X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27901
Przesłano:
Dział: Języki obce

Powtarzamy wiadomości o zwierzętach, ich wyglądzie i życiu. - scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie III Szkoły Podstawowej

1. Klasa: III
2. Czas: 45 minut
3. Temat: Powtarzamy wiadomości o zwierzętach, ich wyglądzie i życiu.
4. Cele:
Uczeń zna nazwy zwierząt np.: tiger, gorilla, snake, crocodile, lion, zebra, giraffe, elephant i stosuje je do opisu obrazków
Uczeń potrafi powiedzieć, jakie części ciała mają poszczególne zwierzęta „What parts of the body have gorillas got?” – „Gorillas have got a head, two eyes, two ears...”
Uczeń zna nazwy miejsc życia zwierząt: grasslands, sea, jungle oraz potrafi odpowiedzieć na pytanie typu „Where do gorillas live?” zdaniem „Gorillas live in the jungle.” oraz przyporządkować poszczególne zwierzęta do miejsca ich życia
Uczeń posługuje się nazwami pożywienia zwierząt – fruit, insects, flowers, leaves, turtles, plants, birds, fish oraz stosuje je do opisu obrazków
5. Materiały dydaktyczne
karty obrazkowe ze zwierzętami
karty obrazkowe i wyrazowe z pożywieniem zwierząt
zeszyt ćwiczeń „Bugs World 3”
karty pracy
6. Metody: pokaz, ćwiczenia praktyczne w pisaniu, powtarzanie za wzorem, gier dydaktycznych - krzyżówka
7. Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
8. Przebieg zajęć:

I. Rozgrzewka językowa
1. Nauczyciel wita uczniów i pyta ich jak się dziś czują. „Good morning! How are you today?”
Uczniowie odpowiadają “Fine, thank you.”
2. Sprawdzenie obecności i pracy domowej.

II. Wprowadzenie
1. Nauczyciel wyjaśnia, że na dzisiejszej lekcji uczniowie powtórzą wiadomości o zwierzętach, miejscach ich życia oraz pożywieniu.

III. Prezentacja
1. Nauczyciel pokazuje karty obrazkowe ze zwierzętami
2. Zadaje pytanie „What animal is this?” – “Jakie to jest zwierzę?” oraz jakie części ciała mają poszczególne zwierzęta „What parts of the body have gorillas got?”
3. Uczniowie podają nazwy zwierząt i ich części ciała.
4. Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie miejsc, gdzie mogą żyć zwierzęta „What places to live for animals do you know? ”
5. Uczniowie wymieniają poznane miejsca np. grasslands, jungle, sea.

IV. Utrwalenie
1. Nauczyciel pokazuje poszczególne karty obrazkowe zadając pytanie „Where do gorillas live?” Uczniowie odpowiadają „Gorillas live in the jungle.”

V. Praca własna
1. Nauczyciel rysuje na tablicy tabelę z 3 nagłówkami: grasslands, sea, jungle.
2. Uczniowie zapisują zwierzęta w odpowiednich kolumnach tabeli zgodnie z miejscem ich życia.
3. Uczniowie wykonują powyższe zadanie na kartach pracy

VI. Prezentacja
1. Nauczyciel wyjaśnia, że uczniowie przypomną sobie nazwy pożywienia zwierząt i poznają kilka nowych nazw. (“Now, we are going to remind some animals’ food and get to know some new items.”)
2. Nauczyciel wymawia nazwy pożywienia zwierząt (birds, turtles, flowers, leaves, fruit, insects, fish, plants) prezentując uczniom karty obrazkowe. Prosi o powtórzenie wyrazów. („Listen and repeat, please”.)

VII. Utrwalenie
1. Następnie nauczyciel wypowiada nazwy pożywienia zwierząt i prosi uczniów o wskazanie ich na obrazkach. (Listen and point animals in the picture.)
2. Następnie prosi uczniów o dopasowanie kart wyrazowych i obrazkowych na tablicy. („Match the pictures and the words”)

VIII. Praca własna
1. Uczniowie uzupełniają brakujące litery w nazwach pożywienia zwierząt na kartach pracy.
2. Uczniowie wykonują krzyżówkę z pożywieniem zwierząt w ćwiczeniach – ćw. 10 str. 26
3. W celu sprawdzenia nauczyciel powoli wymawia słowa, a uczniowie wypowiadają ich numery w krzyżówce flowers (picture 4 - across), leaves (picture 3), plants (picture 2), turtles (picture 1 ), fruit (picture 4 - down), insects (picture 5).
4. Uczniowie wykonują ćw. 9 s. 26 w ćw. – wybierają właściwe słowa w zdaniach opisujących życie i jedzenie zwierząt.

IX. Praca domowa
Nauczyciel wskazuje i omawia pracę domową w zeszycie ćwiczeń – str. 28 z zeszytu ćwiczeń.

X. Podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych podczas lekcji.

XI. Wystawienie plusów za aktywność.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.