X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27315
Przesłano:

Buntownicy i lojaliści w III części "Dziadów" Adama Mickiewicza - scenariusz lekcji języka polskiego

Temat: Buntownicy i lojaliści w III części "Dziadów" Adama Mickiewicza.
Cele lekcji :
(uczeń)
•charakteryzuje społeczeństwo polskie ukazane w "Dziadach" cz. III,
•wskazuje kontekst historyczny utworu,
•wyjaśnia przyczyny klęski powstania listopadowego.
Metody i formy pracy:
•dyskusja,
•rozmowa interpretacyjna,
•praca z tekstem,
•metoda analogii,
•praca w grupach, indywidualna.
Środki dydaktyczne:
•A. Mickiewicz "Dziady" cz. III,
•karty pracy.


Przebieg lekcji:
1.Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji:
a)przykłady martyrologii narodu polskiego w "Dziadach",
b)cechy dramatu romantycznego,
c)geneza "Dziadów" części III .
2.Sprawdzenie pracy domowej.
3.Zapisanie tematu lekcji. Poinformowanie o celach.
4.Interpretacja wypowiedzi Wysockiego zamykającej scenę VII –zad. 1 z karty pracy .
5.Uczniowie pracując w grupach, dokonują szczegółowej charakterystyki buntowników i lojalistów (na podstawie sceny VII-zad.2 z karty pracy.
6.Podsumowanie pracy w grupach. Uzupełnienie wniosków.
7.Dyskusja z uczniami na temat upadku powstania listopadowego.
8.Praca domowa:
a)Na podstawie analizy Dziadów cz. III omów postawy młodych ludzi wobec zniewolenia.
9.Ewaluacja zajęć.
Karta pracy
Zad.1
III cz. „Dziadów” jest utworem wielotematycznym, np. przedstawia ........................................ Zawiera również ocenę społeczeństwa polskiego. Najlepiej oddają to słowa Wysockiego (scena VII , w. 227 – 230). Wyjaśnij ten cytat, odwołując się całego dramatu A.Mickiewicza.
Zad.2
Scharakteryzuj społeczeństwo polskie na podstawie analizy sceny VII . Swoje spostrzeżenia wpisz do tabeli.
I "Towarzystwo stolikowe"
a)uczestnicy:
b)temat rozmów:
c)język rozmów
d)poglądy na temat poezji:
e)postawa:
II Towarzystwo zgrupowane przy drzwiach
a)uczestnicy:
b)temat rozmów:
c)język rozmów
d)poglądy na temat poezji:
e)postawa:
Ewaluacja zajęć:
1.Największe wrażenie w scenie VII zrobiło na mnie
2.Największą trudność w scenie VII sprawiło mi zrozumienie
3.Jak oceniasz dzisiejszą lekcję?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.