X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2844
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna w kl. I - III "Zdrowo, bezpiecznie i kolorowo"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA REALIZOWANA
W Szkole Podstawowej w Olbrachtowie w roku szkolnym 2007/08.

OSOBA PROWADZĄCA
Elżbieta Kondycka – nauczyciel nauczania zintegrowanego i pedagog szkolny.

I. CELE INNOWACJI

Cele ogólne
• Podniesienie poziomu znajomości zasad bezpieczeństwa.
• Kształtowanie u uczniów właściwych nawyków higienicznych i żywieniowych.
• Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy.

Cele szczegółowe
Uczeń:
• zapozna się z zasadami bezpieczeństwa na drodze, w domu, w szkole, podczas zabaw i będzie je stosował w praktyce,
• będzie przewidywał skutki swoich działań i potrafił bezpiecznie spędzać czas wolny,
• wzbogaci wiedzę w zakresie prawidłowego żywienia, higieny przygotowywania posiłków, pozna konsekwencje nieprzestrzegania zasad higieny,
• rozwinie podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy, wykształci umiejętność korzystania z telefonów alarmowych,

II. CZAS TRWANIA INNOWACJI - od 3 września 2007r. do 31 maja 2008r.

III. ZAKRES INNOWACJI – w innowacji będą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas I- III. W klasie II zajęcia będą prowadzone przez pomysłodawcę innowacji, natomiast w klasach I i III osobami wspomagającymi będą wychowawcy tych klas.

IV. ZAŁOŻENIA

W dzisiejszych czasach, w dobie rozwoju technologii i społeczeństwa konsumpcyjnego nie należy zapominać o profilaktyce zdrowotnej , problemach bezpieczeństwa i pomocy drugiemu człowiekowi. Celowym więc wydaje się wprowadzenie małych dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa, kształtowanie u nich właściwych nawyków higienicznych i pokazanie pozytywnych wzorców zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości.

V. SPOSÓB REALIZACJI

Bazą do prowadzenia innowacji będą następujące programy:

a) Profilaktyka w szkole Krzysztofa Zajączkowskiego
b) Ratujemy i uczymy ratować - program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
c) Super wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby
d) Płyta multimedialna dla klas I-III – Wesoła szkoła, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
e) Filmy edukacyjne np. Alek i Julka opowiadają przygody Woosha

Podstawa do dokonania oceny pracy uczniów będą:

- obserwacja aktywności i zaangażowania uczniów podczas zajęć,
- prace uczniów,
- zgodność działań uczniów z poleceniami nauczyciela,
- udział uczniów w szkolnym konkursie „Zdrowo, bezpiecznie i kolorowo”,
- zachowania prozdrowotne uczniów,
- bezpieczne zachowania uczniów w różnych sytuacjach.

VI. SPODZIEWANE EFEKTY

1. W zakresie edukacji prozdrowotnej:
Uczeń będzie:
- dbał o higienę osobistą i otoczenia,
- dbał o prawidłowe odżywianie się,
- znał konsekwencje nieprzestrzegania zasad higieny,
- dbał o prawidłową postawę ciała,
- znał zasady odpowiedniego do pogody i estetycznego ubierania się.

2. W zakresie bezpieczeństwa:
Uczeń będzie:
- zachowywał się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w szkole, w domu i na drodze,
- znał i stosował zasady bezpiecznej zabawy w różnych porach roku, wiedział i znał konsekwencje nieostrożnej zabawy,
- wiedział jak się zachować w kontaktach z obcymi.

3. W zakresie udzielania pierwszej pomocy:
Uczeń będzie:
- wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka,
- umiał zachować się w sytuacji kryzysowej,
- znał możliwości wzywania pomocy,
- znał i posługiwał się podstawowymi materiałami opatrunkowymi przy lekkich urazach.

VII. SPOSOBY EWALUACJI

• Monitoring zachowań i postaw uczniów.
• Dwukrotne sprawdzenie wiedzy i umiejętności przez wypełnienie przez dzieci ankiety ewaluacyjnej (po I półroczu i na zakończenie innowacji).
• Ankieta skierowana do uczniów badająca zadowolenie z tego typu zajęć – maj 2008 r.
• Ankieta dla rodziców, którzy będą mogli się wypowiedzieć na temat przeprowadzonej innowacji pedagogicznej - maj 2008 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.