X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28746
Przesłano:

Charakterystyka Tomasza Judyma. Scenariusz zajęć

Cele:
1)
- uczeń zna i rozumie utwory literackie i inne teksty kultury wskazane w podstawie programowej dla zakresu podstawowego, ważne dla poznania tożsamości narodowej
- uczeń zna i rozumie podstawowe kategorie estetyczne - tragizm
- umie rozpoznać bohatera i sposoby jego kreowania w utworze
- umie dostrzec w utworze najistotniejsze zagadnienie utworu, stawiać hipotezy, problematyzować odczytanie tekstu
- interpretować utwór na podstawie jego analizy, omówić stwierdzenia do analizowanego tekstu
- umie streszczać, parafrazować, cytować, komentować, wnioskować
- formułować i uzasadniać opinie
2)
- pogłębiona analiza i interpretacja postawy głównego bohatera powieści
- dostrzeżenie postawy bohatera na tle tradycji kultury
- kształcenie umiejętności precyzyjnego komentowania tekstu kultury oraz wnioskowania na podstawie wypowiedzi bohatera

Metoda:
- praca indywidualna ("KARTA PRACY")
- "burza mózgów"


Przebieg lekcji:
I. Wprowadzenie:
- odczytanie bądź zreferowanie przez uczniów pracy domowej polegającej na przedstawieniu w punktach kolejnych etapów życia Judyma związanych z różnymi miejscami wydarzeń w powieści (5 min.)
- nauczyciel zwraca uwagę na wpływ przeżyć z dzieciństwa na formowanie się osobowości Judyma (w tym także ambiwalentny stosunek do ciotki)
II. Rozwinięcie:
- uczniowie pracują "KARTAMI PRACY NR 1 I NR 2"; wykonują zadanie 1 (5 min.)
- następnie wspólnie na tablicy i w zeszytach formułujemy wnioski dotyczące SYSTEMU WARTOŚCI JUDYMA
- uczniowie wykonują zadanie 2 z "KARTY PRACY NR 1 I NR 2" (15 min.)
- uczniowie dostrzegają złożoność psychiki Tomasza Judyma "KARTA PRACY NE 2, ZADANIE 2" (5 min.)
- przedstaw argumenty krytykujące i pochwalające postawę Judyma "KARTA PRACY NR 1, ZADANIE 2" (5 min.) - zapis na tablicy
III. Podsumowanie - zapis notatki w zeszytach.

KARTA PRACY NR 1
1. Motywy działania bohatera - Tomasza Judyma. Opracuj wnioski do cytatów.
- "Muszę to oddać com wziął. Ten dług przeklęty."
- "Ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Jeżeli tego nie zrobię ja, lekarz, to któż to uczyni."
- "Muszę wyrzec się szczęścia. Muszę być sam jeden."
- "Nie mogę mieć żony, ani jednej rzeczy, którą bym przycisnął do serca z miłością."
2. Sformułuj argumenty będące pochwałą i krytyką postawy Judyma.

Zadanie domowe
1. Na czym polega tragizm Judyma? Jak jest symbolizowany w powieści?
2. Z którymi bohaterami literackimi łączą Judyma podane cechy:
- samotnie walczy o szczęście ludzi, którymi w zasadzie pogardza
- dla szczęścia innych rezygnuje ze szczęścia osobistego
- refleksyjnie obserwuje zarówno Paryż, jak i Warszawę
3. Wskaż cechy łączące Judyma z bohaterem romantycznym i z pozytywistą.

KARTA PRACY NR 2
1. Judym jako przyjaciel polskiego inteligenta. Przywołaj konkretne fakty potwierdzające, że:
- był zdolny do altruizmu
- miał świadomość misji
- był bezkompromisowy
- był zdolny do poświęceń
- potrafił się zdobyć na empatię, współczucie
- osiągnął awans społeczny
- znał języki obce
- był wrażliwy na sztukę
2. Uzasadnij na podstawie podanych fragmentów i zakończeniu utworu, że "Doktor Judym to człowiek słaby o dobrych intencjach" H. Ch. Sorensen.

Zadanie domowe
1. Na czym polega tragizm Judyma? Jak jest on symbolizowany w powieści?
2. Z którymi bohaterami literackimi łączą Judyma podane cechy:
- samotnie walczy o szczęście ludzi, którymi w zasadzie pogardza
- dla szczęścia innych rezygnuje ze szczęścia osobistego
- refleksyjnie obserwuje zarówno Paryż, jak i Warszawę
3. Wskaż cechy łączące Judyma z bohaterem romantycznym i pozytywistą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.