X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27789
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Projekt planu pracy humanistycznego zespołu przedmiotowego

PLAN PRACY HUMANISTYCZNEGO ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO

w roku szkolnym ......./.......

Zespół Szkół .......................

1. Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 20..../20..... (IX)
• zaplanowanie zdań zespołu przeznaczonych do realizacji w roku szkolnym 20..../20.....
• aktualizacja i omówienie wybranych do realizacji programów nauczania
• aktualizacja i omówienie wybranych do realizacji podręczników
• omówienie i aktualizacja pozostałych ścieżek edukacyjnych, realizowanych
w ramach przedmiotów humanistycznych

2. Wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania (na bieżąco)
• wspólne omawianie zagadnień sprawiających uczniom trudności
• wymiana testów, pomocy naukowych, informacji i ćwiczeń
• korelacja międzyprzedmiotowa (propozycje przekładów intersemiotycznych – łączenie j. polskiego, historii ze sztuką i plastyką)

3. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie VI oraz egzaminów gimnazjalnych (XI, III)
• przygotowanie arkuszy treningowych sprawdzianów i egzaminów
• analiza wyników i wnioski do dalszej pracy
• omówienie i analiza wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego w poprzednim roku szkolnym

4. Planowanie i realizacja procesu dydaktycznego (IX)
• opracowanie programów nauczania, rozkładów materiału, planów wynikowych dla poszczególnych klas

5. Praca z uczniem zdolnym (na bieżąco)
• opracowanie regulaminu szkolnego konkursu ortograficznego, zadań i tekstów dyktand oraz przeprowadzenie konkursu
• przygotowanie uczniów do udziału w konkursach kuratoryjnych przedmiotowych i tematycznych (humanistycznym, historii, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biblijnego)
• przygotowanie uczniów do konkursów czytelniczych organizowanych przez MBP w .........
• przygotowanie uczniów do udziału w konkursach recytatorskich, językowych, plastycznych, muzycznych
• opracowanie regulaminu, przygotowanie zadań oraz przeprowadzenie gminnego konkursu języka angielskiego
• rozwijanie u uczniów pasji dziennikarskich – wydawanie gazetki szkolnej ..............

6. Praca z uczniem mającym problemy z opanowaniem materiału dydaktycznego (cały rok)
• oferta zajęć sos z poszczególnych przedmiotów

7. Współpraca z instytucjami wspomagającymi proces dydaktyczny działającymi na terenie gminy ....... (na bieżąco)
• współpraca z Miejska Biblioteka Publiczną ( udział w spotkaniach Cała Polska Czyta Dzieciom, konkursach czytelniczych)
• korzystanie z ofert lekcji muzealnych – współpraca z Muzeum ...... ...........
• współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w ........ ( imprezy środowiskowe)

8. Wzbogacanie procesu dydaktycznego
• umożliwienie uczniom bezpośredniego kontaktu ze sztuką i dobrami kultury- organizacja wyjazdów do teatru (1-2 razy
w roku)

9. Spotkanie podsumowujące pracę zespołu (VI)
• omówienie pracy zespołu w minionym roku szkolnym
• wnioski do pracy na przyszły rok


CZŁONKOWIE ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO

Przewodniczący zespołu: Agnieszka Pyznar
Członkowie: .................... Opracowanie: Agnieszka Pyznar

......................

.....................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.