na podkładkach, w stalowych stojakach
D. krzyżowo, w stosach max do 10 warstw

10. Materiały drobnowymiarowe, układa się:
A. w stosach max do 2 m wysokości
B. w stosach o wysokości dostosowanej do wytrzymałości materiału
C. na podkładkach, w stalowych stojakach
D. krzyżowo, w stosach max do 10 warstw

11. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy odpowiada:
A. inspektor nadzoru
B. kierownik budowy
C. inwestor
D. organ nadzorujący budowę

12. Zagospodarowanie placu budowy należy rozpocząć od:
A. zainstalowania maszyn i urządzeń
B. wykonania składowisk materiałów
C. ogrodzenia placu i umocowania tablicy informacyjnej
D. wykonania stałych dróg kołowych

13. Ochrona przed zapyleniem podczas remontu i usuwaniu gruzu z wyższych kondygnacji polega m.in. na:
A. segregowaniu odpadów
B. spalaniu odpadów
C. stosowaniu filtrów lub przewodów rurowych
D. stosowaniu technologii małoodpadowych

14. Remont stropu należy rozpocząć od:
A. rozbiórki stropu
B. ułożenia deskowania stropu
C. zabezpieczenia elementów opierających się na stropie
D. skucia betonu na istniejącym stropie

15. Dziennik budowy służy do:
A. wpisów, uwag i zastrzeżeń dotyczących BHP na budowie
B. odzwierciedlenia wszystkich wykonanych robót podczas realizacji budowy
C. pokazania ilości wszystkich wykonanych robót
D. ilości robót wg dokumentacji projektowej

16. Książka obmiarów służy do:
A. wpisów, uwag i zastrzeżeń dotyczących BHP na budowie
B. odzwierciedlenia wszystkich wykonanych robót podczas realizacji budowy
C. pokazania ilości wszystkich wykonanych robót
D. ilości robót wg dokumentacji projektowej

17. Dziennik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy służy do:
A. wpisów, uwag i zastrzeżeń dotyczących BHP na budowie
B. odzwierciedlenia wszystkich wykonanych robót podczas realizacji budowy
C. pokazania ilości wszystkich wykonanych robót
D. ilości robót wg dokumentacji projektowej

18. Zasada ładu materiałowego:
A. zastępuje warunki i czynniki niesprecyzowane, ustalonymi normami i przepisami
B. określa miejsca środków pracy
C. dzieli określone zadania na proste procesy i powierza je odpowiednim zespołom roboczym
D. polega na stosowaniu właściwej mechanizacji eliminacji czynności zbędnych

19. Zasada oszczędzania wysiłku ludzkiego:
A. zastępuje warunki i czynniki niesprecyzowane, ustalonymi normami i przepisami
B. określa miejsca środków pracy
C. dzieli określone zadania na proste procesy i powierza je odpowiednim zespołom roboczym
D. polega na stosowaniu właściwej mechanizacji eliminacji czynności zbędnych

20. Zasada normalizacji pracy:
A. zastępuje warunki i czynniki niesprecyzowane, ustalonymi normami i przepisami
B. określa miejsca środków pracy
C. dzieli określone zadania na proste procesy i powierza je odpowiednim zespołom roboczym
D. polega na stosowaniu właściwej mechanizacji eliminacji czynności zbędnych

21. Zasada podziału pracy:
A. zastępuje warunki i czynniki niesprecyzowane, ustalonymi normami i przepisami
B. określa miejsca środków pracy
C. dzieli określone zadania na proste procesy i powierza je odpowiednim zespołom roboczym
D. polega na stosowaniu właściwej mechanizacji eliminacji czynności zbędnych

22. Zasada harmonizacji:
A. polega na odpowiednim dobraniu współpracujących ze sobą jednostek i na uzgadnianiu ich działania w czasie
B. umożliwia równomierną realizację zadań wskutek ustalenia odpowiedniego tempa pracy
C. wymaga zapewnienia odpowiednich rezerw, czasu, narzędzi, itd.
D. Umożliwia wczesne ujawnienie rozbieżności między planowanym i rzeczywistym wykonaniem

23. Zasada równomierności i rytmiczności:
A. polega na odpowiednim dobraniu współpracujących ze sobą jednostek i na uzgadnianiu ich działania w czasie
B. umożliwia równomierną realizację zadań wskutek ustalenia odpowiedniego tempa pracy
C. wymaga zapewnienia odpowiednich rezerw, czasu, narzędzi, itd.
D. Umożliwia wczesne ujawnienie rozbieżności między planowanym i rzeczywistym wykonaniem

24. Zasada kontroli:
A. polega na odpowiednim dobraniu współpracujących ze sobą jednostek i na uzgadnianiu ich działania w czasie
B. umożliwia równomierną realizację zadań wskutek ustalenia odpowiedniego tempa pracy
C. wymaga zapewnienia odpowiednich rezerw, czasu, narzędzi, itd.
D. Umożliwia wczesne ujawnienie rozbieżności między planowanym i rzeczywistym wykonaniem

25. Zasada stosowania rezerw:
A. polega na odpowiednim dobraniu współpracujących ze sobą jednostek i na uzgadnianiu ich działania w czasie
B. umożliwia równomierną realizację zadań wskutek ustalenia odpowiedniego tempa pracy
C. wymaga zapewnienia odpowiednich rezerw, czasu, narzędzi, itd.
D. Umożliwia wczesne ujawnienie rozbieżności między planowanym i rzeczywistym wykonaniem

26. Stanowisko robocze to:

A. wydzielona i wyposażona przestrzeń robocza, na której wykonuje się określoną pracę przez samodzielnego pracownika
B. część działki roboczej na pracę zespołu stanowiąca część składową brygady roboczej
C. przestrzeń, gdzie w danym momencie wykonywany jest proces budowlany jednocześnie przez całą brygadę
D. część działki obiektu przydzielona brygadzie roboczej do wykonania określonego procesu roboczego

27. Działka robocza to:
A. wydzielona i wyposażona przestrzeń robocza, na której wykonuje się określoną pracę przez samodzielnego pracownika
B. część działki roboczej przeznaczona na pracę zespołu stanowiąca część składową brygady roboczej
C. przestrzeń, gdzie w danym momencie wykonywany jest proces budowlany jednocześnie przez całą brygadę
D. część działki obiektu przydzielona brygadzie roboczej do wykonania określonego procesu roboczego

28. Odcinek robót to:
A. wydzielona i wyposażona przestrzeń robocza, na której wykonuje się określoną pracę przez samodzielnego pracownika
B. część działki roboczej na pracę zespołu stanowiąca część składową brygady roboczej
C. przestrzeń, gdzie w danym momencie wykonywany jest proces budowlany jednocześnie przez całą brygadę
D. część działki obiektu przydzielona brygadzie roboczej do wykonania określonego procesu roboczego

29. Front robót to:
A. wydzielona i wyposażona przestrzeń robocza, na której wykonuje się określoną pracę przez samodzielnego pracownika
B. część działki roboczej na pracę zespołu stanowiąca część składową brygady roboczej
C. przestrzeń, gdzie w danym momencie wykonywany jest proces budowlany jednocześnie przez całą brygadę
D. część działki obiektu przydzielona brygadzie roboczej do wykonania określonego procesu roboczego

30. Proces technologiczny montażu elementów prefabrykowanych zaczyna się od:
A. umocowania elementu linami do urządzenia montażowego
B. przygotowania elementu i jego złączy na budowie, np. oczyszczenie
C. powolnego naprowadzania i opuszczania elementu na miejsce wbudowania
D. sprawdzania prawidłowości ustawienia montowanego elementu

31. Do wykonania robót tynkarskich można przystąpić po:
A. wykonaniu murów nośnych, ale przed wykonaniem ścianek działowych
B. zakończeniu wszystkich robót stanu surowego, wykonaniu dachu i
Osadzeniu stolarki
C. wykonaniu stanu surowego, ale przed osadzeniem stolarki
D. wykonaniu stanu surowego, ale przed wykonaniem dachu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.