X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27450
Przesłano:

Zajęcia orientacji przestrzennej i poruszania się - program rewalidacji indywidualnej

ZAJĘCIA ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ I PORUSZANIA SIĘ

PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ
DLA UCZNIA .......................
ROK SZKOLNY 2014/2015

Program opracowano w oparciu o informacje zawarte w:
Orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w...............
o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia .............
Obserwacjach i spostrzeżeniach nauczyciela – wychowawcy zespołu edukacyjnego oraz psychologa szkolnego
Obserwacjach i spostrzeżeniach własnych nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne
Zakres oddziaływań rewalidacyjnych:

Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała:
rozpoznawanie poszczególnych części ciała podczas zabaw i aktywności ruchowej, ćwiczeń przy lustrze, podczas czynności zadaniowych,
kształtowanie rozumienia pojęć przestrzennych w odniesieniu do własnego ciała: przed, za, pod, obok, nad, pod, naprzeciwko, przód, tył, góra, dół,
odróżnianie ręki prawej i lewej oraz prawej i lewej strony ciała podczas działań zabawowych oraz ćwiczeń grafomotorycznych

Ćwiczenia usprawniające pozawerbalne komunikowanie się z otoczeniem:
komunikowanie się pozawerbalne poprzez gest, mimikę, mowę ciała, zachowanie w przestrzeni pod względem sygnalizowania własnych potrzeb, samopoczucia, emocji,
stosowanie powszechnie przyjętych gestów komunikacyjnych: tak, nie, nie chcę,
witanie się i żegnanie z użyciem odpowiednich gestów,

Ćwiczenia usprawniające werbalne komunikowanie się z otoczeniem:
pod względem rozumienia mowy:
rozpoznawanie i reagowanie na polecenia, nakazy i zakazy,
wskazywanie lub podawanie na polecenie znanych przedmiotów oraz ich odpowiedników na ilustracjach,
aktywne słuchanie czytanych bajek, opowiadań, wierszyków, rymowanek,
pod względem mowy czynnej:
stymulowanie do wydawania złożonych dźwięków podczas zabaw, ćwiczeń, aktywności ruchowej, głaskania, masaży,
stymulowanie do wydawania dźwięków podczas zabaw muzyczno – ruchowych ze śpiewem oraz zabaw naśladujących dźwięki naturalne z otoczenia, odgłosy zwierząt, ptaków, ludzi, pojazdów, zjawisk atmosferycznych ,
pobudzanie do używania prostych słów, zwrotów i krótkich zdań w trakcie odpowiedzi na pytania dotyczące najbliższego środowiska oraz treści ilustracji, a także do zadawania krótkich, prostych pytań,
zachęcanie do wyrażania własnych potrzeb słowem lub krótkim zdaniem

Ćwiczenia orientacji w zakresie stosunków czasoprzestrzennych:
wyrabianie rozumienia pojęć określających następstwo dni (dzisiaj, jutro, wczoraj), pory dni ( rano, południe, wieczór, noc), rozpoznawanie pór roku, nazywanie dni tygodnia, miesięcy,
utrwalanie rozumienia pojęć i stosunków przestrzennych: nad, na, pod, obok, w, z, góra, dół, przód, tył,
utrwalanie pojęć i cech wielkościowych jak przeciwieństw: duży – mały, szeroki – wąski, bliski – daleki, ładny – brzydki, lekki – ciężki, chudy – gruby itp.

Doskonalenie percepcji wzrokowej:
zabawy rozwijające spostrzegawczość ( szukanie ukrytych zabawek i innych przedmiotów w klasie, wskazywanie różnic i podobieństw, określonych elementów na ilustracjach) itp.,
segregowanie i porządkowanie w zbiory klocków, figur geometrycznych i przedmiotów z otoczenia według określonych cech tj.: kolor, kształt, wielkość, dobieranie w pary według określonej cechy,
układanie obrazków z puzzle,
zajęcia w zakresie stymulacji polisensorycznej

Ćwiczenia percepcji dotykowej, smakowej, węchowej :
zabawy w materiałach sypkich (zanurzanie dłoni i stóp, przekładanie, przesypywanie),
zabawy z wykorzystaniem różnych faktur: ścieżka doznaniowa, wzornik faktur,
aromaterapia, zabawy i zagadki rozwijające zmysły węchu i smaku

Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej:
motoryka duża – łapanie i rzucanie piłki, rzuty do celu, pokonywanie przeszkód, zabawy na trampolinie,itp.,
motoryka mała – nawlekanie korali na sznurek, wyszywanki bez igły, nakładanie klocków na patyk, odtwarzanie wg. wzoru układów z klocków, układanki różnoelementowe z klocków drewnianych, plastikowych, magnetycznych, „pinezek” na podkładkach,
ćwiczenia grafomotoryczne – wycinanie, lepienie z mas plastycznych, wydzieranki, malowanie kredkami, farbami, robienie kolaży, wycinanie nożyczkami

Ćwiczenia percepcji słuchowej:
lokalizowanie źródeł dźwięku w najbliższym otoczeniu,
zabawy instrumentami np.: bębenek, cymbałki, trójkąt, grzechotki
słuchanie odgłosów zwierząt i pojazdów oraz odgłosów z bliższego i dalszego otoczenia z nośników
zagadki słuchowe
Program sporządziła:

..............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.