X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28240
Przesłano:

Analiza przypadku ucznia z ADHD

Analiza indywidualna ucznia klasy 6c
Imię dziecka- Dawid
Wiek - 13 lat
Charakterystyka dziecka
Chłopiec wykazuje cechy nadpobudliwości psychoruchowej.
Nadpobudliwość przejawia się w sferze emocjonalnej, które polegają na zwiększonej wrażliwości na działające bodźce. Intensywnie reaguje na zdarzenia i sytuacje.
Narzuca swoje racje, wyrywa się do odpowiedzi bez pytania. Często popada w płacz, jeśli zakazuje mu się czegoś lub nie wywiązuje się ze swojej pracy, trzeba kilkakrotnie powtarzać i zachęcać do pracy na lekcji. Pracuje w bardzo wolnym tempie. Wymaga aprobaty oraz częstego tłumaczenia poleceń.
Sytuacja rodzinna -
Dawid mieszka z ojcem i matką. Ojciec bezrobotny, alkoholik. Od czasu do czasu pracuje dorywczo. Na bieżąco kontaktuje się ze szkołą w sytuacjach problemowych, na wezwania natychmiast wstawia się do szkoły. Ojciec trzyma dyscyplinę w domu, natomiast matka pracuje i utrzymuje dom finansowo.
Warunki mieszkaniowe dobre, lecz pod kątem czystości i porządku wiele jest do
zarzucenia. Dawid nie jest nauczony porządku i nie ma obowiązków domowych.

Przebieg rozwoju i sytuacja zdrowotna –
chłopiec ma ciągłe stany zapalne dróg oddechowych (katar). Bardzo rzadko zostaje w domu z tym schorzeniem. Jest osobą otyłą i ma wadę postawy i wadę stóp oraz wadę wymowy - nie wymawia r. Chłopiec uczęszcza na rewalidację ruchową i nosi obuwie
ortopedyczne. Pod kątem intelektualnym -pogranicze normy.
Osiągnięcia szkolne
Dawid w kl. I- III został skierowany na indywidualne nauczanie.
Uczęszcza na wybrane zajęcia razem z klasą(religia i języki). Pozostałe przedmioty poznawał po lekcjach. Obecnie od kl. IV jest uczniem kl. integracyjnej Średnia jego ocen w kl. IV-VI wynosi 3,5. im jest większa ilość materiału w kl. V-VI to chłopiec ma większe trudności w opanowaniu tego. z próbnego egzaminu kl. VI otrzymał 16 pkt /40 pkt możliwych. Czyta sylabizując, pismo niestaranne , nie potrafi sam siebie odczytać. Jest zwolniony z jęz. angielskiego i zastąpiono go zajęciami z psychologiem. Jęz. francuski opanowany na dopuszczający. Dawid dobrze opanowuje materiał z matematyki, gorzej dział geometrii. Przyroda i historia opanowana jest w stopniu podstawowym. Z zajęć w-fu otrzymuje oceny dostateczne, ma trudności z opanowaniem postaw, nie interesuje go żaden sport, nie umie pływać ani jeździć na rowerze. Podczas zajęć lekcyjnych szybko się rozprasza, przestaje pracować – „ zamyśla się”. Czasem pod wypływem słów jednego z uczniów wybucha krzykiem, jest agresywny i wpada w złość używając siły.
Zachowania dziecka w relacjach z osobami dorosłymi
Bardzo często wykłóca się i stawia na swoim nie mając przy tym racji ( w stosunku do nauczycieli). Podczas zajęć zdarza się wybuchać zdaniami nie na temat, wtedy jego głos jest podniesiony, krzykliwy. Stara się tym zwrócić na siebie uwagę.

Sposób wyrażania swoich emocji (pozytywnych i negatywnych) w obecności lub wobec osób dorosłych
Emocje pozytywne- wyraża się w sposób infantylny, nie stosowny do swojego wieku( piszczy, krzyczy, podskakuje). Nie cieszy się ze zdobytych ocen, nie zależy mu na rzeczach ulubionych.
Emocje negatywne – nie ma skrupułów w wyrażaniu ich w postaci szarpania, wyzywania.
Systematycznie nie przestrzega i nie akceptuje zakazów i nakazów panujących w szkole, lecz w domu nie ma z tym problemów i stara się ich przestrzegać.
Zachowania dziecka w relacjach z rówieśnikami
chłopiec ma kontakt z rówieśnikami, ale tylko w szkole, poza środowiskiem szkolnym nie ma kolegow. Ciągnie go do osób z cechami zachowania podobnymi do swoich. Poza szkołą ma ograniczony kontakt z rówieśnikami, chodź od nie dawna uczęszcza do świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Salezjan.
chłopiec potrafi dostosować się do grupy, chodź często narzuca swoje zdanie, nie przemyślając ich konsekwencji. Potrafi być cierpliwy do czasu, nie czekając na swoją kolej wyraża opinię,stawia wnioski, opowiada sytuacje nie na temat. Dawid współpracuje w małych grupach, wyraża chęci do współpracy z grupa i prowadzącymi.

Zachowania dziecka w zakresie wykonywania zadań
Prace wykonuje w bardzo szybkim tempie. Wykonany plakat na konkurs plastyczny posiada dużo materiałów, lecz Dawid nie zna ich treści, nie potrafi ich wykorzystać lub przekazać w prawidłowy sposób. Prace jego są nie staranne, nie estetyczne i niechlujne . Praca jest chaotyczna bez przewidzianego poprawnego zakończenia.
Dawid stara się pokonywać trudności podczas wykonywania zadań. Ma bardzo wolne tempo pracy, nie prawidłowe pismo i brak umiejętności poprawnego czytania, co powoduje że trudności w nauce i wykonywanie zadań narastają się. Z tego powodu traci czas na dalsze zadania i musi sam nadrabiać.
U chłopca jest brak organizacji stanowiska pracy ( bałagan wokół siebie- w przyborach szkolnych, plecaku). Jego kreatywność jest ograniczona – nie ma trafnych pomysłów na realizacje zamierzeń
Zachowania dziecka w zakresie ustosunkowań do siebie samego
chętnie mówi o sobie w sytuacjach domowych, ale tylko w kontaktach z wybranymi osobami dorosłymi. W grupie rówieśników zdarzyło mu się to kilka razy, lecz jest niezrozumiany, czasem jego słowa zostają wykorzystane przeciwko jemu.
Samoświadomość (określanie własnych stanów emocjonalnych; kontrolowanie emocji; nazywanie własnych upodobań i zainteresowań) chłopiec w bardzo „przerażający” sposób okazuje swoją złość i zdenerwowanie. Nie kontroluje i nie panuje nad swoimi emocjami. Potrafi w infantylny sposób przekazać informacje na temat swojego zainteresowania postacią z bajki psem Scooby Doo. Nie posiada zainteresowań, pasji, hobby związanych z rzeczywistością odpowiednią do jego wieku.
Empatia – Dawid akceptuje siebie w 100%, dla niego słowa krytyki nie istnieją
(zwracanie uwagi na brudną koszulkę, brudną buzie po zjedzeniu kanapki).Czasami zdarza
mu się na słowa krytyki w stosunku do jego tuszy – odpowiadać krytyką.
Bliskość wobec innych (trwanie w bardziej zażyłych związkach z dorosłymi bądź z rówieśnikami)- Bardzo emocjonalnie związany jest z matką. Przy niej zachowuje się infantylnie .Relacje z ojcem są bardzo konkretne ( dyscyplinowanie go). Kiedy przebywa z ojcem samodzielnie wykonuje zadania, w momencie kiedy wraca matka z pracy, atmosfera rozluźnia się.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.