X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27908
Przesłano:

Młoda gospodyni - scenariusz zajęć

1. Temat: Przestrzeganie poznanych zasad BHP podczas przygotowywania „deseru lodowego tysiąca i jednej nocy”.
2. Miejsce: SOSW w Damnicy
3. Czas trwania: 2 godziny zegarowe
4. Data: 02.06.2015r.
5. Grupa wychowawcza: I
6. Liczba wychowanek: 7
7. Miejsce zajęć: sala 016, pracownia gospodarstwa domowego
8. Osoba prowadząca: mgr Edyta Berbecka
9. Cele zajęć:
a) Ogólny:
kształtowanie zaradności życiowej poprzez umiejętne przygotowanie „ deseru lodowego tysiąca i jednej nocy”z zachowaniem poznanych zasad BHP
b) szczegółowe:
wychowanki:
przypominają i wymieniają zasady BHP obowiązujące w kuchni
zachowają poznane zasady bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu AGD
prawidłowo przygotowują stanowisko pracy
pamiętają o zachowaniu higieny podczas przygotowywania jakichkolwiek posiłków (mycie rąk, zakładanie fartuchów, a także dbanie o estetykę na stanowisku pracy)
bezpiecznie i higienicznie przygotowują produkty do sporządzenia „deseru lodowego tysiąca i jednej nocy”
przygotowują samodzielnie przedmioty i narzędzia potrzebne do przygotowania deseru
rozpoznają składniki deseru za pomocą zmysłów: wzroku, węchu, dotyku i smaku
samodzielnie lub z pomocą posegregują produkty znajdujące się na stole zgodnie z ich przeznaczeniem (odrzucenie tych składników, które nie nadają się do wykonania deseru)
wymienią i nazwą używane produkty do przygotowania „deseru lodowego tysiąca i jednej nocy”
sporządzają „deseru lodowego tysiąca i jednej nocy”: według przepisu i instrukcji wychowawcy
znają etapy przygotowywania „deseru lodowego tysiąca i jednej nocy”
potrafią nakryć i udekorować stół do posiłku
dokonają oceny organoleptycznej wykonanego deseru
c) wychowawcze:
integracja grupy
nabywanie umiejętności pracy grupowej
10. Metody pracy:
a) m. praktyczne – dominujące (czynny udział wychowanek w zajęciach, działanie naśladowcze, wykonywanie poleceń wychowawcy)
b) m. oglądowe: (pokaz składników deseru, ilustracji ze składnikami deseru)
c) m. słowne: (rozmowa kierowana, objaśnienie, instrukcje słowne wydawane przez wychowawcę)
11. Formy pracy:
indywidualna
grupowa
zbiorowa
12. Środki dydaktyczne:
a) wszystkie produkty niezbędne do wykonania zalewajki staropolskiej
- 0,5 l śmietany 30%,
- truskawki
- 1 l lodów waniliowych
- m&m (kolorowe cukierki)
- rurki waflowe
- cukier puder
- listki świeżej mięty
- bita śmietana w sprayu
- świeży ananas
b) sprzęt i narzędzia AGD:
- deski do krojenia,
- noże,
- miski plastikowe
- pucharki do lodów,
- łyżki,
- garnek,
-mikser elektryczny
-łyżeczki
c) tablica, kreda, magnesy
d) serwetki, obrus
e) gazety, broszury, książki z gotowymi dekoracjami stołu
13. Przebieg zajęć:
a) Treść :
zapoznanie wychowanek z tematyką i celami zajęć
głośne odczytanie przez wychowankę przepisu na „ deser lodowy tysiąca i jednej nocy”
nazwanie znajdujących się składników deseru na stole i odrzucenie tych, które nie nadają się do wykonania deseru
zapisanie na tablicy nazwy produktów nadających się na wykonanie „deseru lodowego tysiąca i jednej nocy”
rozpoznawanie składników deseru za pomocą zmysłów: wzroku, smaku, węchu i dotyku
zachęcanie do indywidualnego o grupowego działania
podanie wychowankom czasu przeznaczonego na wykonanie deseru
przypomnienie zasad eleganckiego nakrywania do stołu (dekorowanie stołu, nakrywanie naczyniami)
zaplanowanie toku pracy, przydział obowiązków
b) Przypomnienie i utrwalenie zasad BHP :
korzystania z pracowni gospodarstwa domowego
uruchamiania kuchenki elektrycznej
bezpiecznego posługiwania się narzędziami ( np. nożem, mikserem kuchennym)
c) Organizacja miejsca pracy:
przygotowanie wychowanek ( samodzielne lub wspomagane mycie rąk, założenie fartuchów)
przygotowanie stanowiska zajęć ( wyjęcie potrzebnych narzędzi i naczyń)
d) Przygotowanie produktów do sporządzenia „deseru lodowego tysiąca i jednej nocy”
mycie i oczyszczania truskawek
krojenie truskawek na cząstki
mycie i obieranie ananasa
krojenie ananasa na cząstki
gotowani na kuchence elektrycznej sosu truskawkowego
e) Przygotowanie stołu:
dekorowanie i nakrywanie naczyniami
f) Podsumowanie zajęć, rozmowa z wychowankami o przebiegu zajęć – ewaluacja
odtwarzanie kolejno wykonywanych czynności;
sprawdzenie znajomości składników deseru : słownie i za pomocą ilustracji;
samoocena wychowanek po zajęciach kulinarnych;
ocena pracy wychowanek dokonana przez wychowawcę prowadzącego zajęcia
ocena organoleptyczna „deseru lodowego tysiąca i jednej nocy”– wspólne spożywanie deseru
g) Sprzątnięcie stanowisk pracy po skończonych zajęciach:
mycie i wycieranie naczyń i narzędzi;
odkładanie narzędzi i naczyń na swoje miejsce
zamiatanie i mycie podłogi w pracowni gospodarstwa domowego
h) Podziękowanie wychowankom za udział w zajęciach

opracowanie i prowadzenie zajęć: Edyta Berbecka
Bibliografia
Caprari M., Kuchnia Polska, KDC, Warszawa 2006
Ciborowska H., Rudnicka A, Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, PZWL 2009.
Duley F., Balet w kuchni, ciekawe przepisy kulinarne nie tylko dla tancerzy, Książka i Wiedza, Warszawa 1997
Hamulka J., Wawrzyniak A., Wiem, co jem – zasady prawidłowego żywienia dla dzieci, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2009
Jarosz M., Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego styku życia, Wydawnictwo IżiŻ, Warszawa 2008
Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B., Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, PZWL 2008.
Kasprzycka M., Kuchnia Polska Tradycyjna, Exlibris, Warszawa 2009
Kłossowska J., Smacznie i zdrowo od rana do wieczora, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1985
Szymborski J., Jakóbik K. (red.), Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce, Warszawa 2008
Wysocka Z., Zasady żywienia, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Bytom 1972

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.