X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28618
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Powinności
(§8 ust. 1 rozporządzenia
MENiS z dnia
1 marca 2013r.)
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
§ 8,ust.1, pkt.1 Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza aktów prawnych systemu oświaty i awansu zawodowego na stronach internetowych.
• Zapoznanie się z publikacjami
i informacjami oświatowymi na stronie internetowej CEN-u.
• Udział w kursach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

2. Wzbogacanie wiedzy na temat wychowania i opieki.
• Korzystanie z informacji i publikacji zawartych w Internecie.
• Przeglądanie czasopism i literatury pedagogicznej.
3. Współpraca w zespole wychowawczym świetlicy.
• Korzystanie i wymiana informacji z nauczycielami.
• Opracowywanie karty zgłoszenia dzieci do świetlicy.
• Współpraca przy prowadzeniu koła teatralno – muzycznego.
4. Poszerzenie wiedzy
z zakresu nowoczesnych programów komputerowych.
• Kursy komputerowe dotyczące nowoczesnych technologii i aplikacji typu lip i dup,

• Kursy dotyczące aplikacji
5. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy.

• Opracowanie i wykonanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdań.
• Opracowanie i wykonanie ankiet dotyczących funkcjonowania świetlicy.
• Opracowanie scenariuszy zajęć, tekstów przedstawień teatralnych oraz piosenek.

6. Promowanie swojej pracy na stronach internetowych.

• Publikacja scenariusza zajęć, planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych.

§ 8,ust.1, pkt. 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
1. Organizacja imprez, akcji, uroczystości.
• Zorganizowanie konkursu międzyszkolnego z okazji Dnia Niezapominajki.
• „Poznajemy ciekawe zawody” – zaproszeni goście opowiadają o swojej pracy.
• Zorganizowanie w świetlicy Dnia Tolerancji.
• Zorganizowanie Dnia Kubusia Puchatka w świetlicy.

2. Współpraca z instytucjami.
Organizowanie wycieczek w wybrane miejsca:
• Wycieczka do Fabryki Guzików,
• Wycieczka do Fabryki Flag Linea,
• Wycieczka do Pracowni Kowalstwa,
• Zwiedzanie dworca PKP,
• Zwiedzanie Multikina,
• Wycieczka do Filharmonii,
• Wyjazd nad Zalew,
• Centrum Szkolenia Sił Powietrznych,
• Wyjazd do Tychowa i zapoznanie z legendą o głazie narzutowym Trygław,
• Wyjście do parku linowego.

3. Współprowadzenie kołka teatralno – muzycznego dla dzieci ze świetlicy.
• Wystawianie przedstawień i inscenizacji teatralnych.
4. Realizowanie Innowacji pedagogicznej „Nasze zdrowie w naszych rękach”.

• Współpraca z pracownikami służby zdrowia w celu nabycia przez dzieci zdrowotnych nawyków.

• Wystawienie przedstawienia teatralnego dotyczącego zdrowia.

• Zapraszanie gości, rodziców, którzy udzielą informacji na temat zdrowia i zdrowego odżywiania.

• Opracowanie i wykonanie ankiet dotyczących tematyki zdrowotnej.

• Stworzenie „Księgi zdrowych przepisów” w ramach zajęć zdrowotnych.

• Współpraca z zespołem do spraw zdrowia działającym w szkole.

5. Realizowanie Innowacji pedagogicznej z zajęć terapeutycznych dla uczniów z klas I-III uczęszczających do świetlicy szkolnej.
• Zabawy terapeutyczne, socjoterapeutyczne, terapia poprzez ekspresję słowną i ruchową, bajkoterapia, zajęcia w kręgu i różne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
• Przeprowadzenie arkusza diagnozy.
6. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców i dzieci uczęszczających do świetlicy, dotyczącej funkcjonowania świetlicy.
• Analiza wyników ankiet i sprawozdanie z wyników ankiet.
7. Współpraca, wymiana informacji z innymi nauczycielami.
• Wymiana informacji, planów pracy, scenariuszy, notatek i doświadczeń z nauczycielami odbywającymi staż na nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli będących na drodze awansu zawodowego oraz innych nauczycieli.

§ 8,ust.1, pkt. 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
• Kurs dotyczący socjoterapii,
• Kurs dotyczący trudnych zachowań u dzieci,
• Kurs dotyczący współpracy z rodzicami i wspierający uzdolnienia uczniów,
• Kurs dotyczący zasad i strategii neurodydaktyki.

2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydakt.-opiek.-wych.
• Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej uczniów.

3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej.
• Korzystanie z literatury w celu urozmaicania zajęć świetlicowych, poszukiwaniu rozwiązań pedagogicznych.

• Korzystanie z nowości w literaturze fachowej.

4. Autoanaliza własnych działań pedagogicznych i z realizacji planu rozwoju.
• Określenie realizacji planu rozwoju oraz z własnych działań wychowawczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.