X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27956
Przesłano:

Koleżeński to znaczy... - konspekt zajęć

Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy IV

Temat: Koleżeński to znaczy...


Cel ogólny:
- czytanie tekstu na poziomie semantycznym;
- analiza utworu literackiego, wnioskowanie;

Cele operacyjne – uczeń:
- opowiada o własnych doświadczeniach;
- czyta tekst na poziomie semantycznym;
- charakteryzuje bohaterów;
- wyszukuje określone informacje w tekście;
- porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej;
- opowiada przebieg zdarzeń w utworze;
- wypowiada się na temat odpowiedniego zachowania się w określonych sytuacjach;
- formułuje wnioski na temat koleżeństwa.

Metody:
- słowna, poszukująca, heureza;
- zajęć praktycznych;
- pogadanka;
- praktyki pisarskiej;
- elementy dyskusji;
- impresywna.

Strategie:
- przyswajanie;
- przeżywanie;
- odkrywanie;
- działanie;

Formy pracy:
- zbiorowa;
- indywidualna;
- grupowa;

Środki dydaktyczne:
- podręcznik do kształcenia literackiego;
- słownik języka polskiego;
- karta pracy – wiersz z lukami do uzupełnienia;
- polecenie zadania domowego;


Przebieg lekcji:

Fazy lekcji Czynności nauczyciela Czynności uczniów
- Wstęp¬na - Czynności organizacyjne: przywitanie, sprawdzenie obecności i pracy domowej.
- Rozdaję uczniom kartę pracy – tekst z lukami do uzupełnienia.
(Załącznik nr 1)
- Chętnych uczniów proszę o odczytanie uzupełnionych tekstów.
- Pytam, co to znaczy, że ktoś jest koleżeński.
- Pytam, jakie cechy ma dobra koleżanka/ kolega.
- Przygotowują się do lekcji.

- Uzupełniają luki w tekście.


- Chętni uczniowie odczytują swoje teksty.
- Opowiadają o swoich doświadczeniach.
- Odpowiadają i zapisują na tablicy.
- Chętny uczeń wyjaśnia, czym są wyrazy bliskoznaczne.

- Właściwa - Na tablicy zapisuję temat: Koleżeński to znaczy... Polecam zapisać do zeszytu.
- Proszę o odpowiedź na pytanie z tematu.

- Polecam otworzyć podręcznik na stronie ... i kolejno głośno przeczytać tekst.

- Pytam: kto jest narratorem opowiadania? Proszę o przypomnienie definicji cytatu.
- Pytam: o czym opowiada tekst (proszę o wskazanie cytatów).
- Proszę o podanie cech głównych bohaterów opowiadania.
- Proszę o ocenę postępowania postaci.
- Dzielę klasę na trzy grupy. Polecam ułożyć wydarzenia z tekstu w kolejności chronologicznej. Proszę chętnych uczniów o wyjaśnienie słowa chronologiczny. Nadzoruję pracę uczniów.
- Proszę o prezentację zadania liderów poszczególnych grup. - Zapisują temat.
- Odpowiadają, co znaczy koleżeństwo.
- Chętny uczeń wyszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie wyrazu koleżeństwo.
- Kolejno czytają tekst M. Jaworczakowej „Tylko ja sama” s.32.
- Odpowiadają.

- Odpowiadają, posługując się cytatem.
- Podają cechy i zapisują na tablicy oraz w zeszytach.
- Odpowiadają.
- Przypominają definicję wersu i zwrotki. Liczą wersy i zwrotki w tekście.
- Chętny uczeń wyjaśnia termin.
- Pracują w grupach.

- Liderzy grup prezentują zadania.

- Zakończeniowa - Jako podsumowanie zadaję pytania: O czym dzisiaj mówiliśmy? Czy warto być koleżeńskim? Czego nauczyły nas dzisiejsze rozważania?
- Zadaję prace domową. - Odpowiadają.

- Zapisują.

Załącznik nr 1

Moja/mój dobra/y koleżanka/kolega jest .................................. .
Cenię ją/go za .................................... .
Mogę na nią/niego liczyć, gdy ........................................ Lubię ją/go, ponieważ ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.