X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28753
Przesłano:

Wspomaganie kompetencji komunikacyjnej wychowanek z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH
ZESPOŁOWE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO –WYCHOWAWCZE

ZESPÓŁ: Zespół rewalidacyjno – wychowawczy nr.1
TEMAT: Wspomaganie kompetencji komunikacyjnej wychowanek z głęboką wieloraką niepełnosprawnością.
DATA: 27. 11.14 r
MIEJSCE: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy, sala nr 107.
CZAS: zależny od możliwości uczestników
CEL OGÓLNY: Modelowanie prawidłowego zachowania komunikacyjnego poprzez wielokrotne stwarzanie takiej samej sytuacji w oczekiwaniu na reakcje wychowanka.
CELE OPERACYJNE:
Wychowanka:
doświadcza skutków własnego wyboru
buduje zdania 1 i 2 elementowe z symboli PSC
dokonuje wyboru symbolu PCS za pomocą wzroku
w odpowiedniej chwili odtwarza na urządzeniu do porozumiewania się wcześniej nagrany komunikat
przełącza aplikacje komputerowe brodą, ręką
śledzi obraz na monitorze
kończy zdania przy pomocy symbolu PCS

METODY:
System obrazkowy PSC
Metoda F. Affolter
System symboli jednoznacznych – przedmioty utożsamiane z daną sytuacją
FORMY: Zindywidualizowane zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

POMOCE DYDAKTYCZNE: komputer,program komputerowy ABRAKADABRA, komunikator Partner Four Plus, prezentacje multimedialne, nakładki do komunikatora, switch (włącznik) + interfejs, symbole PSC – karmić, pies, kąpać się, bujać się, myć zęby; zalaminowane ilustracje przedstawiające karmienie psa, kąpiel w wannie, bujanie się na platformie, mycie zębów, suszenie włosów;symbple PCS „jeszcze„ i „koniec”

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
CZĘŚĆ WSTĘPNA
- Powitania uczestników zespołów
- Rozebranie z okrycia wierzchniego
-Spożywanie śniadania
-Szczotkowanie zębów

CZĘŚĆ GŁÓWNA
- Zaaranżowanie sytuacji komunikacyjnej między wychowankami. Uruchamianie komunikatora z nagranymi zdaniami pytającymi zamkniętymi. Oczekiwanie na odpowiedź rozmówcy. Bycie nadawcą i odbiorcą komunikatów. Nauczyciel wspomaga uczestniczki dialogu stosując podpowiedzi manualne.

- Natalia uruchamia komunikator Partner Four Plus z nagranymi wyliczankami i piosenkami. Natalia rozpoczyna wyliczankę lub piosenkę, nauczyciel kończy.

- Nauczyciel prezentuje Asi zdjęcia z przebiegu zajęć i zadaje jej pytanie: „Asiu, co robisz na tym zdjęciu?”. Asia odpowiada wskazując wzrokiem odpowiedni symbol PCS.

- Nauczyciel zadaje Wiktorii pytanie: „O czym chcesz teraz opowiedzieć?”. Nauczyciel prezentuje na ekranie monitora kolejne zdjęcia. Nauczyciel pyta: „O wyjazdach na kąpiele wirowe?”, „O balu karnawałowym?” czy „ O zabawie z kotami?”. Wika odpowiada twierdząco – „ka”, lub „nie”. Po dokonaniu wyboru, wychowanka za pomocą włącznika przełącza kolejne slajdy, w ten sposób opowiadając o wybranym wydarzeniu.

-Natalia przełącza aplikacje (lewą ręką)programu komputerowego ABRAKADABRA. Nauczyciel komentuje obraz na monitorze.

- Asia przełącza aplikacje prezentacji multimedialnej brodą, następnie kończy zdanie za pomocą ruchomego elementu np. „kwiatki”.

- Nauczyciel modeluje zachowanie Wiktorii, zadając jej pytania: „Kto to?”, „Co robi?”, „Gdzie?”, „Dlaczego?”. Wychowanka przez aktywowanie komunikatora odpowiada, np. na pytanie „Kto to?” – „To ja z panią Martą”, na pytanie :”Co robi?” – „Pani Marta suszy mi włosy”, na pytanie „Gdzie?” - „W parku wodnym w Redzikowie”, na pytanie „Dlaczego?” – odpowiada: „Dlatego, że podczas kąpieli pomoczyłam włosy”. Następnie partnerzy zmieniają się rolami i wychowanka zadaje pytanie, a nauczyciel odpowiada na nie. Proporcjonalnie do stopnia samodzielności Wiktorii podpowiedź manualna ze strony nauczyciela jest konieczna.

- Po każdym wykonanym zadaniu nauczyciel przykleja znaczki „buźki” na karcie sukcesów każdego uczestnika zajęć. Po uzbieraniu co najmniej dwóch nauczyciel proponuje nagrodę Asi I Wiktorii: dwukrotnie wymienia trzy aktywności do wyboru, za trzecim razem wychowanka wybiera. Natalii pokazuje zdjęcia dwóch przedmiotów do wyboru.

CZĘŚĆ KOŃCOWA
- Zabiegi higieniczne
-Spożywanie obiadu
-Pozostanie na świetlicy szkolnej
-Ubranie w okrycie wierzchnie
-Pożegnanie i odjazd do domów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.