X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22711
Przesłano:

Opinia o uczniu do sądu - wzór

.........., dnia

SĄD REJONOWY
WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH


Opinia:
Imię i nazwisko: XXX
PESEL: XXX
Data i miejsce urodzenia: X, Stalowa Wola
Imiona rodziców: XXX
Adres: XXX
Uczeń szkoły: Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Radomyślu nad Sanem
Klasy: X

I.FREKWENCJA
1)Frekwencja w II semestrze roku 2012/2013: 57% obecności(do 17 maja 2013r.Zgodnie ze Statutem Szkoły rodzic ma 2 tygodnie na usprawiedliwienie nieobecności dziecka.)
2)Ilość godzin: a)usprawiedliwionych: 0 b)nieusprawiedliwionych: 124

II.STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
XXX przychodzi na zajęcia nie przygotowany. Do większości przedmiotów nie posiada zeszytów. Te, które posiada prowadzi niesystematycznie. Nie odrabia zadań domowych, jeśli już są to najczęściej zadania odpisane od kolegów. Nie bierze udziału w lekcjach, nie zgłasza się do odpowiedzi, co jest wynikiem dużych braków w nauce. Nie uważa w czasie lekcji, nie jest w stanie powiedzieć, co jest w danym momencie lekcji omawiane.
Często wagaruje, spóźnia się na lekcje. Wagary czasami dotyczą całego dnia, a czasami są to ucieczki z pojedynczych lekcji. Uczeń nie korzysta z proponowanych przez nauczycieli pomocy na zajęciach wyrównawczych.
XXX do tej pory nie poprawił ocen niedostatecznych wystawionych na I semestr. Na koniec roku jest zagrożony ocenami niedostatecznymi z : biologii, historii, geografii, religii, fizyki, chemii, j. niemieckiego, j. angielskiego, matematyki, j. polskiego.

III. OCENY UZYSKANE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W II SEMESTRZE.
j. polski X
j. angielski X
j. niemiecki X
matematyka X
muzyka X
zajęcia techniczne X
historia X
geografia X
biologia X
chemia X
fizyka X
religia X

IV. ZACHOWANIE W SZKOLE.
XXX często zakłóca przebieg poszczególnych zajęć nieodpowiednim zachowaniem, czego potwierdzeniem są uwagi w dzienniku lekcyjnym. Uczeń nie przejawia agresji w stosunku do rówieśników, ma nielicznych kolegów.
XXX nie jest aktywny społecznie, nie bierze udziału w uroczystościach przygotowanych przez klasę, szkołę.

V. KONTAKTY RODZICÓW ZE SZKOŁĄ
Ze szkoła kontaktuje się matka ucznia. Kontakt ten jest jednak nie systematyczny, mama przychodzi na wywiadówki lub wezwanie skierowane przez wychowawcę klasy z powodu licznych ucieczek ucznia i zagrożeń ocenami niedostatecznymi .
Uczeń spotyka się z psychologiem oraz rozmawia z pedagogiem i wychowawcą klasy, co uświadamia mu konsekwencje złego zachowania.
Rodzice dbają o higienę osobista i czystość dziecka.

Radomyśl nad Sanem, dnia..............

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.