X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28257
Przesłano:

Oceny opisowe upośledzenie umiarkowane z autyzmem, upośledzenie umiarkowane i mutyzm wybiórczy

Załącznik nr 1

Ocena opisowa: Michalina, kl. IVb- uczennica upośledzona w stopniou umiarkowanym z autyzmem
Zachowanie: Uczennica miła i spokojna. Nie mówi. Bywa nadpobudliwa psychoruchowo. Rozpoznaje otoczenie szkoły i pracujących z nią nauczycieli. Zazwyczaj wykonuje polecenia, gdy jest zmęczona okazuje to. Chętnie koloruje, pracuje na materiale obrazkowym.
Religia: Celujący
Funkcjonowanie w środowisku: Uczennica wymaga pomocy podczas ubierania. Rozróżnia niektóre części ciała. Mało samodzielna w działaniu, wymaga zachęty i potwierdzenia. Nie czyta i nie pisze. Chętnie bierze udział w uroczystościach szkolnych i wycieczkach.
Muzyka z rytmiką: Uczennica żywo reaguje na muzykę i śpiew. Lubi słuchać muzyki, porusza się rytmicznie, klaszcze, podskakuje. Powtarza pewne dźwięki, sylaby. Chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych z innymi dziećmi.
Plastyka: Uczennica chętnie koloruje, rysuje po śladzie. Ma dobrą sprawność manualną. Poprawnie posługuje się przyborami do rysowania i malowania. Odwzorowuje linie proste, koloruje proste obrazki według wzoru. Rozpoznaje kolory spośród dwóch, trzech wybranych.
Technika: Uczennica poprawnie posługuje się nożyczkami. Tnie po lini prostej i łuku. Gniecie, wydziera, przykleja papier lub inne materiały. Obiera i kroi owoce lub warzywa. Układa puzzle, buduje z klocków według podanego wzoru. Potrafi nakryć stół. Przygotować kanapkę.
Wychowanie fizyczne: Uczennica chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych. Lubi zabawy z piłką, hula hop, woreczki z grochem. Wykonuje skłony, podskoki, wymachy rąk, ćwiczenia na równoważni. Potrafi szybko maszerować, nie lubi biegać. Chętnie spaceruje.


Załącznik nr 1

Ocena opisowa: Weronika, kl. IVb –uczennica upośledzona w stopniou umiarkowanym z autyzmem
Zachowanie: Uczennica sympatyczna, grzeczna. Chętnie przebywa wśród rówieśników, jest przez nich pozytywnie odbierana. Bierze udział w uroczystościach szkolnych i klasowych. Zna zasady panujące w klasie i stosuje się do nich.
Religia: Bardzo dobry
Funkcjonowanie w środowisku: Uczennica jest samodzielna w czynnościach samoobsługowych. Orientuje się w schemacie własnego ciała. Nie czyta, nie pisze. Przelicza przy pomocy do 10. Pisze wzory litero podobne, kolorując trzyma się konturów, z pomocą nazywa podstawowe figury.
Muzyka z rytmiką: Uczennica aktywnie uczestniczy w zajęciach muzycznych, zabawach muzyczno-ruchowych.. Powtarza proste teksty piosenek, umie nazwać podstawowe instrumenty muzyczne, klaszcze w dłonie i uda wskazuje kierunek, z którego dobiega dźwięk.
Plastyka: Uczennica chętnie rysuje i koloruje. Wykonuje prace różnymi technikami. Potrafi samodzielnie rysować, pokolorować prosty rysunek według wzoru. Nazywa kolory przy pomocy nauczyciela.
Technika: Uczennica wykonuje prace manualne różnymi technikami. Tnie nożyczkami po lini prostej i łuku, lepi z plasteliny, ugniata papier, krepę, gazety, wydziera, przykleja drobne elementy. W swej pracy manualnej jest wytrwała.
Wychowanie fizyczne: Uczennica chętnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z klasą, wspólnych grach zespołowych. Wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne ale szybko się zniechęca. Lubi skakać, podrzucać piłkę lub woreczki z grochem.


Załącznik nr 2
Ocena opisowa: Weronika, kl.Vb- upośledzenie umiarkowane, autyzm
Zachowanie: Bardzo dobre. Uczennica sympatyczna, grzeczna, chętnie przebywa wśród rówieśników. Uczestniczy w apelach i uroczystościach klasowych, wyjściach do kina i teatru. Zna zasady panujące w klasie i stosuje się do nich.
Religia: Celujący
Funkcjonowanie w środowisku: Uczennica samodzielna w czynnościach samoobsługowych. Orientuje się w schemacie ciała. Przelicza do 10, rozpoznaje i nazywa cyfry do 6. Nazywa podstawowe figury geometryczne. Pisze wzory literopodobne, rozpoznaje i nazywa niektóre samogłoski. Używa zwrotów grzecznościowych.
Muzyka z rytmiką: Uczennica aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych. Lubi podskakiwać i klaskać w rytm muzyki. Rozpoznaje podstawowe instrumenty muzyczne, rysuje nuty, powtarza proste teksty piosenek.
Plastyka: Uczennica chętnie rysuje i koloruje. Wymaga podpowiedzi odnośnie doboru koloru. Nazywa kolory porównując je do znanych przedmiotów. Koloruje według wzoru.
Technika: Uczennica dosyć sprawna manualnie. Tnie nożyczkami po lini prostej i łuku. Wykonuje prace manualne różnymi technikami, lepi z plasteliny, ugniata papier, wypełnia przestrzenie różnymi materiałami. Prace doprowadza do końca.
Wychowanie fizyczne: Uczennica chętnie bierze udział w zajęciach ruchowych. Naśladuje proste ćwiczenia gimnastyczne, przechodzi tory przeszkód, lubi zabawy z piłką, woreczkami, kręgle, hokej.

Ocena opisowa: Michalina, kl.Vb- upośledzenie umiarkowane, autyzm
Zachowanie: Bardzo dobre. Uczennica miła, spokojna. Nie mówi i nie pisze. Rozpoznaje nauczycieli z nią pracujących, zna teren szkoły i swobodnie się po nim porusza. Zazwyczaj wykonuje polecenia. Gdy coś się jej nie podoba lub nie psuje okazuje zniecierpliwienie, bywa nadpobudliwa psychoruchowo.
Religia: Celujący
Funkcjonowanie w środowisku: Uczennica bardziej samodzielna podczas ubierania. Rozróżnia części ciała. Mało samodzielna w działaniu, wymaga zachęty, potwierdzania. Nie czyta, nie pisze, wymawia niektóre samogłoski. Chętnie bierze udział w uroczystościach szkolnych i wycieczkach.
Muzyka z rytmiką: Uczennica żywo reaguje na muzykę i śpiew. Lubi słuchać muzyki, zabawy muzyczno-ruchowe, porusza się rytmicznie. Powtarza proste dźwięki.
Plastyka: Uczennica chętnie wykonuje prace plastyczne różnymi technikami. Poprawnie posługuje się przyborami do malowania i rysowania. Wymaga pomocy podczas doboru koloru, rozróżnia kolory spośród dwóch. Koloruje według wzoru.
Technika: Uczennica sprawnie posługuje się nożyczkami, tnie po linii prostej i krzywej. Gniecie, wydziera, przykleja papier i inne materiały. Układa puzzle, mozaiki, buduje z klocków według wzoru.
Wychowanie fizyczne: Uczennica bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych. Biega, podskakuje, przechodzi przez przeszkody. Podrzuca piłkę, gra w hokej, kręgle, odbija piłkę rakietką. Wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne, pokonuje tory przeszkód. Rozbiera się i ubiera w strój gimnastyczny.


Załącznik nr 3
Ocena opisowa: Weronika, kl.VIb- upośledzenie umiarkowane, autyzm
Zachowanie: Bardzo dobre. Uczennica systematycznie uczestniczy w zajęciach. Ich ilość dostosowana jest do jej indywidualnych możliwości. Uczennica sympatyczna, grzeczna, chętnie przebywa wśród rówieśników. Zna zasady panujące w klasie i stosuje się do nich. Rozpoznaje dzieci z klasy, zna ich imiona.
Religia: Bardzo dobry
Uczennica samodzielna w czynnościach samoobsługowych. Orientuje się w schemacie ciała. Przelicza do 10, rozpoznaje i nazywa cyfry do 9. Należy jeszcze utrwalać 7,8 i 9 bo czasem je myli. Nazywa podstawowe figury geometryczne, potrafi dokończyć ich rysowanie. Pisze wzory literopodobne, rozpoznaje samogłoski a i o. Dzieli wyrazy na sylaby i liczy je. Naśladuje pisownie swojego imienia. Układa historyjki obrazkowe i opowiada je. Używa zwrotów grzecznościowych. Rozpoznaje podstawowe instrumenty muzyczne, nazwy niektórych błędnie wymawia(harfa, skrzypce). Rysuje nuty, powtarza proste teksty piosenek. Uczennica chętnie rysuje i koloruje. Wymaga podpowiedzi odnośnie doboru koloru. Nazywa kolory porównując je do znanych przedmiotów. Koloruje według wzoru i poleceń nauczyciela. Uczennica dosyć sprawna manualnie. Tnie nożyczkami po lini prostej i łuku. Wykonuje prace manualne różnymi technikami, lepi z plasteliny, ugniata papier, wypełnia przestrzenie różnymi materiałami. Prace doprowadza do końca. Wykonała anioła na konkurs do Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu.


Załącznik nr 3
Ocena opisowa: Michalin, kl.VIb- upośledzenie umiarkowane, autyzm
Zachowanie: Bardzo dobre. Uczennica miła, spokojna. Nie mówi i nie pisze ale jasno komunikuje co jej się podoba lub nie, co chce robić lub czego nie ma ochoty. Okazuje zniecierpliwienie gdy coś jej nie wychodzi. Systematycznie i chętnie bierze udział w zajęciach.
Religia: Bardzo dobry
Uczennica mało samodzielna w działaniu, wymaga zachęty, potwierdzania podczas wykonywania zadań. Wykonuje czynności przygotowawcze do zajęć. Wymawia samogłoski. Nie rozpoznaje liter ale potrafi dopasować dwie takie same. Rozróżnia kolory spośród dwóch lub trzech. Grupuje figury w zbiory wskazuje te podstawowe. Wskazuje swoje części ciała i twarzy, dorysowuje oczy nos i usta na konturze twarzy. Dalej należy utrwalać (czoło, broda, wąsy i brwi). Rozpoznaje warzywa i owoce, poprawnie wskazuje sprzęty kuchenne, sztućce. Uczennica żywo reaguje na muzykę i śpiew. Lubi słuchać i pracować przy spokojnej muzyce. Rozpoznaje podstawowe instrumenty. Uczennica chętnie wykonuje prace plastyczne różnymi technikami. Poprawnie posługuje się przyborami do malowania i rysowania. Wymaga pomocy podczas doboru koloru. Koloruje według wzoru. Dość sprawnie posługuje się nożyczkami, tnie po linii prostej i krzywej. Gniecie, wydziera, przykleja papier i inne materiały. Wykonała anioła z papieru i makaronu na konkurs do Biblioteki Miejskiej. Układa puzzle, mozaiki, obrazki według wzoru, gra w domino obrazkowe. Naśladuje proste czynności, ćwiczenia gimnastyczne.


Załącznik nr 3
Ocena opisowa: Piotr Nowakowski, kl.VIb-upośledzenie umiarkowane, mutyzm wybiórczy
Zachowanie: poprawne. Uczeń w miarę systematycznie uczęszcza na zajęcia. Opuścił 22 dni nauki. Często spóźnia się na lekcje pierwsze i kolejne mimo uwag nauczyciela. Unika rozmów z nauczycielami, odpowiada tak, nie, nie pamiętam, coraz częściej krzyczy „dzień dobry”. Z rówieśnikami na przerwie rozmawia, potrafi ich zachęcić do zabawy nie zawsze bezpiecznej (popychanie, klepanie, gonitwy, naśmiewanie się z innych). Niechętnie wykonuje obowiązki szkolne, nie chce zostawać w świetlicy gdy klasa idzie na basen, biega po szkole.
Piotr uczęszcza na wszystkie zajęcia z klasą ale pracuje tylko pod opieką nauczyciela wspomagającego. Pracuje niechętnie, karty pracy wykonuje szybko, niedbale, niestarannie. Zna litery. Należy utrwalać dwuznaki i zmiękczenia. Łaczy niektóre litery w sylaby. Nie czyta, podejmuje próby ale niechętnie ćwiczy czytanie. Ze sluchu zapisuje proste wyrazy. Układa też proste wyrazy z podanych liter. Niechętnie pracuje na materiale literowym. Odwzorowuje wyrazy i krótkie zdania. Bardziej samodzielny przy zadaniach i kartach matematycznych. Przelicza do 100, dodaje i odejmuje do 10 na palcach, powyżej na patyczkach. Dodaje i odejmuje dziesiątkami do 200. Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne. Potrafi zmierzyć i narysować dany odcinek. Dość sprawnie posługuje się cyrklem. Odczytuje godziny na zegarze elektronicznym i pełne na zegarze ze wskazówkami. Wymienia po kolei dni tygodnia, zna pory roku, słabo utrwalone miesiące. Rysunek bardzo uproszczony, niedbale koloruje, wycina, wydziera, przykleja. Sprawdzanie wiedzy utrudniają problemy z komunikacją

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.