X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27894
Przesłano:

Konkurs ortograficzny dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

........................................
imię i nazwisko, klasa


1. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami rz lub ż:

...ółty g...ebień, gó...ysty teren, t...cina cukrowa, doj...ała p...enica,
wę...sza dró...ka, cię...ki baga...

2. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami u lub ó:

wi...zł, m...cha, kresk...wka, ...wczesny, c...r...sia, zas...wka, rat...nek, got...ję

3. Odgadnij wyrazy rozpoczynające się literą ch lub h:
Wycieramy w nią nos - ..............................
Może być owocowa, zwykła, zielona, zaparzamy ją - ...............................
Włoski, laskowy lub ziemny - .....................................
Naciskasz go, żeby zwolnić lub się zatrzymać - .............................
Lekcja, na której poznajemy dzieje naszego państwa, świata - ...........................
Napój, który uzależnia i szkodzi zdrowiu - ........................................
Miejsce w domu, w którym przyrządzamy posiłki - .....................................
Wypiekany przez piekarza - .................

4. Uzupełnij w tekście wyrazy wpisując w luki małą lub wielką literę:
Wokół jeziora (g,G)...opła i nad rzeką (w,W)...artą leży ziemia, którą od dawien dawna nazywa się (w,W)...ielkopolską. Przeważną jej część zajmuje województwo (p,P)...oznańskie, zostało ono tak nazwane od miasta (p,P)...oznania, które jest jego stolicą. (w,W)...ielkopolska jest kolebką państwa (p,P)...olskiego. Tu (p,P)...olanie, jedno z plemion (s,S)...łowiańskich, założyli pierwsze grody: (g,G)...niezno, (k,K)...ruszewicę, (p,P)...oznań. (t,T)...u była pierwsza nasza stolica.

5. Zapisz stosowne skróty i skrótowce podanych wyrazów i wyrażeń:
magister ......
wiek ........
ulica .....
numer ......
między innymi .......
przed naszą erą .........

Rozwiń podane skróty i skrótowce:
gen. ........................
kg ....................................
PCK ........................................
NBP ........................................
l .........................
dr ...........................

6. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami i, ii, ji:
Dzisiaj mamy sprawdzian z histor.....
Uwielbiam tomiki poez.... Bolesława Leśmiana.

Przyszli odwiedzić Cię Two.... przyjaciele.
Nie trać nadzie...

7. W podanych wyrazach uzupełnij luki brakującymi literami ą, ę, om, on, em, en:
J....drek, z....b, d....tysta, k....plet, pacj....nt, k....pres, m....czyć się, pl...ba.

8. Uzupełnij zdania wpisując wyraz „nie” łącznie lub rozdzielnie:
Czego Jaś się ............nauczy, tego Jan .........będzie umiał.
........mów hop, póki ..........przeskoczysz.
.........szczęścia chodzą parami.
Kupiłem ..........drogi samochód.

9. Uzupełnij tekst wpisując w luki odpowiednie litery:
Skwarny dzień lipca miał się ku zmie(rz, ż)....(ch, h)....owi. P(u,ó)...rpurowe słońce (ch,h)...owało się za (h,ch)...oryzont. T(u,ó)...many ku(rz,ż)...u unosiły się nad stadami bydła p(en,ę)...dzonego ulicą do zagr(ó,u)...d na nocne le(rz,ż)...e. Od strony jeziora słychać było (h,ch)...lupanie i t(rz,ż)...epanie bielizny kijankami, Zza zielonych k(rz,ż)...ewów dzikiego wina i bz(ó,u)...w widać było ściany domku i szarawy dach stod(u,ó)...łki. To siedziba (M,m)...ichała Kajki – cieśli, (ch,h)...łopa, a zarazem szermie(rz,ż)...a sprawy polskiej
i poety ludu polskiego na (M,m)...azurach.

10. Uzasadnij pisownię u,ó,rz,ż i ch w wyrazach:
mucha- .....................
pielucha - ..............................
dwóch - ....................
mój - ........................
potrzeba - .......................
grządka - ......................
nóżka - ............................
odważny - .........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.