X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27261
Przesłano:
Dział: Języki obce

Matura ustna - jak opisać obrazek

Jak opisać obrazek?

1. Przy opisie używamy czasu Present Continuous.
2. Dobrze jest opisywać obrazek od ogółu do szczegółu.
3. Zaczynamy od przedstawienia tego co dokładnie widzimy na obrazku a potem wyrażamy przypuszczenia (emocje osób na obrazku, przyczyny, ewentualne konsekwencje)
4. Staramy używać się czasowników modalnych do wyrażenie przypuszczeń.
5. Przydatny schemat opisu obrazka:
- opis osób- liczba, płeć, wiek, ubiór
- co robią przedstawione osoby
- miejsce gdzie zostało zrobione zdjęcie
- relacje między osobami przedstawionymi na obrazku
- emocje osób, przyczyny
- kto mógł zrobić zdjęcie
- skąd mogło być pobrane zdjęcie

Lista zwrotów przydatnych do opisu obrazka

1. It makes me think of...- To kojarzy mi się ...
2. the photo was taken in ...- zdjęcie zostało zrobione w...
3. in the foreground - na pierwszym planie
4. in the background - w tle
5. on the right-hand side - po prawej stronie
6. at the top - na górze
7. at the bottom - na dole
8. in the middle - na środku
9. in the top right-hand corner - w prawym górnym rogu
10. in the bottom left-hand corner- w lewym dolnym rogu
11. It’s a rather gloomy picture. -To raczej ponury obrazek
12. Whoever took this photo was probably trying to show... - Ktoś kto zrobił to zdjęcie prawdopodobnie starał się pokazać...
13. it’s a/n (very): - To (bardzo):
• artistic picture - obrazek artystyczny
• dynamic picture - dynamiczny obrazek
• static picture - statyczny obrazek
• well-composed photo - dobrze ujęta fotografia
• emotionally charged picture - obrazek pokazujący dużo emocji

14. the picture is aimed at... - obrazek ma na celu ...
15. the scene is shown from a distance - scena jest pokazana z oddali
16. in the picture we can see/there is, there are ... - na zdjęciu widać możemy zobaczyć, znajduje się, znajdują się...
17. the attention of the viewer is drawn to...- uwagę oglądającego przyciąga...
18. it’s hard to say what the photo exactly presents - trudno powiedzieć co dokładnie przedstawia obrazek
19. it all depends on what you mean by.. - wszystko zależy od tego, co masz na myśli
20. the viewer may think that...- oglądający może przypuszczać, że...
21. there’s a good chance it’s ... - istnieje duża szansa, że to ...
22. to give a comment on... - dając komentarz dotyczący....
23. at the first glimpse - na pierwszy rzut oka
24. The picture evokes positive / negative feelings - Zdjęcie wywołuje pozytywne / negatywne uczucia
25. the positive aspects outweigh the negative ones - pozytywne aspekty przewyższają te negatywne
26. if you ask me, they all look... - jeśli chodzi o mnie, wszystkie wyglądają
27. it looks (to me) as if... - wygląda (według mnie), tak jakby ....
28. I’d say... - powiedziałbym ....
29. he seems to be... - zdaje się być ...
30. I reckon... - Sądzę, że ....
31. He might / may / could be doing sth - możliwe, że on....
32. the way I see it .... - ja widzę to tak ...
33. If you ask me... - Jeśli chodzi o mnie ...
34. Judging by the expression on his face/ facial expression - Sądząc po wyrazie jego twarzy
35. It’s quite / very/ more than likely that... - Jest to dość / bardzo / więcej niż prawdopodobne, że ...
36. As far as I can tell... - O ile mogę powiedzieć ...
37. I get the impression that... -Mam wrażenie, że ...
38. the impression I get is that.... - Mam wrażenie, że ...
39. She must ... - Ona musi/na pewno...
40. I assume / I suppose - Zakładam / Przypuszczam
41. I’ve got the feeling that... - Mam wrażenie, że ....
42. I suspect.../ I guess... - Podejrzewam .... Chyba ...
43. The picture might have been taken from a magazine, newspaper etc. - Obrazek mógł być pobrany z czasopisma, gazety itd

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.