X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2736
Przesłano:

Odkrycia geograficzne XVII do I poł XIX w. Australia

1. Przedmiot : historia
2. Data:
3. Prowadzący:
4. Klasa
5. Przewidywany czas 45 min
6. Dział programowy : Wiek XVII i początek XVIII
7. Temat: Odkrycia geograficzne XVII do I poł XIX w. Australia.
8.Forma pracy z uczniami : zbiorowa, grupowa, binarna,
9.Cele lekcji:
a) Uczeń poznaje:
- Postacie związane z odkryciami w XVIII w.
- Przebieg wypraw Jamesa Cooka
- Daty związane z odkryciem Australii
- Historię Aborygenów
- Słownictwo angielskie dotyczące historii Australii i Aborygenów
b) Uczeń ćwiczy:
- Pracę z mapą ( położenie Australii, główne miasta)
- Czytanie ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim
- Umiejętność pracy z wykorzystaniem sieci INTERNET
- Posługiwanie się programem Microsoft Word, Power Point
c) Uczeń potrafi:
- Analizować i interpretować mapę
- Wykonywać zadania do tekstu w j. angielskim prawda/fałsz; dopasowywać informacje; polecenia do analizy mapy
d) Uczeń systematyzuje:
- Informacje dotyczące Australii zdobyte na lekcjach z innych przedmiotów
10. Korelacja międzyprzedmiotowa:
j. angielski, geografia, informatyka
11. Środki dydaktyczne:
- Folia – odkrycia geograficzne
- E. Rostworowski, Historia Powszechna XVIII w.
- Mapa internetowa: Australia
- Tekst w języku angielskim dotyczący historii Aborygenów.
- Prezentacja map w Power Point
- Tabela, pisaki
- Komputer
- Puzzle interaktywne
12. Metody pracy: wykład , praca z komputerem, burza mózgów,
praca z mapą, analiza ilustracji
13. Tok lekcji:
I. Czynności organizacyjno porządkowe:
- sprawdzanie obecności
- zapisanie tematu

II. Rekapitulacja wtórna:
- przypomnienie wiadomości dotyczących Australii.


Tabela :
Co wiesz ? Co chciałbyś wiedzieć?

III. Wprowadzenie nowego tematu:
1. Wykład nauczyciela : Odkrycia geograficzne w XVII do poł. XIX w.
Wykorzystanie folii i map.
2. Podział klasy na zespoły
3. Uczniowie pracując w parach dopasowują zdjęcia osób związanych z odkryciami do krótkich notek w języku angielskim(ćw.1)
4. Praca z tekstem w języku angielskim dotyczącym Aborygenów. Uczniowie po przeczytaniu tekstu rozwiązują ćwiczenia
prawda/ fałsz(ćw. 2)
5. Praca z mapką. Zadaniem uczniów będzie odpowiedz na pytania w języku angielskim umieszczone na arkuszu. W ćwiczeniu uczniowie korzystają z internetowej mapki Australii. (ćw.3)
http://www.about-australia.com/maps.htm
6. Rekapitulacja pierwotna:
- Uczniowie wracają do tabeli i wpisują odpowiedzi na pytania, które wpisali do niej na początku zajęć.
- Uczniowie na podsumowanie lekcji rozwiązują w Internecie Quiz w formie puzzli dotyczący Australii(ćw. 4) http://www.zoomschool.com/school/australia/Australiaquiz.shtml
7. Praca domowa :
a) Dla wszystkich uczniów: Napisz krótką notatkę dotyczącą odkryć geograficznych w XVIII w.
b) Dla zainteresowanych : Opisz w formie dziennika podróży jedna z wypraw Jamesa Cooka.
8.Ocena:Aktywni uczniowie otrzymują ocenę
9. Ocena lekcji przez uczniów: Uczniowie wrzucają do pojemniczka karteczki ze smutna lub wesołą minką, wyrażają one opinię ucznia na temat zajęć.

Ćwiczenie 1
Wklej , połącz notkę biograficzną z odpowiednim odkrywcom.

1.TASMAN, ABEL

2.STRZELECKI, Paul Edmund

3. LIVINGSTONE, DAVID

4. COOK, JAMES

A. (1797-1873) He was a Polish nobleman, explorer, geologist and fossil collector. He explored the Snowy Mountains of Australia (with James Macarthur), climbed and named Australia's highest mountain Mount Kosciuszko (to honor the Polish general Thaddeus Kosciusko), and traveled through the Gippsland area of eastern Victoria.

B.(1603-1659?) He was a Dutch explorer who was the first European to sail to Tasmania, New Zealand, Tonga, and the Fiji Islands. His first expedition (1642-1643) was to Australasia, the Indian Ocean, and the South Pacific. His second expedition (1644) was to Australia and the South Pacific.

C. He was a British explorer and astronomer who went on many expeditions to the Pacific Ocean, Antarctic, Arctic, and around the world. He’s first journey was from 1768 to 1771, when he sailed to Tahiti in order to observe Venus as it passed between the Earth and the Sun (in order to determine the size of the Solar System. During this expedition, he also mapped northern Australia. He's second expedition (1772-1775) took him to Antarctica and to Easter Island. (1776-1779) was a last expedition to search for a Northwest Passage across North America to Asia.

D. (1813-1873) He was a British missionary and explorer who explored the interior of Africa. He arrived as a missionary in Africa in 1841, but began to explore the land in 1853. For over two decades he traveled over land, walking across the continent, and exploring the Zambezi River. He searched for the source of the Nile River


Ćwiczenie 2
The Aborigines
Australian population today is a mix of European, Asian, and Aboriginal. Aborigines have live in Australia for over 40 000 years, but only one per cent of the population today is Aboriginal.
Aborigines are the original inhabitants of Australia.They have very strong cultural links with the land and its past. Families and dreams are very important in their traditional culture and religious ceremonies which they still preserve. They are famous for their rock paintings, which date from various periods and have many different styles in different parts of the country. The paintings often show hunting scenes and show the native animals e.g. kangaroos.
Different grups of Aborigines speak different, but related languages.When the first Europeans arrived in the eighteenth century and took their land, large numbers of Aborigines died because they had no resistance to the diseases the Europeans brought with them. Today only about 100,000 Aborigines survive. Recently , the goverment is halping to suport their culture.

Ex. Say if the sentences are True or False?

1. The Aborigines were the first inhabitants of Australia. True/ False

2. The Aborigines don’t celebrate their religious ceremonies any more. True/ False

3. All the Aborigines speak the same language. True/ False

4. Most of the Aborigines were killed by Europeans. True/ False

5. Today only one per cent of the Australian population is Aboriginal. True/ False

6. Nowadays, the goverment takes care of the original inhabitants
of Australia. True/ False

Ćwiczenie 3
Adres Strony z mapą Australii
http://www.about-australia.com/maps.htm

DIRECTIONS: Directions: Study the outline map of Australia. Write word or words that best finish each sentence. (Dokonaj analizy internetowej mapy Australii i dokończ zdania wpisując prawidłową odpowiedź)

NAME________________________
1. Sydney, Australia's largest city, is located in _____.
(a) New South Wales (b) Victoria (c) Tasmania
2. The northernmost city on this map is _____.
(a) Northern Territory (b) Hobart (c) Darwin
3. Perth is located on the _____ coast of Australia.
(a) northeastern (b) southwestern (c) southeastern
4. Australia's capital city is _____.
(a) Brisbane (b) Melbourne (c) Canberra
5. Hobart is located in _____.
(a) Tasmania (b) South Australia (c) Victoria
6. Adelaide is _____ of Sydney.
(a) east (b) west (c) south
7. All the cities on this map are located _____.
(a) inland (b) along the coast

Ćwiczenie 4

Adres strony z quizem o Australii
http://www.zoomschool.com/school/australia/Australiaquiz.shtml

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.