X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2836
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego: Asking for and giving directions

Gimnazjum
-------------------

( Pytanie o drogę i udzielanie wskazówek jak gdzieś dojść)

Treści podstawy programowej:
· Osiągnięcie poziomu opanowania języka zapewniającego w miarę sprawną komunikację językową

Treści nauczania:
· poszerzenie repertuaru funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach życia codziennego
· wzbogacenie słownictwa dotyczącego życia codziennego
· rozwijanie sprawności mówienia i słuchania
· przypomnienie trybu rozkazującego
· doskonalenie orientacji i posługiwania się mapą

Zamierzone osiągnięcia:
Uczeń :
· wzbogaca słownictwo
· rozwija sprawność mówienia
· poszerza poziom swojej komunikacji językowej
· doskonali fonetykę i wymowę
· doskonali rozumienie ze słuchu
· doskonali pisownie
· powtarza i utrwala poznane wcześniej słownictwo,
· powtarza i utrwala poznane wcześniej elementy gramatyczne (pytania w czasie teraźniejszym oraz zdania w trybie rozkazującym)
· doskonali umiejętność kooperacji pracując w grupach i parach
· doskonali umiejętność posługiwania się mapą

Metody nauczania:
· przypomnienie znanego słownictwa związanego z miejscami i budynkami w mieście,
· wprowadzenie nowego słownictwa dotyczącego pytania o drogę oraz wskazywania drogi,
· zapoznanie z prawidłową wymową, intonacją i akcentem oraz pisownią
nowego słownictwa,
· przypomnienie zasad trybu rozkazującego,
· formułowanie odpowiedzi na pytania o drogę,
· ćwiczenie zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, w oparciu o instrukcje, bądź mapę,
· ćwiczenia utrwalające słownictwo i poznane wyrażenia,

Formy organizacyjne:
- praca indywidualna,
- praca w parach,
- praca grupowa,

Przebieg lekcji :

1. Sprawdzenie pracy domowej z ostatniej lekcji i ewentualne wyjaśnienia.
2. Nauczyciel przedstawia temat lekcji, wykorzystuje mapę do przybliżenia uczniom tematu. W ramach przypomnienie słownictwa związanego z miejscami w mieście uczniowie uzupełniają ćwiczenie przygotowane przez nauczyciela.(praca w grupach)
3. Sprawdzenie ćwiczenia z naciskiem na prawidłową wymowę i akcent.
4. Wprowadzenie nowych słów oraz wyrażeń potrzebnych do udzielenia wskazówek, jak gdzieś dojść oraz jak zapytać o drogę.( utrwalanie wymowy, akcentu i intonacji przez całą lekcję)
5. Ćwiczenie wskazywania drogi na prostych przykładach (ćwiczenie ustne)
6. Ćwiczenie wskazywania drogi z użyciem mapy, uczniowie piszą 2 dialogi (praca w parach), a potem je przedstawiają.
7. Ćwiczenia utrwalające poznane słownictwo i umiejętności językowe (zeszyt ćwiczeń)
8. Krótkie podsumowanie i powtórzenie najważniejszych elementów lekcji.
9. Zadanie domowe.
Uczniowie otrzymują zadanie:
A/ nauczenia się poznanych słów i wyrażeń,
B/ napisania opisu swojej drogi z domu do szkoły;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.