X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27576
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz Zajęcia Otwartego w grupie "Pszczółek"

30 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 w Gminnym Przedszkolu w Krasnem odbyło się Zajęcie Otwarte dla rodziców dzieci 5- letnich. W ramach zajęcia otwartego w tym dniu grupa „Pszczółek” prezentowała swoje umiejętności językowe wraz z edukacją matematyczną. Rodzice mieli możliwość ocenić aktywność i wiedze swoich pociech w trakcie ćwiczeń językowych. Zajęcia te były zwieńczeniem całorocznej pracy dzieci i nauczyciela w zakresie języka angielskiego. Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w zadaniach i zabawach grupowych. Dzieci podczas zajęcia otwartego doskonaliły percepcję wzrokową, słuchową oraz koordynację wzrokowo – ruchową, funkcje niezbędne do osiągania sukcesów w przyszłej nauce szkolnej.
„Pszczółki” wykonywały polecenia nauczyciela, przedstawiały się, liczyły w zakresie 12, podawały pełne godziny, nazywały kolory i zabawki, rozpoznawały kształty oraz śpiewały piosenki i recytowały rymowanki. A wszystko to w milej, pełnej humoru i życzliwości atmosferze wspólnej zabawy. Na koniec dzieci odśpiewały wspólnie z rodzicami znaną piosenkę „Head, shoulders, knees and toes” co sprawiło wiele radości wszystkim uczestnikom zajęcia otwartego, a zwłaszcza rodzicom (każdy rodzic mógł choć przez chwile poczuć się dzieckiem). Dodatkowo podczas zajęcia każdy rodzic mógł sobie odpowiedzieć m.in. na pytania:
- jak i czy moje dziecko jest aktywne podczas zajęć?
-czy potrafi skupić uwagę podczas wykonywania zadań?
-jak potrafi sobie poradzić z powierzonym mu zadaniem?
-czy udziela poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie?

Scenariusz Zajęcia Otwartego w grupie „Pszczółki”

Cele dydaktyczne:
Dziecko:
- zna i nazywa kolory, zabawki, kształty, części ciała, liczebniki porządkowe w zakresie 1-12,
- potrafi podać pełną godzinę na zegarze;
- potrafi podać swoje imię i zapytać o imię koleżanki/ kolegi;
- potrafi liczyć w zakresie 1-12
- śpiewa i recytuje znane piosenki i rymowanki
- rozumie polecenia i reaguje na nie
- potrafi dokonać prostej klasyfikacji przedmiotów

Pomoce dydaktyczne:
- duże kostki do gry
- maskotka mis Bob
- karty z ilustracjami zabawek
- karty ilustrujące kolory rozmieszone w rożnych częściach sali
- duży zegar ścienny
- zestaw kształtów dla każdego dziecka
- filmik: piosenka „Head, shoulders, knees and toes”
- Karty pracy dziecka

Przebieg Zajęcia Otwartego w grupie “Pszczółek”

I. Powitanie:
N: Good afternoon children
Dz: Good afternoon teacher!
II. Rozgrzewka
a)Piosenki: Say hello, hello!, „Hello, how are you?
b) N: How are you today?

Dz: I’m fine, thank you!
III. Ćwiczenia
a) Wykonywanie wypowiadanych przez N poleceń
Dzieci stoją w półkole N. wydaje polecenia, dzieci reagują ruchem na polecenia
N: Sit down, stand up, jump, turn around, look, listen, be quiet, put your finger on your mouth, clap your hands)
1.Przedstawianie się
Zabawa „Podaj misia”
U. siedzą w wyznaczonych na dywanie miejscach, podają sobie misia i kolejno pytają koleżankę/kolegę: What’s your name?, a następnie odpowiadają : I am Kasia
2. Liczby (Numbers)
a) Rzut kostkami:
N. i Dz. wspólnie wypowiadają słowa wyliczanki :One, two, three how many? How many?... N. rzuca kostkami, a następnie Dz. liczą ile kropek wypadło i głośno podaja wynik THREE! Ten, seven itd.
b) Liczenie klocków
N. układa na dywanie klocki i mówi: Let’s take 1 block and now 3 blocks..How many blocks do we have? Dz. Podają liczbę klocków: Four!...itd.)
d)Zabawa “What time is it “?
Dzieci biegają po sali , śpiewają piosenkę: Zero, super Hero!
Na pytanie N. która godz. odpowiadają chórem „It’s one, two, six... o’clock” itd.
3. Kolory (Colours)
a) Karty z kolorami (powtórzenie kolorów)
N. pokazuje kartę w danym kolorze i pyta dzieci: „What colour is it”?
Dz. odpowiadają: It’s yellow, red, blue itd.
b) Zabawa szukamy kolory
N. zadaje pytanie: Where is yellow? Dz. szukają i pokazują w sali kartę w danym kolorze
c) Rymowanka
Dz. recytują słowa rymowanki na stojąco
“I like red, I like blue, I like yellow
How about you?
I like orange, I like pink, I like green
So let’s sing!
d) Piosenka “Colours “
Dz. śpiewają piosenkę na stojąco ilustrując jej słowa za pomocą ruchu

„Red, white, green”(2x)
Yellow, black, blue (2x)
Round, and round and round with you
Purple, pink, orange and brown (2x)
Round and round and all sit down!
4. Zabawki (Toys)
a) Piosenka “What is red?”
Dz. śpiewają piosenkę mając przed sobą karty z obrazkami przedstawionych zabawek, na które kolejno wskazują palcem w trakcie śpiewania
b)I’ve got a ball
Dz. recytują wiersz patrząc na karty rozłożone na dywanie
I’ve got a ball
I’ve got a doll
I’ve got a plane
I’ve got a train
I’ve got a scooter
I’ve got a car
I’ve got a teddy bear
And I’ve got a robot

5. Kształty (shapes)

a) Shapes -Song
N. rozklada na dywanie ksztalty, Dz. śpiewają z nauczycielem i wskazują kolejno na kształty rozłożone na dywanie

”Triangle, rectangle, circle, heart and square”

I’m a triangle, triangle you can see me everywhere
Triangle, rectangle, circle, heart and square(2x)
I’m a circle, I’m a circle you can see me everywhere
Triangle, rectangle, circle, heart and square(2x)
I’m a square, I’m a square you can see me everywhere
Triangle, rectangle, circle, heart and square(2x)
I’m a rectangle, rectangle you can see me everywhere
Triangle, rectangle, circle, heart and square(2x)

a) Zabawa Show me! (rozpoznawanie kształtów)
Dzieci otrzymują zestaw figur, na których pracują. Układają według wzoru figury od prawej do lewej strony


b) Uzupelnianie kart Pracy „Colour .Then count and circle “
Dzieci wspólnie z rodzicami uzupełniają karty pracy. Zaznaczają właściwe odpowiedzi oraz wykonują dyktando kolorystyczne, tj. kolorują kształty według podanego klucza:
Colour triangles green, colour circles yellow, colour rectangles red, colour squeres blue


6. Częsci ciala (My body)

a) Zabawa Simon Says
N. wydaje polecenia: Simon says..Show me your head, nose, mouth, etc.)
Dzieci pokazują części ciała

b) Piosenka “Head, shoulders, knees and toes”
Dz. stoją twarzą w twarz z rodzicami i wspólnie z rodzicami śpiewają i pokazują części ciała..

c)This is me –song
Dz. śpiewają na zakończenie piosenkę

Zajęcie Otwarte pogłębiło współpracę miedzy rodzicami, wychowawcą a przedszkolem. Ponadto wspólne spotkanie pozwoliło rodzicom poobserwować swoje dzieci wśród rówieśników oraz dało możliwość dostrzeżenia mocnych i słabych stron swoich pociech. Wszelkie spostrzeżenia rodziców stały się następnie bogatym materiałem do dyskusji z dyrektorem oraz wychowawca na temat sfer działalności dziecka, nad którymi należy popracować oraz pokazały jak wygląda praca z dzieckiem na zajęciach w przedszkolu i jak można popracować z dzieckiem w domu.
Właśnie podczas tego typu zajęć Rodzice maja okazję przekonać się jak ważny jest okres przedszkolny w życiu dziecka, jak wiele już potrafi zrobić i jak wiele już się nauczyło.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.