X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27626
Przesłano:
Dział: Języki obce

Present simple i present continuous - ćwiczenia powtórzeniowe

Present Simple and Present Continuous - exercises

1. Ułóż wyrazy we właściwej kolejności.
a) usually / visits / He / his grandparents / on Sundays ______________________________
b) aren’t / today /Mum and Dad / working _______________________________________
c) reading / is / She / a book ___________________________________________________
d) cycle / in the park / They / sometimes __________________________________________
e) on Saturdays / does / do / he / What / always ___________________________________?
f) go / don’t / I / every day / to the gym __________________________________________

2. Zakreśl właściwą odpowiedź – A, B lub C. 3 Zakreśl właściwą odpowiedź.
0 My dog doesn’t / don’t wear a coa
1 Is he _____ football? 1 Do / Does you like dogs?
A) play B) plays C) playing 2 I don’t / doesn’t play the piano.
2 She _____ go to to school on Mondays. 3 Do / Does she ride a bike?
A) isn’t B) doesn’t C) not 4 We don’t / doesn’t wear jeans.
3 He _____ football today.
A) is playing B) plays C) play
4 _____ she like baseball?
A) Do B) Does C) Are
5 Look at them! They _____.
A) are singing B) sing C) is singing
6 Every Sunday, my mum _____ to her parents.
A) is going B) go C) goes
7 _____ you watching TV now?
A) Are B) Is C) Does
8 _____ she go to the park on Sundays?
A) Does B) Do C) Is
9 Look! Mary _____ with the dog.
A) play B) plays C) is playing
10 I _____ meat.
A) am not liking B) doesn’t like C) don’t like
11 Tom always _______ TV in the evening.
A) watch B) watches C) is watching
12 Tom and Mary never _____ in the park.
A) cycle B) cycles C) are cycling

3 Wstaw czasownik podany w nawiasie w odpowiedniej formie (Present Simple lub Present Continuous).

a) I usually ______________ (read) books on Sundays.
b) Eddy _________________ (read) a book now.
c) She sometimes _____________ (ride) her bike.
d) Look!Ania ____________ (ride) her bike.
e) We ____________ (go) to work every day.
f) Look! Marek and Ania ______________ (dance).
g) Marek always ______________ (help) his neighbours.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.