X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27316
Przesłano:

Interpretacja sentymentalnych sielanek Franciszka Karpińskiego - scenariusz lekcji języka polskiego

Temat: Interpretacja sentymentalnych sielanek Franciszka Karpińskiego .
Cele Lekcji
(Uczeń:)
•wyjaśnia terminy: sielanka, sentymentalizm,
•charakteryzuje bohaterów sielanki,
•określa elementy typowe dla konwencji sentymentalnej.
Metody:
•praca z tekstem literackim,
•rozmowa interpretacyjna,
•mapa mentalna.
Formy pracy:
•indywidualna,
•zbiorowa,
•grupowa.
Środki dydaktyczne:
•wiersz F. Karpińskiego Laura i Filon,
•polecenia dla grup,
•karty pracy.


Przebieg lekcji:
1.Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji:
a)cechy klasycyzmu i sentymentalizmu,
b)sprawdzenie pracy domowej .
2.Zapisanie tematu lekcji. Poinformowanie młodzieży o celach lekcji.
3.Wyjaśnienie terminu "sielanka".
4.Interpretacja utworu F. Karpińskiego "Laura i Filon":
a)uczniowie tworzą hipotezy interpretacyjne,
b)charakteryzują bohaterów sielanki – praca w małych grupach,
c)podsumowanie pracy grupowej, zapisanie wniosków.
5.Uczniowie określają - na podstawie sielanki F.Karpińskiego - elementy typowe dla konwencji sentymentalnej. Uzupełniają wykres.
6.Młodzież wyraża własną ocenę konwencji sentymentalnej( czułostkowość?sztuczność?śmieszność?).
7.Praca domowa:
a)zapisz monolog współczesnego młodego człowieka niepewnego uczuć sympatii,
b)zad. 3 str. 112 (do wiersza Cz. Miłosza "Do Laury").
Praca w grupach
Zad.1.
•Scharakteryzuj bohaterów lirycznych wiersza F. Karpińskiego.
•Określ wszystkie uczucia, które przeżywa Laura – zrób to kolejno – od pierwszej do ostatniej strofy.
Zad.2.
Na podstawie sielanki F. Karpińskiego Laura i Filon wskaż elementy typowe dla konwencji sentymentalnej . W tym celu uzupełnij podany niżej wykres:
Elementy typowe dla konwencji sentymentalnej
a) gatunek literacki
b) bohaterowie (i ich uczucia)
c) przestrzeń (natura)
d) sentymentalne rekwizyty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.