X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29201
Przesłano:

Przysmaki kuchni świata - scenariusz lekcji dla klasy piątej

Scenariusz lekcji dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Temat: Przysmaki kuchni świata.
Czas: 1 lekcja.
Cele lekcji – Uczeń:
- czyta ze zrozumieniem tekst poetycki,
- wyszukuje potrzebne informacje, dokonuje ich selekcji,
- korzysta ze słowników,
- rozumie dosłowny i przenośny sens wyrażeń oraz zwrotów,
- wyraża opinię na określony temat,
- odróżnia przepis kulinarny od menu.
Metody i formy pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca z całym zespołem klasowym.
Materiały i środki dydaktyczne: podręcznik z tekstem wiersza Wiktora Woroszylskiego „Co kto lubi”, płyta z tekstem wiersza, słownik języka polskiego, słownik frazeologiczny, papierowe talerze z nazwami potraw charakterystycznymi w danych państwach, załączniki z ćwiczeniami.


Przebieg lekcji:
1. Podanie tematu i celów lekcji.
2. Uczniowie wymieniają swoje ulubione potrawy.
3. Wysłuchanie wiersza.
4. Pogadanka heurystyczna na podstawie informacji z wiersza:
- Czym różnią się ludzie ?
- Jakie są ulubione potrawy w danych państwach?
5.Przedstawienie przez dzieci charakterystycznych potraw w wybranych państwach( Chiny, Rosja, Ameryka, Włochy, Niemcy, Anglia, Francja, Czechy) - było to zadanie domowe dla chętnych uczniów.
6. Wpływ kuchni świata na menu kuchni polskiej ( załącznik nr 1)- praca z całym zespołem klasowym.
7. Pytania do teksu wiersza stawiane przez nauczyciela:
- Jaki charakter ma wiersz?
- Które elementy są humorystyczne?
- Kto jest adresatem wiersza?
- W których wersach podmiot mówiący zwraca się do adresata?
8. Ludożerca, kto to taki? Odczytanie definicji ze słownika języka polskiego.
9. W jaki sposób zjadają się współcześni ludzie? – wypowiedzi uczniów.
10. Odszukanie w wierszu synonimów do słowa jeść( opycha się, pochłania, wcina, konsumuje).
11. Uczniowie w parach łączą związki frazeologiczne z ich znaczeniami ( załącznik nr 2).
12. Odczytanie znaczeń frazeologizmów.
13. Żeby ugotować coś smacznego, z czego skorzystamy?
14. Gdzie można znaleźć przepisy kulinarne? ( książki kucharskie, Internet, gazety, kalendarze, dodatki do czasopism).
15. Jaka jest różnica pomiędzy przepisem kulinarnym, a menu?
16. Czy słowo menu dotyczy tylko jedzenia? ( komputer, telefon).
17. Ułóżcie menu na swoje urodziny ( praca w parach - załącznik nr 3).
18. Odczytanie przykładowych jadłospisów.
19. Podsumowanie lekcji, w której podkreśla się, że przepisy kulinarne wzajemnie przenikają do różnych państw .
Zadanie domowe:
Wypisz z wiersza nazwy państw i utwórz od nich przymiotniki.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Z jakiego kraju pochodzą popularne dziś potrawy?

pizza - ------------------------------
spaghetti - ---------------------------
kebab - ---------------------------------
gyros - ---------------------------------
sushi - --------------------------------

ZAŁĄCZNIK NR 2
Dopasuj do związków frazeologicznych ich znaczeniami.

Jeść jak ptaszek. – znać kogoś od bardzo dawna.
Jeść za dwóch. – mieć duże doświadczenie w czymś.
Jeść z kimś z jednej miski. – jeść żarłocznie, łapczywie, z apetytem.
Jeść komuś z ręki. – mieć duże doświadczenie życiowe.
Zjeść z kimś beczkę soli. – jeść bardzo dużo.
Zjeść na czymś zęby. – być od kogoś uzależnionym.
Jadł, aż mu się uszy trzęsły. – być z kimś w zażyłych kontaktach.
Z niejednego pieca chleb jadł. – jeść bardzo mało.

ZAŁĄCZNIK NR 3
URODZINOWE MENU

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.