X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28009
Przesłano:
Dział: Regulaminy

SKO - program, plan, regulamin

PROGRAM DZIAŁAŃ
SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI (SKO)

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ............ W .........

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA
Program przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej.
Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności kierowana jest przez opiekuna, którym jest nauczyciel zatrudniony w danej szkole.
W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie.
Warto rozbudzić wśród uczniów potrzebę oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi.

II. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIAhttp://www.edux.pl/reklama.php
• kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,
• wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów,
• kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy,
• popularyzacja wiedzy o działalności banków ,
• przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,
• pozyskiwanie uczniów jako potencjalnych klientów,
• rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności za podejmowane wspólne działania.

III. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
1. Zgłoszenie szkoły do programu edukacji finansowej organizowanego przez PKO Bank Polski.
2. Opracowanie Planu Pracy SKO .
3. Zorganizowanie międzyklasowego współzawodnictwa.
4. Przeprowadzenie zaplanowanych konkursów.
5. Sprawozdanie z udziału w programie edukacji finansowej.

IV. FORMY PRACY Z UCZNIEM
• Wydawanie książeczek SKO i prowadzenie ewidencji.
• Dokonywanie wpłat i wypłat na książeczki SKO.
• Komponowanie szaty graficznej kroniki SKO.
• Redagowanie tekstów własnych.
• Wyszukiwanie informacji w Internecie i innych źródłach.
• Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, quizów i turniejów.

V. PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Uczeń:
• zdobywa wiedzę o bankowości,
• uczy się przedsiębiorczości,
• bierze udział w konkursach, quizach, turniejach,
• dokonuje selekcji zgromadzonych materiałów,
• znajduje w Internecie innych źródłach informacje na temat bankowości, historii pieniądza i inne.

Plan pracy Szkolnej Kasy Oszczędności

1. Współpraca z bankiem PKO w Pyrzycach.
2. Przyjmowanie nowych członków.
3. Udział w akcjach charytatywnych.
4. Prace na rzecz środowiska lokalnego.
5. Praca na rzecz środowiska naturalnego.
6. Współpraca z organizacjami szkolnymi.
7. Prowadzenie kroniki SKO.
8. Systematyczne prowadzenie dokumentacji.
9. Systematyczne oszczędzanie i dokonywanie wpłat na książeczkę w PKO .
10. Organizacja konkursów, quizów.
11. Udział w konkurach organizowanych przez bank.
12. Różne formy propagujące oszczędzanie:
• pogadanki,
• rozprowadzanie materiałów reklamowych,
• • prezentacja gazetek ,
• prowadzenie zajęć edukacyjnych,
13. Podsumowanie konkursów związanych z SKO.

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności
1) Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty.
2) Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 5zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO).
3) Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO do opiekuna SKO.
4) Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi się dla każdego członka SKO.
5) W razie zgubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi zgłosić się do wychowawcy klasy lub opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.
7) Każdą wpłaconą przez ucznia kwotę opiekun SKO jest zobowiązany wpisywać do zeszytu wpłat i wypłat .
8) Opiekun SKO powinien systematycznie wpłacać oszczędzane przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO prowadzoną przez Bank Polski PKO w Pyrzycach.
9) Wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki na pisemną prośbę z podpisem rodzica (w wyjątkowych sytuacjach jego rodzic).
10) Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.
11) Dyrektor szkoły ma prawo do:
- kontroli stanu oszczędności na szkolnej książeczce SKO,
- kontroli zeszytu wpłat i wypłat.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.