X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27955
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć koła języka angielskiego - teatralnego

Program zajęć koła języka angielskiego-teatralnego

WSTĘP

Niniejszy program opracowany został dla uczniów klas III szkoły podstawowej.
Kontakt dziecka ze sztuką zapobiega monotonii procesu edukacyjnego, uatrakcyjnia zajęcia w szkole. Nie powinien się on ograniczać do oglądania przedstawień teatralnych, ale do tworzenia takich sytuacji kiedy dziecku daje się szansę bycia odtwórcą określonej roli (bycia aktorem) lub też jej twórcą.
Takie możliwości daje właśnie prowadzone w szkole koło teatralne z języka angielskiego. Nie pozwala ono pozostać biernym, wymaga i wyzwala aktywność. Jest ona naturalna szczególnie dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Uczniowie w klasie III bardzo chętnie przyjmują i wcielają się w różne role, "garną się" do zabawy w teatr, kiedy to mogą być aktorami, a równocześnie dekoratorami. Dlatego zorganizowałam kółko teatralne i opracowałam ten program z myślą o poszerzaniu wiedzy z języka angielskiego w formie zabawy. Dzięki zajęciom uczniowie będą mieli okazję do zaprezentowania się przed publicznością, będą rozwijać swoje zdolności językowe i zainteresowania teatrem.

CELE

edukacyjne:
1. Przygotowanie dzieci do odbioru przedstawień teatralnych.
2. Rozwijanie predyspozycji twórczych jak: wyobraźnia, spostrzeganie, myślenie, wrażliwość emocjonalna, intuicja.
3. Przygotowanie dzieci do odbioru języka teatralnego.
4. Rozwijanie zdolności językowych, plastycznych, muzycznych i wokalnych uczniów.

wychowawcze:

1. Uwrażliwienie na dzieło literackie i jego odbiór.
2. Kształcenie umiejętności pracy w grupie, współdziałania, wzajemnej pomocy i życzliwości.
3. Kształtowanie w dziecku poczucia własnej wartości, otwartości w stosunku do innych.
4. Kształcenie umiejętności wyrażania uczuć.
5. Wyzwolenie w uczniach możliwości kreacyjnych umożliwiających im zabawę w teatr w języku angielskim, tworzenie widowisk teatralnych.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Tworzywa teatralne: przestrzeń, czas, ruch sceniczny, aktor, słowo.
2. Znaki teatralne:
- tekst wypowiadany: słowo, intonacja, śpiew
ekspresja ciała aktora: mimika, gest, ruch
- kostium i charakteryzacja
- rekwizyty
- muzyka, efekty dźwiękowe.
3. Rodzaje form teatralnych:
- recytacje
- gry dramowe - prezentacja krótkich scenek z życia
- inscenizacje przedstawień
- pantomima
4. Sposób gry aktorskiej:
- rola dykcji i wyraźnej artykulacji
- poruszanie się na scenie
- sposoby przedstawienia postaci
5. Przygotowanie przedstawienia.

Etapy pracy nad przedstawieniem:

- Wybranie utworu do realizacji scenicznej.
- Zapoznanie uczniów ze scenariuszem w języku angielskim.
- Analiza utworu tj. określenie czasu i miejsca akcji, scharakteryzowanie postaci, ocena ich postępowania, ustalenie chronologicznego ciągu wydarzeń, ustalenie morału zawartego w utworze.
- Próby dopasowania uczniów do poszczególnych ról.
- Przydział ról, pamiętając o możliwościach i predyspozycjach dzieci.
- Wykonanie projektu scenografii i ewentualnie oprawy muzycznej.
- Dobieranie strojów i rekwizytów.
- Ustawienie i zachowanie postaci na scenie.
- Systematyczna praca nad kolejnymi scenami.
- Próby całości przedstawienia.
- Prezentacja spektaklu.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:
1. Zdobędzie podstawową wiedzę o teatrze, jego rodzajach i roli kulturotwórczej.
3. Wypowiada swoje kwestie poprawnie pod względem dykcyjnym.
4. Wzbogaci swoje słownictwo, opanuje na pamięć wybrane utwory literackie lub ich fragmenty.
5. Jest wrażliwym odbiorcą sztuki teatralnej.
6. Dba o estetyczne wykonanie scenografii, rekwizytów, zaproszeń.
7. Potrafi wykorzystać mimikę, gesty do wyrażania swoich uczuć.
8. Jest spontaniczny w wyrażaniu emocji.
9. Jest otwarty na kontakty z rówieśnikami i dorosłymi.
10. Umie współdziałać w grupie.
11. Nabiera pewności siebie, zdobywa wiarę we własne siły.

UWAGI O REALIZACJI

Realizacja programu będzie przybierała postać "zabawy w teatr", powinna dostarczać dziecku radości i przyjemności, być ciekawą formą spędzania wolnego czasu. W dużym stopniu decyduje o tym właściwy dobór tekstów. Będę więc dbała, aby teksty były:
- zrozumiałe dla dzieci
- z prostą, ale dynamiczną akcją, zawierającą dużo dialogów
- dostosowany do możliwości percepcyjnych uczniów pod względem językowym, liczby występujących postaci, zdarzeń i wiadomości, które zawiera, a przez to atrakcyjny dla dzieci.
Podczas przygotowań do przedstawienia uczniowie będą uczyli się piosenek, pląsów, tworzyli stroje i scenografię. W miarę możliwości będę starała się włączać do pomocy rodziców, którzy mogą brać udział w projektowaniu i przygotowywaniu dekoracji, kostiumów i rekwizytów.
Sporo czasu poświęcę również na pracę związaną z prawidłową wymową, przeprowadzając szereg ćwiczeń dykcyjnych i oddechowych. Uczniowie będą prezentowali swoje umiejętności przedstawieniach zorganizowanych dla zaproszonych gości. W miarę możliwości będą również brali udział w organizowanych konkursach i przeglądach pozaszkolnych. Stosowane na zajęciach kółka teatralnego metody i formy pracy winny uatrakcyjnić naukę w szkole.
Sprawdzeniem efektów realizacji programu będzie poziom przygotowanego przedstawienia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.