X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27589
Przesłano:
Dział: Języki obce

Schule - eine kleine Wiederholung. Scenariusz zajęć

Małgorzata Majerska
Agnieszka Madej
Zespół Szkół nr 2 w Świętej
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W KLASIE I GIMNAZJUM

Thema: Schule - eine kleine Wiederholung.

Poziom:
klasa I gimnazjum, poziom III.0
Czas trwania:
1 godzina lekcyjna
Cele lekcji:
Cele ogólne:
• powtórzenie zagadnień związanych ze szkołą
• korelacja międzyprzedmiotowa – połączenie lekcji języka niemieckiego i lekcji wychowania fizycznego
Cele szczegółowe:
• uczeń zna i stosuje słownictwo dotyczące przyborów i przedmiotów szkolnych
• uczeń potrafi opowiedzieć o swoim planie lekcji: ile ma lekcji, kiedy ma np. j. niemiecki, jakie ma lekcje np. w poniedziałek.
Formy pracy:
• praca grupowa, praca w parach
Materiały i pomoce dydaktyczne:
• tablice korkowe, szpilki, ilustracje z nazwami przyborów szkolnych, kartki z nazwami przyborów i przedmiotów szkolnych, plecaki, przybory szkolne, kartki z pytaniami i odpowiedziami, piłki do piłki koszykowej, pachołki, ławeczki gimnastyczne, hula hop, szarfy


Przebieg lekcji:
Lekcja odbywa się na sali gimnastycznej.
1. Czynności organizacyjne
• Sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji
• Przedstawienie uczniom celów lekcji
2. Wprowadzenie:
• krótka rozgrzewka
Uczniowie stoją w okręgu, nauczyciel w środku. Nauczyciel rzuca piłkę w stronę wybranego ucznia i mówi np. Ich mag Deutsch, und Du? Uczeń łapiąc piłkę udziela odpowiedzi, np. Ich mag Mathe lub ich mag auch Deutsch.
Uczeń odrzuca piłkę nauczycielowi, ten stawia następne pytanie i rzuca piłkę w stronę innego ucznia. Ćwiczenie przebiega w dość szybkim tempie. Przykładowe pytania w załączniku 1.
3. Realizacja zadań:
Uczniowie ustawiają się w trzech rzędach
Zadanie 1. Wyścigi rzędów
Pakowanie plecaka.
Uczniowie zostają podzieleni na trzy zespoły. Każdy uczeń otrzymuje przybór szkolny, np. linijkę, ołówek lub długopis. Uczniowie stają w dwóch rzędach. W odpowiedniej odległości znajdują się położone na podłodze plecaki. Nauczyciel wyczytuje nazwy przyborów szkolnych w języku niemieckim, np. das Lineal. Ten uczeń, który posiada linijkę, biegnie do plecaka i pakuje do niego daną rzecz.

Zadanie 2.
Uczniowie ustawiają się ponownie w trzech rzędach. Na hasło „start” biegną w stronę tablicy korkowej, na której zawieszone są ilustracje przyborów szkolnych. Po drodze uczniowie wykonują rzut piłką do kosza. Przy tablicy korkowej stoi pudło z karteczkami. Uczeń wybiera karteczkę z nazwą jakiegoś przyboru szkolnego i dopasowuje ją pod odpowiednią ilustracją. Wraca na miejsce i wtedy bieg rozpoczyna następny uczeń.

Zadanie 3.
Plan lekcji.
Na tablicy korkowej umieszczone są nazwy dwóch dni tygodnia, np. Montag, Freitag. Uczniowie pracują nadal w dwóch zespołach. Każda drużyna otrzymuje karteczki z nazwami przedmiotów szkolnych. Zadaniem uczniów jest ułożenie planu lekcji swojej klasy z danego dnia tygodnia. Na hasło „start” pierwsi uczniowie z obu drużyn biegną do tablicy korkowej, po drodze pokonują tor przeszkód, zawieszają nazwę przedmiotu przy odpowiednim dniu tygodnia i odpowiedniej cyfrze. Wracają do swoich drużyn, bieg rozpoczyna następny uczeń.
Tor przeszkód to: kozłowanie piłki między pachołkami, przeskoki przez ławeczkę gimnastyczną i przejście przez szarfę.

Zadanie 4.
Uczniowie w swoich grupach otrzymują na kartkach pytania i odpowiedzi. Jedna kartka to jedno pytanie lub jedna odpowiedź. Zadaniem każdego ucznia jest znalezienie swojej pary.
Przykłady pytań i odpowiedzi w załączniku 2.

Wykonywanie zadań w grupach, na czas i przy różnych stanowiskach sprzyja rozbudzeniu i utrzymaniu zainteresowania uczniów lekcją oraz ich koncentracji na treści zadań.
Przy ocenie zadań liczy się poprawność wykonania zadania i szybkość. Uczniowie otrzymują plusy za jeden i drugi aspekt.

4. Podsumowanie lekcji
• Nauczyciel podsumowuje wyniki osiągnięte przez poszczególne grupy oraz wstawia plusy. Grupa, która uzyskała więcej punktów za poprawność wykonania zadań, otrzymuje plusy z języka niemieckiego. Drużyna, która ma więcej punktów za szybkość i sprawność, otrzymuje plusy z zajęć fizycznych.
• Uczniowie wypełniają karty ewaluacyjne dotyczące zajęć.
• Podanie i objaśnienie zadania domowego – ułóż krzyżówkę z hasłem „Meine Schule ist super”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.