X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2702
Przesłano:

Obchody Roku Stanisława Wyspiańskiego

ROK STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
Obchody 100. rocznicy śmierci artysty
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

„Polska – to jest wielka rzecz...”

I. CELE:

Poszerzenie wiedzy o życiu i twórczości artystycznej Stanisława Wyspiańskiego
Wyzwalanie twórczej aktywności uczniów
Popularyzacja twórczości Stanisława Wyspiańskiego
Doskonalenie umiejętności interpretacji utworu literackiego
Budzenie i rozwijanie przeżyć estetycznych
Pogłębianie wrażliwości plastycznej

II.PROGRAM OBCHODÓW:

1. KONKURS ZNAJOMOŚCI ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO POD HASŁEM „Polska – to jest wielka rzecz”

2. WYCIECZKA POLONISTYCZNA – TEMAT: „ Kraków – śladami Stanisława Wyspiańskiego i jego dramatu Wesele”.

3. POKAZ FILMU „WESELE” W REŻYSERII ANDRZEJA WAJDY POŁĄCZONY Z DYSKUSJĄ O TEJ WYBITNEJ ADAPTACJI DZIEŁA S. WYSPIAŃSKIEGO (pokaz odbędzie się w dniu 31 października 2007 roku w bibliotece szkolnej)

4. KONKURS PLASTYCZNY NA WYKONANIE ILUSTRACJI DO WYBRANEGO UTWORU STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO LUB PORTRETU ARTYSTY WYKONANIE KUKŁY CHOCHOŁA I JEJ PREZENTACJA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

5. WYSTAWA:
- UTWORY PIÓRA STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
- PRACE KRYTYCZNO-LITERACKIE O WYSPIAŃSKIM
- NAGRODZONE W KONKURSIE PLASTYCZNYM ILUSTRACJE DO DZIEŁ WYSPIAŃSKIEGO

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w obchodach rocznicy
Organizatorzy

Załącznik nr 1

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
w związku z obchodami 100. rocznicy śmierci artysty

REGULAMIN

I. CELE KONKURSU:
- poszerzenie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego
- popularyzacja wśród młodzieży dorobku artystycznego Stanisława Wyspiańskiego
- pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów

II. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.

III. TERMINARZ:
♣ Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej do dnia 27. 09. 2007 roku.
♣ Konkurs odbędzie się dnia 28. 09. 2007 roku o godz. 8.50(3lekcja) w bibliotece szkolnej.

IV. MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA RESPONDENTÓW
• ogłoszenie konkursu w poszczególnych klasach
• afisze na terenie szkoły oraz informacje na stronie internetowej szkoły

IV. ZADANIA KONKURSOWE:
Konkurs polega na rozwiązaniu testu dotyczącego życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
Test składa się z 19 pytań, na rozwiązanie których uczestnik ma 45 minut.

V. NAGRODY:
1. Zwycięzcami konkursu zostaną trzy osoby z największą liczbą punktów
2. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, dyplomy oraz oceny celujące z języka polskiego.


VI. BIBLIOGRAFIA
a) utwory Wyspiańskiego:
1. Wyspiański S.: Wesele, Wrocław1973 i nowsze wydania
2. Wyspiański S.: Wiersze i rapsody, Kraków 1997
b) opracowania
1. Boy – Żeleński T.: O Wyspiańskim, Kraków, 1973
2. Encyklopedia szkolna: literatura i nauka o języku, Warszawa 1995
3. Natanson W. :Stanisław Wyspiański, Warszawa 1976
4. Sztaudynger S.: „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, Warszawa 1965
5. Węgrzyniak R.: Encyklopedia „Wesela” Wyspiańskiego, Kraków 2001
6. Wajda A. [reż.]: Wesele [płyta DVD], Warszawa 2007 (Biblioteka Gazety Wyborczej: omówienie lektury + film)


Załącznik nr 2

KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN
I. CELE KONKURSU:

● popularyzacja wśród młodzieży dorobku artystycznego Stanisława Wyspiańskiego
● pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów
● pogłębianie wrażliwości plastycznej

II. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.

III. TERMINARZ:
♣ Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o przynoszenie prac do biblioteki szkolnej do dnia 15. 10. 2007 roku.
♣ Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 31. 10. 2007 roku w bibliotece szkolnej w połączeniu z wystawą prac.

IV. MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA RESPONDENTÓW
• ogłoszenie konkursu w poszczególnych klasach
• afisze na terenie szkoły oraz informacje na stronie internetowej szkoły
• regulamin konkursu

IV. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA KONKURSOWEGO (do wyboru):
►wykonanie ilustracji do wybranego utworu Stanisława Wyspiańskiego
►wykonanie portretu artysty
►wykonanie projektu okładki do wybranego dzieła Stanisława Wyspiańskiego

Technika wykonania prac dowolna, format A3 lub A4.
Na odwrotnej stronie pracy należy umieścić informacje:
imię i nazwisko autora, klasę, do której uczęszcza
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.
Oceniane będą:
- pomysłowość tematu
- zastosowana technika plastyczna
- estetyka wykonania

V. NAGRODY:
1. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.

Imię i nazwisko........................ Staszów, dn.

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego
„Stanisław Wyspiański jako dramaturg, malarz, człowiek teatru”

ZADANIA KONKURSOWE

I .Znajomość życia i twórczości S. Wyspiańskiego
1. Podaj dokładne daty urodzin i śmierci Stanisława Wyspiańskiego (2pkt)
........................................

2. Do jakiego krakowskiego gimnazjum uczęszczał Wyspiański? (1pkt)
........................................

3. Wymień tytuły czterech dramatów Stanisława Wyspiańskiego? (4pkt)
a)........................................ b)........................................
c)........................................ d)........................................

4. W którym krakowskim kościele znajdują się słynne witraże Wyspiańskiego? (1pkt)
........................................

5. Stanisław Wyspiański stworzył własną koncepcję teatru idealnego. Podaj tytuł dzieła, w którym zawarł jej najpełniejszą wizję. (1pkt)
........................................

6. W Muzeum Wyspiańskiego przy ul. Szczepańskiej 11 w Krakowie znajdują się dzieła
składające się na tzw. Szafirową Pracownię. Jaką mają one tematykę? (1pkt)
........................................

7. Gdzie pochowano Stanisława Wyspiańskiego? (1pkt)
........................................

II .Znajomość dramatu „Wesele” S. Wyspiańskiego

1. Jakie wydarzenie stało się bezpośrednio kanwą dramatu narodowego zatytułowanego „Wesele”? Podaj też dokładną datę tego wydarzenia. (2pkt)
........................................

2. Kogo sportretował Wyspiański pod postacią Radczyni? Podaj imię i nazwisko tej autentycznej postaci. (1pkt)
........................................

3. Co zostawia Gospodarzowi Wernyhora? (2pkt)
a)........................................ b)........................................

4. Wyjaśnij, jaką symbolikę przypisuje się Chochołowi. (1pkt)
........................................

5. Do jakiego utworu epoki romantyzmu nawiązuje scena rozmowy Marysi z Widmem?
Podaj tytuł i autora tego utworu. (2pkt)
........................................

6. Z czyich ust w „Weselu” padają słynne słowa? (8pkt)
a) Miałeś, chamie, złoty róg - ........................................

b) Trza być w butach na weselu -........................................

c) Niech na całym świecie wojna - ........................................
byle polska wieś zaciszna
byle polska wieś spokojna

d) (...) panowie duza by już mogli mieć, - ........................................
ino oni nie chcom chcieć

e) Polska to wielka rzecz - ........................................

f) Myśmy sobie, wyście sobie - ........................................
każden sobie rzepkę skrobie

g) Chłop potęgą jest i basta - ........................................

h) Taka szopka,- ........................................
bo to nie kosztuje nic
potańcować sobie raz
jeden Sas, drugi w las.

7. Jakie wydarzenie historyczne przywołują słowa ...mego dziadka piłą rżnęli. Myśmy wszystko zapomnieli... ? Podaj też jego datę (2pkt)
........................................


III .Znajomość filmu „Wesele” w reż. Andrzeja Wajdy

1. W którym roku A. Wajda nakręcił film „Wesele” oparty na dramacie Wyspiańskiego? (1pkt)
........................................

2. Podaj imię i nazwisko artysty, który śpiewa wypowiedzi Chochoła. (1pkt)
........................................

3. Wymień dwa przykłady scen, które występują w filmie Wajdy, a nie ma ich w dramacie Wyspiańskiego. (2pkt)
a) ........................................
b) ........................................

4. Podaj imię i nazwisko aktorki, która zadebiutowała w filmie „Wesele” Wajdy. W jaką rolę się wcieliła? (2pkt)
........................................

5. Obok muzyki skomponowanej przez Stanisława Radwana pojawiają się w filmie inne utwory muzyczne. Wymień przynajmniej dwa. (2pkt)
a) ........................................
b) ........................................

6. Za najbardziej kontrowersyjną odtwórczynię roli w filmowym „Weselu” uznano Maję Komorowską. W jaką postać wcieliła się aktorka? (1pkt)
........................................

MODEL ODPOWIEDZI

I .Znajomość życia i twórczości S. Wyspiańskiego

1. ur. 15 stycznia 1869 roku w Krakowie, zm. 28 listopada 1907 roku w Krakowie
2. gimnazjum św. Anny w Krakowie
3. np.
a) „Warszawianka”
b) „Noc listopadowa”
c) „Akropolis”
d) „Wyzwolenie”
4. kościele oo. Franciszkanów w Krakowie
5. „Studium o Hamlecie”
6. dotyczą życia prywatnego artysty, np.
- portrety żony i dzieci
- fotografie rodziny
7. w Krypcie Zasłużonych na Skałce w Krakowie

II .Znajomość dramatu „Wesele” S. Wyspiańskiego

1. wesele poety z Krakowa Lucjana Rydla z chłopką z Bronowic Jadwigą Mikołajczykówną – 20 listopada 1900 rok
2. Antoninę Domańską - stryjeczną siostrę matki Lucjana Rydla
3. złoty róg, złotą podkowę
4. Chochoł – to symbol uśpienia narodu polskiego, niezdolnego do wspólnej walki narodowowyzwoleńczej
5. ballada „Romantyczność” Adama Mickiewicza
6.
a) Chochoł
b) Panna Młoda
c) Dziennikarz
d) Czepiec
e) Poeta
f) Radczyni
g) Gospodarz
h) Żyd
7. rabacja galicyjską z 1846 roku – chłopi pod przywództwem Jakuba Szeli w bestialski sposób wymordowali blisko tysiąc szlachciców

III .Znajomość filmu „Wesele” w reż. Andrzeja Wajdy

1. 1973 rok
2. Czesław Niemen
3. np.
a) ślubny orszak, który wyrusza spod kościoła Mariackiego w Krakowie w stronę Bronowic
b) widoczne w oddali ćwiczenia wojsk austriackich
4. Ewa Ziętek – Panna Młoda
5. np.
- fragmentów Chopina, Mendelsona
- hejnał z wieży Mariackiej
- piosenki tamtego czasu, np. „A jak będzie słońce i pogoda”
- muzyka ludowej kapeli
6. Racheli

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.