X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2814
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program koła języka rosyjskiego

Klasy IV-VI
----------------------

SPIS TREŚCI:

I. Wstęp
II. Cele zajęć
III. Metody nauczania
IV. Formy pracy
V. Pomoce dydaktyczne
VI. Tematyka zajęć
VII. Szczegółowy wykaz tematów kolejnych zajęć
VIII. Kontrola i ocena postępów ucznia

I. Wstęp

Poniższy program koła języka rosyjskiego jest spójny z założeniami Programu nauczania języka rosyjskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej, numer dopuszczenia DKW – 4014 – 156/99.
Program ów napisany został z myślą o uczniach określanych mianem zdolnych, tj. nie mających problemów z opanowaniem podstawy programowej i jednocześnie zgłaszających chęć dalszego pogłębiania znajomości języka rosyjskiego. Jest on także wynikiem chęci nauczyciela do wspierania rozwoju zainteresowań uczniów językiem rosyjskim i kulturą krajów rosyjskojęzycznych.
Na zajęciach koła języka rosyjskiego przede wszystkim będziemy się skupiać na poszerzaniu wiadomości przyswajanych w trakcie zajęć lekcyjnych, ale również zdobywaniem umiejętności wykraczających poza program nauczania w szkole podstawowej. Realizacja programu wiąże się z twórczym rozwiązywaniem problemów językowych poprzez poszukiwanie, segregowanie i wykorzystywanie informacji różnego pochodzenia, także przy wykorzystaniu komputera. Koło języka rosyjskiego ma na celu ułatwienie nauczycielowi przygotowania uczniów do udziału w konkursie językowym.

Adresaci programu

Program kierowany jest do uczniów klas szóstych.

Okres realizacji

Program będzie realizowany na zajęciach koła języka rosyjskiego w okresie roku szkolnego od 10 września 2008 r. do 3 czerwca 2009 r.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w środy, i trwać będą jedną godzinę lekcyjną.

II. Cele zajęć:

- Rozbudzenie głębszych zainteresowań językiem rosyjskim
- Wzbogacanie wiedzy o kulturze, geografii, historii i życiu codziennym Rosjan i Rosji
- Rozwijanie i poszerzanie wiadomości zdobytych podczas lekcji
- Wykorzystywanie przez ucznia strategii pracy z tekstem, rozumienia ze słuchu, wypowiadania się, pisania
- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych
- Ugruntowanie posiadanych wiadomości i umiejętności
- Podnoszenie poziomu umiejętności językowych uczniów
- Rozwijanie sprawności rozumienia mowy ze słuchu, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych
- Motywowanie do rozwijania swoich zainteresowań
- Kształtowanie poczucia pewności siebie przy komunikacji z użyciem języka rosyjskiego
- Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości
- Kształtowanie umiejętności analizowania i dokonywania selekcji informacji
- Wdrażanie do kreatywnego tworzenia pomysłów rozwiązań różnych problemów,
- Prezentowanie siebie, własnych dokonań
- Zapewnienie możliwości wykorzystania języka w praktyce
- Rozwijanie ciekawości, otwartości na różnorodne zagadnienia
- Wyzwalanie aktywności ucznia
- Podniesienie jakości pracy szkoły

III. Metody nauczania:
- Problemowa
- Komunikacyjna
- Metody aktywizujące:
• Dyskusja w parach
• Dyskusja w grupach
• Debata
• Drzewko decyzyjne
• Metaplan
• Gry i zabawy językowe

IV. Formy pracy:
- W plenum
- Indywidualna
- W parach
- W grupie

V. Pomoce dydaktyczne:
- odtwarzacz CD,
- materiały autentyczne (fragmenty książek, strony www),
- fotografie,
- słowniki dwujęzyczne,
- słowniki internetowe,
- komputer (Internet, edytor tekstów),
- kserokopie z materiałem dydaktycznym przygotowanym przez nauczyciela

VI. Tematyka zajęć:
Materiał gramatyczno – leksykalny z zakresu klas IV-VI szkoły podstawowej

VII. Szczegółowy wykaz tematów kolejnych zajęć:

1. Czym będziemy się zajmować na zajęciach koła języka rosyjskiego? – cele i zadania zajęć.
2. Test sprawdzający stopień opanowania materiału z zakresu klas czwartej i piątej
3. Ćwiczenia artykulacyjne: wierszyki i łamańce językowe.
4. Powtórzenie i utrwalenie pytania o imię, nazwisko i wiek.
5. Wywiad – doskonalenie umiejętności zadawania pytań i udzielania na nie odpowiedzi.
6. Rozumienie tekstu czytanego „У Юры любимец”: czytanie tekstu, odpowiadanie na pytania do tekstu, uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami, opowiedzenie tekstu.
7. I koniugacja czasowników: przypomnienie wiadomości.
8. II koniugacja czasowników: przypomnienie wiadomości.
9. Czasowniki nieregularne – wprowadzenie.
10. Czasowniki nieregularne – ćwiczenia.
11. I i II koniugacja czasowników: utrwalenie wiadomości.
12. Test sprawdzający umiejętność zastosowania odpowiednich form czasowników.
13. Zapoznanie z regulaminem VI Konkursu Języka Rosyjskiego. Rozumienie tekstu ze słuchu: „Спортсмены”.
14. Czas przeszły czasowników – ćwiczenia utrwalające.
15. Eliminacje szkolne do VI Konkursu Języka Rosyjskiego.
16. Leksyka z zakresu klasy czwartej – utrwalenie.
17. Куда и где – czasowniki ruchu i miejsca – ćwiczenia.
18. Czas przyszły czasowników – wprowadzenie.
19. czas przyszły czasowników – ćwiczenia.
20. Leksyka z zakresu klasy piątej – utrwalenie.
21. „Крымская сказка” – rozumienie tekstu czytanego.
22. Ćwiczenia gramatyczne – przygotowanie uczniów do etapu rejonowego konkursu.
23. Я и моя семья. (Ja i moja rodzina) – opracowywanie wypowiedzi ustnej na konkurs.
24. Моя квартира и комната. (Moje mieszkanie, mój pokój) – opracowywanie wypowiedzi ustnej na konkurs.
25. Мой день. (Mój dzień – wolny i roboczy) – opracowywanie wypowiedzi ustnej na konkurs.
26. Как я провёл (провела) последние каникулы? (Jak spędziłeś (-aś) ostatnie wakacje?) – opracowywanie wypowiedzi ustnej na konkurs.
27. Мои увлечения. (Moje zainteresowania) – opracowywanie wypowiedzi ustnej na konkurs.
28. Мой друг (моя подруга) – характеристика. (Charakterystyka kolegi lub koleżanki) – opracowywanie wypowiedzi ustnej na konkurs.
29. Próby odpowiadania na pytania komisji konkursowej.
30. Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego – wprowadzenie.
31. Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego – ćwiczenia.
32. Gry i zabawy językowe.
33. Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego – wprowadzenie.
34. Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego – ćwiczenia.
35. Podsumowanie pracy na zajęciach koła języka rosyjskiego.

VIII. Kontrola i ocena postępów ucznia.
• bieżąca obserwacja w trakcie zajęć
• testy
• wyniki konkursu językowych,


Zatwierdzam do realizacji

........................................
Dyrektor Szkoły nr 3 w Głownie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.