X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28328
Przesłano:
Dział: Języki obce

Krokodyle łzy - odegranie i powiedzenie kluczowych fragmentów historyjki. Scenariusz zajęć z języka angielskiego

Scenariusz zajęć z języka angielskiego

Prowadzący: Małgorzata Trzcińska
Klasa: II
Data: 08.05.15 r.
Tematy lekcji:
Krokodyle łzy- odegranie i powiedzenie kluczowych fragmentów historyjki.
Czas: 45 min.
Cele ogólne:
• posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych związanym z częściami ciała (tudzież krokodyla)
• poszerzenie słownictwa z zakresu pogoda, wielkości (mały/duży, długi krótki)
• rozwijanie komunikacji językowej,
• doskonalenie słuchania ze zrozumieniem,
• kształtowanie umiejętności pracy w grupie
• rozwijanie aktywności poznawczej,
Cele szczegółowe:
Oczekuję, iż w efekcie moich zajęć uczeń:
Sfera poznawcza:
• wymieni podstawowe części ciała, elementy pogody
• wymieni podstawowe dolegliwości
Sfera kształcąca:
• zaśpiewa i odegra kluczowe elementy piosenki I’m a clever crocodile,
• zarecytuję rymowankę What’s the matter? ,
• zapyta kolegę/koleżankę, co jej/jemu dolega,
• pokaże ból za pomocą gestów i odgadnie, co jest jego źródłem,
• powie i odegra kluczowe fragmenty historyjki Crocodile tears,
• dopasuje właściwe słowo do obrazka,
• ocenia prawdziwość przeczytanych zdań oraz koloruje według opisu
• dostrzega konieczność pomocy kolegom/koleżankom,
• nabywa umiejętności pracy w parach, uczy się współpracy z innymi,
• znajduję partnera do zabawy,
Metody:
-ćwiczenia praktyczne
-komunikacyjna
-słuchowa
Formy pracy:
-zbiorowa
-indywidualna
-w grupach
Środki dydaktyczne:
• podręcznik Bugs World 2
• zeszyt ćwiczeń do podręcznika
• dodatkowe zadania dla uczniów,
• karty obrazkowe do demonstrowania słownictwa (rozdz.5)
• karty wyrazowe (rozdz.5)
• karty obrazkowe do historyjki 5


Przebieg zajęć:
I Część wstępna:
• przywitanie się i zaśpiewanie piosenki na powitanie
• zapisanie tematu lekcji
FAZA PRZYGOTOWAWCZA:
1. Mind map (mapa myśli). Nauczyciel zapisuje na środku tablicy ‘crocodile’s body’, a następnie uczniowie podają swoje propozycje.
2. Nauczyciel prosi uczniów o podanie kilku przymiotników opisujących poznanego krokodyla, jak również jego umiejętności.
FAZA REALIZACYJNA:
1.Śpiewanie i odegranie piosenki I’m a clever crocodile
2. Pytanie i mówienie, o tym co boli
3. Tworzenie zdań wyrażających różne dolegliwości
4. Praca w parach: znalezienie partnera z taką samą dolegliwością
5. Zaśpiewanie piosenki What’s the matter?
6. Słuchanie i przyklejanie rysunkowych naklejek z częściami ciała, dopasowywanie wyrazów do obrazków
7. Przypomnienie kluczowych fragmentów i odegranie historyjki Crocodile tears
8. Przeczytanie i ocenienie prawdziwości zdań
9. Kolorowanie według opisu
ZADANIE DOMOWE:
- uczniowie czytają zdania z różnymi dolegliwościami i dopasowują je do poszczególnych obrazków
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ:
Podsumowanie i ocena pracy. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.