X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28739
Przesłano:

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania. Tylko A. X. wymagała zachęty i motywowania do podejmowania aktywności.
Założone cele i zadania programu zostały zrealizowane. Prowadziłam ćwiczenia integrujące grupę oraz rozwijające umiejętności nawiązywania i podtrzymywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych. Motywowałam do wyrównywania braków i wysiłku umysłowego poprzez wzmocnienia pozytywne, nagrody, pochwały. Celem eliminacji stresu i negatywnych emocji stosowałam ćwiczenia relaksacyjne, zabawy i gry dydaktyczne.
Uczniowie udoskonalili umiejętności z zakresu samoobsługi. Potrafią samodzielnie spożywać posiłki korzystając ze sztućców. Wzrosła umiejętność dobierania odzieży do części ciała oraz w zależności od warunków atmosferycznych. Przestrzegają na miarę swoich możliwości zasad utrzymywania higieny osobistej i dbałości schludny wygląd zewnętrzny.
Wzrosły umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej : wypowiadają się zdaniami pojedynczymi, coraz częściej budują zdania złożone. Mają duże trudności z budowaniem wypowiedzi wielozdaniowych. Wzbogaceniu uległo słownictwo czynne i bierne uczniów. Część ma duże trudności w komunikowaniu się. G.Y. porozumiewa się prostymi wyrazami, gestami oraz piktogramami. Wykazuję dużą motywację do utrzymywania kontaktów z drugą osobą.
Uczniowie udoskonalili umiejętność uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela. Odpowiadają na pytania pojedynczymi wyrazami, rzadko zdaniami. Czytają proste wyrazy oraz sylaby. A. X i A.Z. czytają i piszą krótkie zdania. Z pomocą nauczyciela czytają zdania złożone i krótkie teksty. Bardzo niski poziom czytania ze zrozumieniem. Dzięki ćwiczeniom graficznym oraz ćwiczeniom motoryki małej wzrósł poziom graficzny pisma. A. X. i A. Z. piszą staranniej, wyraziściej, rzadziej mylą litery. Pozostali mają duże problemy z grafomotoryką. Piszą tylko po śladzie, zniekształcając litery. Rozpoznają cyfry, samodzielnie piszą je tylko A.X, B.V. i A. Z.
Wzrosła orientacja uczniów w schemacie ciała i przestrzeni, określanie położenia przedmiotów za pomocą zaimków.
W większości rozpoznają figury geometryczne. Kreślą je z pomocą nauczyciela. Dodają i odejmują na konkretach w zakresie 20. Mają duże problemy z liczeniem pieniędzy , wydawaniem reszty. Z trudnością odczytują godziny na zegarze.
Realizacja wniosków z I semestru :
1. Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
Realizowane poprzez: zabawy manipulacyjne, wydzieranki, modelowanie, rysowanie wzorów pośladzie kropkowym i kreskowym, rysowanie szlaczków, pisanie po śladzie liter, sylab i wyrazów, pisanie palcem w powietrzu, pisanie na piasku, pisanie na dużych i małych powierzchniach.
Efekty
- usprawnienie ruchów dłoni, palców, nadgarstka
- wzrost grafiki pisma

2. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami złożonymi oraz budowania dłuższych wypowiedzi ustnych , w zakresie dostępnym uczniom.
Realizowane przez:
• Opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych
• Słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela
• Próby opowiadania tekstu
• Odpowiadanie na pytania na temat tekstu
Efekty
- próby układania wielozdaniowych wypowiedzi dotyczących wydarzeń dnia codziennego, sposobu spędzania czasu wolnego
- formułowanie prostych pytań
- bogacenie słownictwa o wyrazy związane z treścią opracowywanych tekstów

Wnioski:
• Rozwijanie umiejętności czytania, pisania w zakresie dostępnym uczniom
• Doskonalenie umiejętności dokonywania prostych operacji matematycznych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.