X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29088
Przesłano:

Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z przykładowym scenariuszem zajęć

Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem
na pierwszy etap kształcenia

Imię i nazwisko ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną: ................ ..........
Data i miejsce urodzenia ........................................

Diagnoza funkcjonalna na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia ............r. Nr ..................: słabe widzenie (diagnoza lekarska- odklejanie się siatkówki-może prowadzić do całkowitej utraty wzroku).

Cel główny:
usprawnianie funkcji widzenia.

Cele szczegółowe:
rozwijanie percepcji wzrokowej
usprawnianie percepcji słuchowej
Doskonalenie pamięci wzrokowej
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej
ćwiczenie koncentracji uwagi.

Forma organizacji zajęć: indywidualna , 2 godziny w tygodniu.


Ćwiczenia :

1. Orientacji kierunkowej i przestrzennej.
Usprawnianie orientacji w schemacie własnego ciała,
wyrabianie i utrwalanie orientacji w schemacie ciała u osoby stojącej naprzeciw,
usprawnianie w kierunkach przestrzennych,
kształtowanie pojęć przestrzennych,
rozumienie kierunków przestrzennych,
odtwarzanie położenia figur geometrycznych na płaszczyźnie.

2. Grafomotoryki.
Utrwalanie płynnych ruchów całej ręki,
rozwijanie umiejętności spostrzegania wzorów,
ćwiczenie umiejętności odwzorowywania kształtów, ciągów itp.
koordynacja wzrokowo-ruchowa,
spostrzeganie figur i tła,
spostrzeganie stosunków przestrzennych.

3. Analizy i syntezy wzrokowej.
Kształtowanie umiejętności obserwowania, różnicowania, porównywania, segregowania, klasyfikowania, szukania różnic i podobieństw,
kształtowanie umiejętności kierunkowości,
rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowej,
stymulowanie patrzenia (odwracanie oczu i głowy),
stymulowanie widzenia (jaskrawe, świecące, poruszające się obiekty),
rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych takich jak fiksacja,
prowadzenie wzroku za poruszającym się obiektem,
rozwijanie pojęć i pamięci wzrokowej.

4. Analizy i syntezy słuchowej oraz mowy.
Różnicowanie odgłosów płynących z najbliższego otoczenia,
rozróżnianie odgłosów przyrody,
rozróżnianie dźwięków mowy na głoski, samogłoski, spółgłoski, zgłoski,wyrazy,
rozwijanie prawidłowej artykulacji,
wzbogacanie słownictwa,
usprawnianie pamięci słuchowej,
kształtowanie pojęć.

5. Pisanie i czytanie na materiale literowym i przygotowanie do nauki alfabetu Braille'a
usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
kształtowanie pamięci, wyobraźni, koncentracji uwagi, mowy,
dokonywanie analizy i syntezy czytanego i zapisywanego tekstu,
wyrabianie umiejętności wnioskowania i abstrahowania na materiale literowym,
nauka poprawności technicznej i graficznej zapisu,
różnicowanie głosek,
poznanie i stosowanie zasad ortograficznych,
nauka alfabetu Braille'a przez gry i zabawy (układanie klocków, monet, lepienie z plasteliny itp. ).

Scenariusz przykładowych zajęć rewalidacjyjnych z tyflopedagogiem
Uczeń/uczniowie klasy 1- lat 7, słabowidzący, zespół Aspergera
Temat : Idzie wiosna-ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy i percepcję wzrokową. Zajęcia z elementami terapii zajęciowej.
Czas: 1 godzina zegarowa
Cel główny: usprawnianie analizatora wzrokowego syntezy i percepcji wzrokowej.

Cele szczegółowe:
-koordynowanie gałek ocznych z precyzyjnymi ruchami ciała,
-poznanie obrazu własnego ciała,
-orientacja swej prawej i lewej strony,
-wyodrębnianie figury z tła,
-stosowanie słów określających położenie przedmiotów w przestrzeni,
-usprawnianie motoryki małej.
-ćwiczenie pamięci wzrokowej.
-kompensacja (słuchanie ze zrozumieniem) lub czytanie ze zrozumieniem (starsze dzieci).

Metody: polisensoryczna, działań praktycznych, drama

Środki dydaktyczne:
-chusta zielona i różowa, różowa bransoletka,
-odtwarzacz muzyki, plik mp3
-karta pracy (na wzór M.Frostig),
-ołówek, klej, bibuła, marker,
-materiały na collage (bibuła, papier, filc, brokat, piórko itp.)
-drucik kreatywny, koraliki z literami.

Przebieg zajęć:

Część wstępna:
Przywitanie- dziecko podaje prawą dłoń na przywitanie, a lewą przybija„piątkę” terapeucie, (można rękę dominującą oznaczyć jaskrawą bransoletką)
Dziecko kładzie się na zielonej łące, terapeuta nakrywa je różową płachtą, do muzyki A. Vivaldi „Wiosna” tańczy we wskazany sposób, udając rosnący kwiat. Terapeuta mówi: „machamy prawą ręką stojąc na lewej nodze, kręcimy się 2 razy w lewo” itp.
Zajęcia właściwe:

Koordynacja wzrokowo-ruchowa: rysowanie w ograniczonym polu. Bocian pragnie trafić do gniazda, poprowadź go paluszkiem po wykropkowanej drodze.
Tworzenie pracy plastycznej techniką Collage'u wg czytanej instrukcji przez nauczyciela (położenie przedmiotów w przestrzeni, ćwiczenie pamięci wzrokowej, odszukiwanie takich samych przedmiotów, nazywanie kształtów, kolorów, szlaczki, wyklejanie kuleczkami bibuły, relacje między przedmiotami-większy, mniejszy itp.).
Ekspozycja pracy na tablicy korkowej.
Nawlekanie na drucik kreatywny koralików z literami, wyrazu „WIOSNA”.
Zakończenie zajęć:
Podsumowanie zajęć i pożegnanie z dziećmi (machanie lewą ręką).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.