X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28508
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program pracy dla uczniów klasy III gimnazjum

Najważniejszą funkcją, którą pełni szkoła jest funkcja dydaktyczna, a podsumowaniem sześcioletniej nauki języka obcego jest egzamin gimnazjalny. Z tego powodu opracowałam „Program dla uczniów III klasy gimnazjum”. Program przeznaczony był dla wszystkich uczniów klasy trzeciej gimnazjum, którzy pragnęli jak najlepiej przygotować się do pisemnego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia realizowane były w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo. Program podzielony był na zagadnienia tematyczne, powiązane ze strukturami gramatycznymi. Jedno zagadnienie mogło być realizowane na kilku zajęciach w zależności od potrzeb, stopnia utrwalenia i zainteresowania uczniów. Program jest zgodny ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz podstawą programową z języka angielskiego.
Podczas realizacji programu uczniowie korzystali z:
- materiałów przygotowanych przez nauczyciela,
- repetytorium gimnazjalnego,
- gotowych testów gimnazjalnych.
Metody i formy pracy z uczniem:
- metoda komunikacyjna,
- metoda gramatyczno-tłumaczeniowa,
- metoda audiowizualna,
- praca indywidualna,
- praca w parach,
- praca w grupach.

Cele programu:
1. Przygotowanie uczniów klasy III do pisemnego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
2. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości, usystematyzowanie dotychczas zdobytej wiedzy z zakresu leksyki i gramatyki.
3. Rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem, czytania, pisania.
4. Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania i zastosowania wiedzy w sytuacjach życia codziennego.
5. Rozwijanie zainteresowań uczniów językiem angielskim.

Zakładane osiągnięcia uczniów:
1. Uczniowie powtórzą i utrwalą wiedzę z zakresu leksyki i gramatyki.
2. Uczniowie napiszą test gimnazjalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym adekwatnie do swoich możliwości.
3. Uczniowie zrozumieją tekst czytany oraz ze słuchu, prawidłowo zareagują na konkretną sytuację językową.
4. Uczniowie praktycznie wykorzystają zdobytą wiedzę.
5. Nastąpi wzrost motywacji i zainteresowania językiem angielskim, uczniowie bez problemów skorzystają z literatury uzupełniającej, programów multimedialnych oraz Internetu.
Program miał na celu dobre przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, powtórzenie i utrwalenie zdobytych wcześniej wiadomości, rozwijanie niezbędnych do tego sprawności oraz rozwijanie zainteresowań uczniów językiem.
Przed przystąpieniem do realizacji programu największe moje obawy wzbudzały:
- odpowiednie zmotywowanie uczniów trzeciej klasy gimnazjum do uczęszczania na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, bez możliwości wyciągania konsekwencji za absencję,
- bardzo niski wynik uzyskany przez klasę na sprawdzianie po szkole podstawowej: wg znormalizowanej skali staninowej dla testu z 2011 roku klasa znalazła się w przedziale czwartym, czyli niżej średniego.
- brak możliwości (przede wszystkim finansowych) korzystania z dodatkowych płatnych zajęć z języka angielskiego przez uczniów, co powoduje potrzebę wyrównania szans między dziećmi wiejskimi a miejskimi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.