X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27954
Przesłano:

Nasz hymn narodowy - konspekt zajęć

Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy IV

Temat: Nasz hymn narodowy.

Cel ogólny:
- czytanie tekstu na poziomie semantycznym;
- analiza utworu literackiego, wnioskowanie, argumentowanie;
- rozumienie wagi symboli narodowych.

Cele operacyjne – uczeń:
- opowiada o własnych doświadczeniach;
- czyta tekst na poziomie semantycznym;
- określa tematykę utworu;
- wymienia symbole narodowe;
- zna hymn Polski i potrafi właściwie zachować się podczas jego śpiewania;
- wskazuje podobieństwa i różnice między Mazurkiem Dąbrowskiego i hymnem;
- rozpoznaje podst. wyróżniki utworu poetyckiego;
- zna historię hymnu oraz okoliczności eksponowania symboli narodowych.

Metody:
- słowna, poszukująca, heureza, śpiew;
- zajęć praktycznych;
- pogadanka;
- praktyki pisarskiej;
- elementy dyskusji;
- impresywna.

Strategie:
- przyswajanie;
- przeżywanie;
- odkrywanie;
- działanie;

Formy pracy:
- zbiorowa;
- indywidualna;
- grupowa;

Środki dydaktyczne:
- podręcznik do kształcenia literackiego;
- karty pracy – rozsypanki literowe;
- polecenie zadania domowego.


Przebieg lekcji:

Fazy lekcji Czynności nauczyciela Czynności uczniów
- Wstęp¬na - Czynności organizacyjne: przywitanie, sprawdzenie obecności i pracy domowej.
- Rozdaję dwóm grupom karty pracy – rozsypanki literowe.
(Załącznik nr 1)
- Chętnych uczniów proszę o odczytanie powstałych haseł.
- Pytam, co one oznaczają i czy znają historię hymnu Polski.
- Pytam, po co narodom jest hymn.

- Naprowadzam na wypowiedzenie hasła „symbole (znaki) narodowe”, proszę o ich przykłady.

- Pytam, czy potrafią odśpiewać hymn i czy wiedzą, w jakiej postawie należy go odśpiewać i dlaczego oraz jak należy zachować się przy odśpiewywaniu hymnu przez inne narodowości.
- Przygotowują się do lekcji.

- Układają.


- Odczytują.

- Odpowiadają; chętni uczniowie opowiadają o historii powstania.
- Odpowiadają, podają przykłady innych symboli narodowych.
- Chętny uczeń wyjaśnia, czym są symbole narodowe.

- Odpowiadają, jak należy odśpiewać hymn; chętni wyjaśniają dlaczego należy zachować postawę prostą, stojącą i poważną; odśpiewują hymn.

- Właściwa - Na tablicy zapisuję temat: Nasz hymn narodowy. Polecam zapisać do zeszytu.
- Polecam otworzyć podręcznik na stronie 82 i kolejno głośno przeczytać oba teksty.


- Proszę o wskazanie narratorów obu tekstów, odczytanie fragmentów dowodzących.
- Pytam: o czym opowiadają teksty (proszę o wskazanie cytatów).
- Proszę o określenie nastroju i cech utworów.

- Proszę o wskazanie różnic miedzy dwoma utworami.
- Dzielę klasę na trzy grupy. Proszę o: 1) podanie ilości zwrotek i wersów, 2) wypisanie rymów, 3) określenie rytmu, nazwanie go (marsz). Nadzoruję pracę uczniów.
- Proszę o prezentację zadania liderów poszczególnych grup. - Zapisują temat.

- Kolejno czytają teksty „Mazurek Dąbrowskiego” i „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” s.82.

- Wskazują, odczytują.

- Odpowiadają, posługując się cytatami.
- Podają cechy i zapisują na tablicy oraz w zeszytach.
- Chętni uczniowie wskazują, próbują wyjaśnić wyrazy staropolskie.
- Wykonują zadania, pracują w grupach.

- Liderzy grup prezentują zadania.
- Zakończeniowa - Jako podsumowanie zadaję pytania: O czym dzisiaj mówiliśmy? Jakie znaczenie mają symbole narodowe? Dlaczego hymn jest tak ważny dla narodów?
- Zadaję pracę domową. - Odpowiadają.

- Zapisują.

Załącznik nr 1

Y N O R H Y N A O W D M

ZU SK GO BR MA IE OW DĄ REK

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.