X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27961
Przesłano:

Opinia o uczniu z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Dane osobowe:
Imię i nazwisko ucznia:
Data i miejsce urodzenia:
Adres zamieszkania ucznia:
Imiona rodziców (pr. opiekunów):
Ilość godzin w tygodniu: 10 godz./tydzień
Miejsce prowadzenia zajęć: dom rodzinny ucznia

M... jest chłopcem głęboko upośledzonym umysłowo, pozycja życiowa dziecka – leżąca, nie chodzi i nie siedzi. Jest uczniem pogodnym, reaguje uśmiechem i wokalizą na znane mu osoby. Chłopiec pracuje w systemie komunikacji alternatywnej (AAC) – wchodząc w interakcje z nauczycielami stosuje się strategię komunikacji naprzemiennej, przejmowania inicjatyw dziecka, pracuje na wytworzonym zakodowanym systemie "Tak/Nie", gdzie na "Tak" uczeń podnosi jedną lub dwie ręce, na "Nie" krzywi się i napina wyprostowane wzdłuż ciała ręce. M... w swobodny sposób wybiera z zaproponowanych aktywności najbardziej odpowiadającą mu na dany czas. Wybór następuje za pośrednictwem wzroku, potwierdzany jest uśmiechem oraz podnoszoną ręką. Chłopiec wie w jakich aktywnościach, ćwiczeniach i zabawach chce uczestniczyć, preferuje płyty, które mu się podobają. Komunikuje czynności pracując w systemie AAC. M... reaguje na swoje imię i proste polecenia. Adekwatnie do zaistniałej sytuacji wykonuje gest powitania i pożegnania wyciągając rękę.
Chłopiec nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych, wymaga pomocy we wszystkich czynnościach samoobsługowych – zależny jest od drugiej osoby dorosłej. Wymaga całodobowej opieki i pielęgnacji ze strony osoby drugiej. M... spożywa pokarmy
o konsystencji papkowatej, karmiony jest przez sondę do żołądka.
W zakresie manipulacji chłopiec zamyka dłoń na grzechotce włożonej do ręki. Po kilku próbach chwyta przedmiot typu klocek, kolorowa pałeczka z cekinami i bąbelkami. M... lubi manipulować w światach bazalnych, wielką radość sprawia mu jak sam przyczyni się do tego, że coś spadnie, zadźwięczy.
M... reaguje na dźwięki, poszukuje ich źródła, lubi wesołą i żywą muzykę. Śledzi wzrokiem za przedmiotem świetlnym, skupia wzrok na czarno – białych bitach, obrazkach. Bardzo lubi zabawy przed lustrem oraz czytanie bajek przez nauczyciela. Uczeń lubi zajęcia dotyczące stymulacji somatycznej (np. spacer po ciele, masażyki wg M. Bogdanowicz ) i westybularnej, ale wykonywane w wolnym tempie przyzwyczajając go do zmiany pozycji w przestrzeni.
Uczeń w pozycji w leżeniu na plecach nie podnosi głowy, sam nie zmienia swojej pozycji ciała. Potrafi utrzymać na chwilkę głowę podtrzymywany przez drugą osobę (1-2 sekundy). Leżąc na brzuchu na chwilę unosi głowę, mimo wiotkości kręgosłupa w odcinku szyjnym. Ruchy M... są nieprecyzyjne i nieskoordynowane.

Metody pracy:
•Stymulacja polisensoryczna,
•Ćw-a Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
•Świadomość Ciała Kontakt i Komunikacja M. Ch. Knill,
•Ćw-a Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona,
•Zabawy paluszkowe,
•Masażyki opracowane wg M. Bogdanowicz,
•Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna wg S. Masgutowej,
•Stymulacja bazalna od podstaw wg A. Fröhlich’a,
•Ćw-a opracowane wg J. Kielina,
•Elementy komunikacji alternatywnej (AAC)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.