X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28810
Przesłano:
Dział: Języki obce

Pogoda jest deszczowa - słownictwo z dziedziny świata przyrody. Scenariusz lekcji języka angielskiego dla uczniów III klasy gimnazjum

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Katarzyna Berner
Poziom nauczania i przewidywana ilość uczniów: klasa III f; 15 osób
Przedmiot i czas trwania jednostki lekcyjnej: język angielski; 45 minut
Temat zajęć: "Pogoda jest deszczowa - słownictwo z dziedziny świata przyrody."

Cele lekcji:
Cel główny: Poszerzenie słownictwa uczniów z zakresu dziedziny świata przyrody ze szczególnym uwzględnieniem warunków pogodowych.

Cele operacyjne: uczeń:
a) poznaje nowe i utrwala wcześniej wprowadzone słówka opisujące pogodę
b) nazywa warunki pogodowe przedstawione na zdjęciach oraz usłyszane w nagraniach
c) łączy polskie odpowiedniki z właściwymi terminami angielskimi
d) logicznie uzupełnia zdania, wykorzystując wprowadzane słownictwo
e) buduje związki frazeologiczne
f) doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem; wskazuje odpowiedź na podstawie tekstu słuchanego
g) doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem; wykonuje zadanie typu "prawda/fałsz" w oparciu o tekst czytany
h) opisuje pogodę w danym rejonie korzystając z mapy pogody
i) stosuje kierunki świata układając prognozę pogody

Metody nauczania: wizualna, słuchowa; podająca, poszukująca, zajęć praktycznych
Formy pracy: indywidualna, praca w parach, praca w grupach, zbiorowa
Materiały dydaktyczne: tablica interaktywna, komputer z dostępem do Internetu, słowniki angielsko-polskie, tabliczka informacyjna z kierunkami świata oraz karta pracy i pomoce dydaktyczne (załączniki) przygotowane i opublikowane w Internecie przez nauczyciela.

Przebieg zajęć

1. Powitanie, czynności organizacyjno-porządkowe. Sprawdzenie pracy domowej z poprzednich zajęć.

2. Przedstawienie tematu, planu i celu zajęć.
Uczniowie przewidują temat zajęć uzupełniając samogłoskami cytat napisany przez nauczyciela na tablicy:
"There's no such thing as bad W_ _TH_R, only bad clothes." Scott Barfield (WEATHER)

3. Rozgrzewka językowa - uczniowie identyfikują podstawowe zjawiska pogodowe (np. snow, rain, wind) przedstawione na zdjęciach przygotowanych przez nauczyciela, prezentowanych na tablicy interaktywnej (źródło zdjęć: Internet).

4. Ćwiczenie leksykalne:
a) uczniowie rozwiązują w czteroosobowych grupach kartę pracy (ćwiczenie 1.); łączą wyrazy odnoszące się do pogody z polskimi odpowiednikami; uczniowie mający trudności w wykonaniu zadania mogą korzystać ze słowników angielsko- polskich
b) sprawdzenie na forum poprawności wykonania ćwiczenia
c) przetłumaczenie i ćwiczenie wymowy trudnych zwrotów

5. Identyfikacja odgłosów przyrody - uczniowie nazywają słyszane w 5 różnych nagraniach dźwięki, stosując słownictwo z ćwiczenia 1. na karcie pracy, np.: thunderstorm (źródło nagrań: http://www.salamisound.com/weather-sounds)

6. Tworzenie związków frazeologicznych:
a) uczniowie w parach uzupełniają podanymi zwrotami kolokacje w ćwiczeniu 2. na karcie pracy; w przypadku trudności mają możliwość korzystania ze słowników
b) sprawdzenie poprawności wykonania zadania na forum klasy
c) ćwiczenie wymowy trudnych zwrotów

7. Czytanie ze zrozumieniem:
a) uczniowie indywidualnie wykonują ćwiczenie 3. na karcie pracy, w którym zawarto słownictwo z ćwiczeń 1. i 2.; czytają prognozę pogody i określają podane zdania jako prawdziwe lub fałszywe
b) sprawdzenie poprawności wykonania zadania; uzasadnienie

8. Słuchanie ze zrozumieniem:
a) uczniowie określają 4 główne kierunki świata, np.: North; nauczyciel wiesza na tablicy tabliczkę informacyjną w celu przypomnienia pośrednich kierunków świata, np.: North East (Załącznik 1., źródło: http://wyslijto.pl/files/download/4tmahjr3x1)
b) uczniowie słuchają prognozy pogody (nagrania dostępnego w Internecie pod adresem: http://www.passporttoenglish.com/Intermediate-English/Lesson15/Listening.html) i wybierają jedną z trzech prezentowanych map pogody, która odpowiada wysłuchanemu opisowi
c) sprawdzenie poprawności wykonania zadania

9. Ćwiczenie praktyczne - praca zbiorowa
a) uczniowie zapoznają się z umownymi symbolami pogodowymi przygotowanymi przez nauczyciela oraz zwrotami niezbędnymi do sporządzenia prognozy pogody (Załącznik 2., źródło: http://wyslijto.pl/files/download/agjkh03bls)
b) uczniowie z pomocą nauczyciela odczytują prezentowaną na tablicy interaktywnej mapę pogody (Załącznik 3., źródło: http://wyslijto.pl/files/download/ppksjxz2yn); należy zwrócić uwagę, że zamieszczone symbole nie odpowiadają realnym stanom pogody w danym regionie, lecz służą jedynie praktyce w posługiwaniu się wprowadzanym słownictwem.

10. Ćwiczenie praktyczne - praca w parach
a) uczniowie wykorzystują poznane słownictwo i symbole pogodowe do sporządzenia własnej mapy pogody dla Stanów Zjednoczonych (Załącznik 4., źródło: http://wyslijto.pl/files/download/k28kpkd39l)
b) uczniowie odczytują swoje mapy pogody kolegom z ławki, opisując przewidziane warunki pogodowe oraz rysują symbole pogodowe na czystej mapie w oparciu o opis partnera
c) uczniowie porównują swoje prace

11. Zadanie pracy domowej: przygotowanie pisemnej lub ustnej prognozy pogody dla wybranego kraju z wykorzystaniem własnej mapy pogody.

Zadania opcjonalne:
a) ćwiczenie 4. z karty pracy; tłumaczenie fraz odnoszących się do opisu pogody w oparciu o kontekst zdania
b) ćwiczenie 5. z karty pracy; dobranie do kolokacji i idiomów w języku angielskim polskich odpowiedników oraz
uzupełnienie nimi podanych zdań.


KARTA PRACY DLA UCZNIA:

1. Match English expressions with their Polish equivalents:

A DAY CAN BE: sunny, rainy, snowy, and:

1) overcast
2) hazy / misty / foggy
3) stormy
4) drizzly
5) frosty
6) blowy
7) sticky
8) partly cloudy
9) sultry

a) mglisty
b) pochmurny
c) parny
d) burzowy
e) duszny
f) mżący
g) mroźny
h) wietrzny
i) częściowo zachmurzony

WIND CAN BE: warm, cold, icy, and:

1) gusty
2) moderate
3) bitter
4) gale-force
5) cool

a) przejmujący
b) wichrowy
c) chłodny
d) porywczy
e) umiarkowany

THE TEMPERATURE CAN BE:

freezing < cold < chilly < warm < hot < boiling


THERE CAN BE: strong: sun, rain, snow, wind, and:

(match 1-6 with a-f)

1) clear sky
2) thunderstorm
3) lightning
4) haze
5) mist
6) (dense) fog

a) burza z piorunami
b) błyskawica
c) bezchmurne niebo
d) gęsta mgła (0-1km)
e) mgiełka, opary
f) mgła (1-2km)

(match 7-14 with g-n)

7) chill
8) ground frost
9) heavy frost
10) sleet
11) flood
12) hurricane
13) drought
14) tornado

g) ciężki mróz
h) chłód, ziąb
i) śnieg z deszczem
j) przymrozek
k) susza
l) powódź
m) tornado
n) huragan

(match 15-21 with o-u)

15) drizzle
16) hailstorm
17) blizzard
18) breeze
19) gale
20) torrential rain
21) showers

o) wiaterek, bryza
p) śnieżyca
q) mżawka
r) burza gradowa
s) opady przelotne
t) zawierucha
u) gwałtowny ulewny deszcz

2. Complete the COLLOCATIONS with given words:

a) rise in
b) balmy
c) brave
d) showers
e) struck
f) wet
g) destroyed
h) breezy
i) humid
j) spell

1)...................by hurricane (zniszczony przez huragan)
2).................. by lightning (porażony piorunem)
3)........................... day (wietrzny dzień )
4)soaking ..................... (przemoczony, całkowicie mokry)
5)heavy ....................... (obfite przelotne opady)
6)........................... air (wilgotne powietrze)
7)................... temperature (wzrost temperatury)
8)sunny ....................... (okres słoneczny)
9)........................... air (kojące, balsamiczne powietrze)
10).................. the weather (stawić czoła złej pogodzie)

3. Read the weather forecast and mark the sentences as true (T) or false (F):

And finally the weather. Tonight will be cool and cloudy in most parts of the country with some light showers in the North, so don't be afraid of being soaking wet. The wind will get stronger overnight bringing a fresh bright morning, clear skies and a warm sunny day all over. Temperatures in the south will hit 23 degrees. For sure, there won't be any rise in temperature. It will cool off in the early evening, dropping to around 15% but still clear and warm. That’s all. Good night.

1) Tonight will be cold .
2) It will rain a little bit in the North .
3) The night will be blowy.
4) Tomorrow will be a sticky day.
5) The maximum temperature tomorrow will be boiling.
6) There will be ground frost in the evening.
7) It will be an overcast evening.


OPTIONAL EXERCISES:

The weather can:

a) prevent something
b) clear up
c) break
d) change
e) turn sth
f) hold out
g) close in

4. Read the sentences below and translate above phrases:

1. We'll go just as soon as this weather clears up.
2. If the weather holds out we could go swimming later.
3. It was warm and sunny until the weekend, but then the weather broke.
4. The weather closed in and the climbers had to take shelter.
5. It was sunny but next day the weather turned cold.
6. Stormy weather prevented any play in today's tennis.
7. I hope the weather wil change soon so that we can go outside.

5. Match phrases with their Polish equivalents and use them to complete the sentences:

1) be on cloud nine
2) the vagaries of the weather
3) be under the weather
4) in all weathers
5) whatever the weather
6) it's raining cats and dogs

a) niezależnie od pogody
b) źle się czuć
c) leje jak z cebra
d) być w siódmym niebie
e) kaprysy pogody
f) w każdych warunkach pogodowych

- He swims in the sea every day, ..................................
- She packed all kinds of clothes to cope with ....................
- The lifeboat crews go out .....................................
- We can't play basketball today because ..........................
- Tom has finally asked her to marry him, so she must ............

* DO WYDRUKU: karta pracy ucznia i odpowiedzi
http://wyslijto.pl/files/download/43z4g4bm1s

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.