X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28811
Przesłano:
Dział: Języki obce

фильмы мы смотрим? Scenariusz lekcji języka rosyjskiego w gimnazjum

Temat: Какие фильмы мы смотрим?
( Jakie filmy lubimy oglądać? Lekcja utrwalająca)
Cele
Uczeń:
- utrwala słownictwo oraz poznane konstrukcje,
- ćwiczy czytanie ze zrozumieniem,
- sporządza diagram na podstawie zebranych danych,
- poprawnie stosuje formy czasownika "советовать" w czasie teraźniejszym,
- umie napisać ogłoszenie - plakat dotyczący projekcji filmu w swojej szkole,
- zna znaczenie i poprawnie stosuję ros. przymiotniki "за, через" w zdaniach
Metody pracy: praca grupowa, praca indywidualna uczniów, praca w parach.
Materiały dydaktyczne i pomocnicze: Podręcznik "В Москву!3", zeszyt ćwiczeń, ogłoszenia o filmach, plakaty, prace uczniów na temat filmu, arkusze papieru, mazaki


Przebieg lekcji:
1 Sprawy organizacyjne ( Przywitanie, sprawdzenie listy obecności, zaznaczenie osób nie przygotowanych do lekcji)
Jest to lekcja podsumowująca i utrwalająca. Zaczynami od sprawdzenia pracy domowej: odczytania kilku notatek dotyczących obejrzanego filmu. Zwracamy uwagę na użycie konstrukcji z czasownikiem "смотреть". Oceniamy prace uczniów.
2 Nauczyciel naprowadza uczniów krótkim wstępem do następnego tematu( Prezentuje cele lekcji)
3 Uczniowie wykonują ćwiczenie 6 z zeszytu ćwiczeń na str. 56.
Wykonując to ćwiczenie powtarzamy słownictwo związane z filmem. Następnie ćwiczenie 7 na str. 56 pomaga utrwalić poznane gatunki filmów, słownictwo związane z filmem, określenie czasu, stosowanie przyimków: после, сразу, в, также, тоже, через, за.
4. Następnie dzielimy uczniów na 3 grupy i rozdajemy każdej grupie diagram: zał. 1.
Po wypełnieniu podanego diagramu przez uczniów, liderzy grup reprezentują zainteresowania swoich kolegów i koleżanek różnymi gatunkami filmów, informując o filmach, które obejrzeli w ostatnim czasie. Nauczyciel przypomina uczniom formy osobowe czasownika "советовать"(radzić) w czsie teraźniejszym, bo ten czasownik będzie potrzebny do odpowiedzi na następne pytanie. Po przypomnieniu form osobowych tego czasownika, podajemy kilka przykładów zdań z tym czasownikiem.
Na przykład: Я советую вам взяться за работу.
Мама советует дочери не опаздывать на уроки. Мы советуем вам есть много фруктов. Nauczyciel prosi uczniów o zastanowienie się i odpowiedź: Jaki film poleciliby swoim kolegom do obejrzenia i dlaczego? Następnie nauczyciel dzieli uczniów na 5 grup, rozdaje grupom arkusze papieru i mazaki i prosi o wykonanie plakatu do filmu, który polecili swoim kolegom do obejrzenia.
Na plakacie mają znaleźć się takie informacje, jak:
1. Nazwa filmu,
2. Gatunek filmu,
3. Nazwisko reżysera,
4. Nazwiska aktorzy grających role pierwszoplanowe,
5. Kilka zdań o treści filmu,
6. Cena biletu,
8. Data i miejsce projekcji filmu (za tydzień w Domu kultury).
Przypominamy w jakim znaczeniu występują przyimki ros. "за, через" w połączeniu z wyrazami i zwrotami oznaczającymi określony odcinek czasu.
Po wykonaniu plakatów, wybrani liderzy grup reprezentują swoje pracy.
Podsumowanie: nauczyciel prosi uczniów o podsumowanie, czego dziś nauczyli się.
Ocenianie: Za pracę uczniów na lekcji nauczyciel wystawia oceny.
Zadanie pracy domowej:
1.Napisać list do kolegi/koleżanki z Rosji, opisując niedawno obejrzany film, swoje wrażenia od filmu i radząc koledze/koleżance szybkiego jego obejrzenia.

Załącznik: do scenariusz lekcji: Какие фильмы мы смотрим?
........................................
Фильмы по жанрам Количество Названия фильмов
учеников,
которые любят эти
фильмы
1. Мультипликационные !
2 Комедии !
3. Триллеры
4. Приключения
5. Сериалы
6. Детективы
7. Трагедии
8. Фантастические
9. Исторические
10 Документальные
11. Музыкальные
11. Научные

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.