X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27811
Przesłano:

Dialog - projekt młodzieżowy

Projekt młodzieżowy pt. Dialog dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Cele projektu:
- uczeń zna i wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych,
- uczeń ocenia rolę Solidarności i jej wpływ na przemiany społeczno – polityczne w Polsce i na świecie,
- przedstawia okoliczności wprowadzenia „stanu wojennego”,
- zna i przedstawia postanowienia obrad „okrągłego stołu”,
- poznanie zasad dialogu społecznego
- wzbogacenie wiedzy uczniów i jej wykorzystanie w praktyce,
- wskazanie nietypowych rozwiązań, motywuje do samodzielnej pracy i zaangażowania w pracy w grupie

Czas realizacji: 6 miesięcy, wg harmonogramu danej grupy

Odbiorcy:
Do projektu zaproszeni zostaną wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalych, z jednej szkoły max 10 osób pod kierunkiem nauczyciela.

Przedstawienie wyników prac w formie dowolnej wybranej przez grupę np. prezentacja multimedialna, film, audycja radiowa, wywiad radiowy lub telewizyjny

Projekt edukacyjny:
Każda z grup uczestnicząca w projekcie ma wykonać następujące zadania, wspólnie lub wg wewnętrznych podziałów w grupie.

Zadanie 1 –twórcy Solidarności, uczestnicy wydarzeń lat 80-tych– zadaniem zespołu jest nawiązanie kontaktu z osobą żyjąca, która była bezpośrednim uczestnikiem wydarzeń lat 80-tych np. Lechem Wałęsą, Bogdanem Borusewiczem lub wykonać biogram osoby nieżyjącej np. Piotra Jaroszewicza, Wojciech Jaruzelskiego, w którym przedstawią relacje i osobisty stosunek do wydarzeń oraz ocenią formy i zasady dialogu społecznego: porozumień sierpniowych, obrad okrągłego stołu, wprowadzenia stanu wojennego. Grupa powinna nawiązać kontakt z osobą, przedstawić scenariusz rozmowy (pytania), formę zapisu spotkania – audycja, wywiad, film ...W przypadku osób nieżyjących powinna posiłkować się materiałem źródłowym (fragm. filmów, wywiadów, artykułów prasowych)

Zadanie 2 – ankieta obywatelska. Zadaniem uczestników jest opracowanie ankiety i jej przeprowadzenie wśród obywateli nt. Jak wartości, o które walczyła Solidarność są odbierane dzisiaj, czy o to walczyła Solidarność? Czy wartości Solidarności to wartości uniwersalne i ponadczasowe? Czy wyniki obrad okrągłego stołu należy rozpatrywać jako kompromis, ultimatum czy porażkę? – Uczestnicy zadają pytania ankietowe przechodniom, analizują je i przedstawiają wyniki

Zadanie 3 – rozmowy z pośrednimi uczestnikami wydarzeń lat 80-tych – rodzicami, nauczycielami, sąsiadami - Jak widzieli walkę Solidarności – walka słuszna? Jak dzisiaj odbierają wydarzenia lat 80-tych, czy była to walka słuszna, jak oceniają wprowadzenie stanu wojennego? Czy obrad okrągłego stołu to kompromis, wygrana (kogo?), przegrana (kogo?)

Podsumowanie projektu:
W formie obrad przy okrągłym stole, referowanie wniosków. Odpowiedź na pytania: Czy działania solidarności odzwierciedlały potrzeby społeczeństwa? Czy dialog społeczny to najlepsza komunikacji pomiędzy władzą a obywatelami? Czy przyjęte formy i zasady dialogu społecznego były zwycięstwem czy porażką? Czy wartości, o które walczył ruch są aktualne dzisiaj?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.