X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28745
Przesłano:

Ignacy Krasicki - synteza twórczości na tle wydarzeń epoki. Scenariusz zajęć

Cele:
- powtórzenie wiadomości o twórczości Krasickiego
- zestawianie i porządkowanie znanych wydarzeń i utworów
- utrwalenie pojęć i definicji gatunków
- ćwiczenia stylistyczne w zwięzłym formułowaniu myśli
- czytanie ze zrozumieniem

Metoda:
- praca w grupach

Pomoce:
- "Słownik wyrazów obcych"
- "Słownik języka polskiego"
- "Słownik terminów literackich"


Przebieg lekcji:
1. Zaangażowanie - prezentacja celu i przebiegu lekcji, zapisanie na tablicy tematu i zagadnień porządkujących syntezę:
- chronologia twórczości
- uprawiane gatunki
- filozofia Krasickiego
- klasycyzm stylu
- pojęcia związane z twórczością Krasickiego
- inspiracje i nawiązania literackie
Podział klasy na pięć zespołów. Ustalenie czasu pracy. Rozdanie zadań.
2. Badanie - przydzielenie ról w grupie, komunikacja w grupie, zapoznanie się uczniów z instrukcją.
3. Przekształcanie - komponowanie odpowiedzi pisemnej, kreślenie informacji graficznej, odnotowanie w zeszytach spostrzeżeń.
4. Refleksja - ocena wystąpień referentów, porównanie osiągnięć zespołów, punktacja, podliczenie wyników, ocena grup.

KARTA PRACY
GRUPA 1
1. Zestawcie utwory I. Krasickiego w kolejności chronologicznej (wg dat wydania drukiem): "Bajki i przypowieści", "Satyry", "Antymonachomachia", "Monachomachia", "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki", "Myszeida", "Wojna chocimska".
2. Wypiszcie jak najwięcej gatunków lit. uprawianych przez Krasickiego i przypiszcie im tytuły utworów. Na podstawie wykonanego zadania sformułujcie jednozdaniowy wniosek na temat jego twórczości.
3. Z jakich utworów pochodzą następujące cytaty?
- "Nie wszystko złoto co się świecie z góry"
- "Zła to radość, mój bracie, po której żal chodzi"
- "Ty mów prawdę, mów śmiało, satyro rzetelna"
- "Prawdziwa cnota krytyk się nie boi"
- "My nie znamy-mówił-tego, co wy nazywanie monarchią, arystokracją, demokracją, oligarchią etc. W zgromadzeniu naszym nie masz żadnej innej zwierzchności politycznej prócz naturalnej rodziców nad dziećmi"
4. Nazwijcie 5 pojęć związanych z twórczością I. Krasickiego.
5. Sformułujcie nagłówek do artykułu prasowego na temat twórczości poety, oddający najcelniej charakter jego osobowości i twórczości.
6. Przypiszcie poniższe pojęcia poszczególnym gatunkom literackim, uprawianym przez poetę:
a) ironia, niezjadliwa krytyka
b) oksymoron, parodia, styl wysoki
c) alegoria, morał
d) tyrada moralizatorska, perswazja, obrazek obyczajowy
e) utopia, zgoda z naturą
7. Do podanych nazwisk twórców dodajcie tytuły ich utworów, na których wzorował się I. Krasicki:
a) La Fontaine
b) Ezop
c) Homer
d) Wolter
8. Sformułujcie poglądy filozoficzne I. Krasickiego dotyczące:
a) poglądu na naturę człowieka
b) stosunku do ludzkich wad
c) poglądu na świat
d) stosunku do sarmatyzmu
e) stosunku do duchowieństwa
f) stosunku do cudzoziemszczyzny
g) stosunku do pracy
h) wychowania młodzieży

KARTA PRACY
GRUPA 2
1. Zestawcie utwory I. Krasickiego w kolejności chronologicznej (wg dat wydania drukiem): "Bajki i przypowieści", "Satyry", "Antymonachomachia", "Monachomachia", "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki", "Myszeida", "Wojna chocimska".
2. Wypiszcie jak najwięcej gatunków lit. uprawianych przez Krasickiego i przypiszcie im tytuły utworów. Na podstawie wykonanego zadania sformułujcie jednozdaniowy wniosek na temat jego twórczości.
3. Z jakich utworów pochodzą następujące cytaty?
- "Prawda, jednakże ja to między bajki włożę"
- "Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka, wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka"
- "Użycie darów bożych powinno być w mierze"
- "I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa"
- "Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych, śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych"
4. Nazwijcie 5 pojęć związanych z twórczością I. Krasickiego.
5. Sformułujcie nagłówek do artykułu prasowego na temat twórczości poety, oddający najcelniej charakter jego osobowości i twórczości.
6. Przypiszcie poniższe pojęcia poszczególnym gatunkom literackim, uprawianym przez poetę:
a) ironia, niezjadliwa krytyka
b) oksymoron, parodia, styl wysoki
c) alegoria, morał
d) tyrada moralizatorska, perswazja, obrazek obyczajowy
e) utopia, zgoda z naturą
7. Do podanych nazwisk twórców dodajcie tytuły ich utworów, na których wzorował się I. Krasicki:
a) La Fontaine
b) Ezop
c) Homer
d) Wolter
8. Które z podanych niżej poglądów filozoficznych obecne są w twórczości I. Krasickiego:
a) człowiek to istota rozumna
b) świat można zmienić, zmieniając człowieka
c) świat można zmienić drogą edukacji i oświecenia
d) należy walczyć z wadami człowieka
e) pozostałości sarmackich obyczajów należy odrzucić
f) lenistwo i obskurantyzm duchowieństwa hamują rozwój świata
g) trudno zmienić naturę człowieka
h) gdzieś na dalekiej wyspie jest lepszy świat
Jakie utwory nawiązują do tych poglądów?

KARTA PRACY
GRUPA 3
1. Zestawcie utwory I. Krasickiego w kolejności chronologicznej (wg dat wydania drukiem): "Bajki i przypowieści", "Satyry", "Antymonachomachia", "Monachomachia", "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki", "Myszeida", "Wojna chocimska".
2. Wypiszcie jak najwięcej gatunków lit. uprawianych przez Krasickiego i przypiszcie im tytuły utworów. Na podstawie wykonanego zadania sformułujcie jednozdaniowy wniosek na temat jego twórczości.
3. Z jakich utworów pochodzą następujące cytaty?
- "Prawda, jednakże ja to między bajki włożę"
- "Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka, wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka"
- "Użycie darów bożych powinno być w mierze"
- "I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa"
- "Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych, śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych"
4. Nazwijcie 5 pojęć związanych z twórczością I. Krasickiego.
5. Sformułujcie nagłówek do artykułu prasowego na temat twórczości poety, oddający najcelniej charakter jego osobowości i twórczości.
6. Przypiszcie poniższe pojęcia poszczególnym gatunkom literackim, uprawianym przez poetę:
a) ironia, niezjadliwa krytyka
b) oksymoron, parodia, styl wysoki
c) alegoria, morał
d) tyrada moralizatorska, perswazja, obrazek obyczajowy
e) utopia, zgoda z naturą
7. Do podanych nazwisk twórców dodajcie tytuły ich utworów, na których wzorował się I. Krasicki:
a) La Fontaine
b) Ezop
c) Homer
d) Wolter
8. Wśród podanych niżej pojęć odnajdźcie charakteryzujące styl pisarski I. Krasickiego:
a) zabawa słowem
b) selekcja
c) operowanie skrótem
d) makaronizowanie
e) zadziwienie czytelnika
f) dynamizm
g) zawiłość stylu
h) prezycja
i) wartka akcja
j) ornamentyka stylistyczna
k) rozwlekłość
l) oszczędność słowa
m) lapidarność
n) celna puenta
o) ironia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.