X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28976
Przesłano:

Podróż w Krainę Baśni - scenariusz zajęć w klasie IV

KLASA IV

Szkoła Podstawowa nr 1 ....
Czas przeznaczony na realizację tematu: 45 minut
TEMAT LEKCJI: Podróż w Krainę Baśni.

Cele lekcji:
Na poziomie umiejętności:
• uczeń dostrzega elementy baśniowe (cechy baśni),
• uczeń potrafi wskazać elementy świata przedstawionego,
• uczeń dokonuje charakterystyki postaci(dokonuje ogólnej charakterystyki trzynastej wróżki),
• uczeń potrafi wcielić się w rolę aktora (inscenizacja baśni) i piosenkarza (wykonanie piosenki M. Grechuty pt. „Śpij, bajki śnij...”),
• uczeń wskazuje najistotniejsze wydarzenia, które są potrzebne do napisania planu ramowego,
• uczeń potrafi stwierdzić jakie przesłanie (morał) niesie baśń.
- Na poziomie wiadomości:
• uczeń rozpoznaje gatunek literacki – baśń (rodzaj literacki-epika),
• uczeń potrafi określić tematykę utworu,
• uczeń określa pozycję narratora i znaczenie symboliczne kolorów w baśni,
• uczeń umie samodzielnie opowiedzieć treść baśni.
- Na poziomie postaw:
• uczeń jest wdrażany do uważnego słuchania i wypowiadania się na podany temat, chętnie zgłasza się do zadań przygotowanych przez nauczyciela,
• uczeń poprzez charakterystykę postaci dokonuje oceny postępowania bohaterki,
• uczeń dba o zachowanie poprawności językowej podczas swoich wypowiedzi.

Metoda: praca z tekstem, przekład intersemiotyczny, pogadanka, metoda analizy wykonawczej, m. ekspresywno-impresywna.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: plansze, laptop (sprzęt muzyczny), stroje, cechy baśni przygotowane na fiszkach.

Przebieg lekcji:

Zaangażowanie
Nauczyciel wita przybyłych na zajęcia otwarte z jęz. polskiego. Następnie zapisuje temat lekcji, mówi co będzie tematem zajęć, objaśnia cele lekcji. Zaprasza uczniów na scenę, by mogli odegrać baśń
pt. „Śpiąca królewna”. „Młodzi aktorzy” wcielają się w rolę bohaterów baśni.

Badanie

Nauczyciel przygotował na tablicy fiszki, na których są wypisane cechy baśni. Dla utrudnienia fiszki są przypięte odwrotnie do tablicy, tak by uczniowie najpierw sami wskazali cechy baśni.
Wyróżniając poszczególne cechy baśni, nauczyciel zatrzymuje się przy punkcie: postaci pozytywne
i negatywne. Prosi uczniów, aby opisali „słowami” trzynastą wróżkę (postać negatywną). Przy czym zwraca uwagę, aby opisując odnieśli się podstawowej zasady charakterystyki postaci (wygląd zewnętrzny, charakter, ocena postaci-dodatkowo mają poprzeć swoje przemyślenia odpowiednimi cytatami). Nauczycielka zwraca się do uczniów, aby przy okazji charakterystyki postaci-omówili symbolikę kolorów. Kolejnym zadaniem jakie mają wykonać uczniowie jest napisanie planu ramowego do baśni. (przy okazji nauczyciel pyta uczniów jakie widzą wspólne cechy między wyróżnianiem elementów świata przedstawionego w utworze, a elementami baśniowymi). Zadaniem uczniów jest wskazanie wszystkich cech baśni, a następnie przyporządkowanie odpowiednich przykładów do poszczególnych fiszek (cech baśni). Uczniowie bez problemu wskazują postać negatywną w baśni- trzynastą wróżkę. Słowami opisują tę postać, przestrzegając zasad przy pisaniu charakterystyki postaci. Przywołują cytat, mówiący o złym zachowaniu, sposobie bycia wróżki.
Uczniowie dostrzegają, że dużą rolę odgrywa w baśni symbolika kolorów-13 wróżka ubrana na czarno-oznacza zło. Natomiast wiedzą, że inne kolory także mają podłoże symboliczne.
Uczniowie pojedynczo podchodzą do tablicy. Układają plan ramowy, podają również różnicę pomiędzy planem ramowym, a szczegółowym. Wymieniają także elementy świata przedstawionego.

Prezentacja

Nauczyciel obserwuje uczniów, słucha ich wypowiedzi ustnych jak i pisemnych. Nauczyciel ocenia wyniki pracy, dyskutuje z uczniami na temat zachowania, postępowania bohaterki, a także omawia kwestie dotyczące baśni - jej przesłania. Uczniowie prezentują (ustnie) wyniki swojej pracy.

Przekształcenie

Nauczyciel dokonuje weryfikacji.

Podsumowanie

Na zakończenie zajęć nauczyciel przygotował planszę, która jest podsumowaniem wiedzy z nauki o języku. Zadaniem uczniów jest pomóc królewiczowi rozwiązać zadania gramatyczne, aby mógł dostać się do zamku i uratować księżniczkę. Uczniowie wykonują polecenia nauczyciela, a na koniec zajęć przygotowują dla gości niespodziankę w postaci piosenki.

Ewaluacja
mkm

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.