X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29216
Przesłano:
Dział: Języki obce

Opis przedmiotu - scenariusz lekcji języka angielskiego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Nauczyciel: mgr Joanna Witkowska- Muszyńska
Temat: Describing objects – opisywanie przedmiotów.
Data: 16.12.2008
Cele ogólne:
- umiejętność opisywania przedmiotu za pomocą przymiotników
- doskonalenie umiejętności sprawdzanych na egzaminie gimnazjalnym- słuchanie, reagowanie językowe
- kształcenie umiejętności analizowania i wnioskowania
- pogłębianie i wzmacnianie postaw tolerancji, aktywnej współpracy

Cele operacyjne:
1. Wiadomości- Uczeń:
• zna przymiotniki opisujące przedmioty
• zna kolejność przymiotników w zdaniu

2. Umiejętności- Uczeń:
• potrafi na podstawie podanych przykładów wydedukować regułę gramatyczną
• potrafi opisywać przedmioty
• potrafi zastosować wiadomości teoretyczne w praktyce
• potrafi słuchać ze zrozumieniem

3. Cele wychowawcze:

• kształcenie umiejętności aktywnej współpracy w parach i grupach
• promowanie umiejętności wzajemnego kształcenia (peer- teaching)
• rozwijanie postawy aktywnej podczas lekcji
• kształtowanie pozytywnej postawy wobec innych poglądów

Metody:

• komunikacyjna
● audiolingwalna
● gramatyczno- tłumaczeniowa
• aktywizujące: burza mózgów, dedukcja, symulacja

Formy pracy:

● praca indywidualna
● praca w parach
● praca w grupach

Materiały i środki dydaktyczne:

1. Podstawowe
• podręcznik Blockbuster 3
● płyta CD Blockbuster 3


2. Autentyczne
• zdjęcia/ obrazki stymulujące
• przedmioty otaczające uczni
Tok zajęć

Część wstępna
1. Powitanie i sprawdzenie obecności.
2. Rozgrzewka językowa. Uczniowie muszą wymienić jak najwięcej rzeczowników
i przymiotników otaczających ich.
3. Zapoznanie uczniów z tematem i celami zajęć.

Część właściwa
1.Wprowadzenie do tematu lekcji- prezentacja konstrukcji
Nauczyciel prezentuje i zapisuje na tablicy kilka zdań, na podstawie których uczniowie muszą wydedukować kolejność przymiotników w zdaniu (np. I`ve got a new silver mobile phone/ This is a small rectangular wooden desk)

2.Utrwalenie konstrukcji- ćwiczenie gramatyczne
W parach uczniowie wykonują ćwiczenie gramatyczne- ich zadaniem jest uporządkować podane w zdaniach przymiotniki zgodnie z zasadą, którą właśnie wydedukowali.

3.Zastosowanie konstrukcji w praktyce
Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Proponuje kalambury słowne- jedna osoba z grupy podchodzi do nauczyciela, losuje karteczkę ze słowem i musi za pomocą przymiotników tak opisać wylosowany przedmiot, by reszta jego drużyny odgadła.
Następnie uczniowie odgrywają w parach scenkę w biurze rzeczy znalezionych. Gdzie opisują zagubiony bagaż.

Część końcowa
1. Rekapitulacja: Uczniowie powtarzają kolejność przymiotników w zdaniu
2. Ocenianie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.