X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2837
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego: A testing journey - listening comprehension

Gimnazjum
-------------------

(Doskonalenie słuchania ze zrozumieniem na podstawie tekstu „Trudna podróż.”)

Treści podstawy programowej: Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych krajów.

Zamierzone osiągnięcia:
Uczeń :
· doskonali umiejętność rozumienie ze słuchu,
· rozwija swoje umiejętności w zakresie czytania i rozumienia tekstu,
· rozwija zdolność posługiwania się językiem angielskim w rozmowie,
· doskonali wymowę,
· powtarza i utrwala poznane wcześniej słownictwo,
· wzbogaca zasób słownictwa,
· doskonali umiejętność kooperacji pracując w parach,

Metody nauczania :
· ćwiczenie powtórzeniowe dotyczące poznanego wcześniej słownictwa, będące nawiązaniem do tematu lekcji i mające na celu wzbudzenia zainteresowania ucznia,
· czytanie i słuchanie tekstu,
· ćwiczenie czytania z naciskiem na właściwą wymowę (praca w parach),
· słuchanie dialogu i uzupełnianie tabelki,
· układanie pytań do wysłuchanego tekstu,
· wyjaśnienie nowego słownictwa,

Formy organizacyjne:
· praca indywidualna,
· praca w parach,

Środki dydaktyczne:
· tekst z podręcznika New Snapshot Pre-Intermediate,
· ćwiczenie przygotowane przez nauczyciela,
· magnetofon,
· płyta z ćwiczeniami,
· słowniki,
· tablica,

Przebieg lekcji:

1. Sprawdzenie pracy domowej.
2. Ćwiczenie powtórzeniowe dotyczące słownictwa związanego ze środkami transportu, poruszanego na ostatniej lekcji. Nauczyciel czyta krótkie zagadki dotyczące różnych środków transportu. Zadanie uczniów polega na wysłuchaniu zagadek i odgadnięciu, o jaki środek lokomocji chodzi. Ćwiczenie nawiązuje do tekstu, który będzie poruszany na lekcji oraz wzbudza zainteresowanie tematem.
3. Nauczyciel przedstawia temat lekcji oraz wyjaśnia znaczenie nieznanych słów, które występują w tekście.
4. Ćwiczenia na wymowę, słuchanie i czytanie – uczniowie czytają i równocześnie słuchają tekstu, zwracając szczególną uwagę na wymowę.
5. Uczniowie ćwiczą czytanie w parach, słuchając siebie nawzajem i poprawiając swoje ewentualne błędy w wymowie, nauczyciel monitoruje, pomaga.
6. Ćwiczenie na rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, w którym uczniowie słuchają dwukrotnie tekstu i uzupełniają tabelkę szczegółowymi informacjami dotyczącymi Hugo i jego wyprawy do Hiszpanii.
7. Uczniowie konstruują 3-5 pytań, dotyczących podróży Hugo, które chcieliby mu zadać. (praca w parach)
8. Krótkie podsumowanie lekcji i przypomnienie najważniejszych słówek z lekcji.
6. Zadanie domowe.
Napisać w zeszycie krótka notatkę na temat:
„If you could go awerywhere in the world, where would you go and which means of transport would you use?” (150-200 słów)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.