X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2720
Przesłano:
Dział: Języki obce

Europejski Dzień Języków - scenariusz apelu okolicznościowego

Klasy IV-VI
----------------------

Cele:
- uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu,
- zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną,
- propagowanie zdrowego współzawodnictwa,
- kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur,
- bliższe zapoznanie dzieci z brzmieniem języków: rosyjskiego, włoskiego, francuskiego i niemieckiego.

PORZĄDEK APELU

1. Przybliżenie idei obchodzenia Europejskiego Dnia Języków *.

Prowadząca I : Dzień Edukacji Narodowej to dobra okazja by podkreślić jak ważna jest wiedza, której zdobycie umożliwiają nam nasi nauczyciele. Bez nich nie moglibyśmy uzyskać odpowiedniego wykształcenia i nabyć umiejętności niezbędnych do życia, czy też zdobycia pracy. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy skupić naszą uwagę na nauce języków obcych, gdyż niedawno, to znaczy 26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków , który od 2001 roku wpisany jest właśnie pod tą datą. Jak sama nazwa wskazuje jest to święto całej Europy a przede wszystkim języków, którymi posługują się Europejczycy. W tym dniu uświadamiamy sobie jak wiele korzyści przynosi człowiekowi nauka języków obcych. Dzięki znajomości języków możemy lepiej zrozumieć innych ludzi oraz bliżej poznać ich tradycje i kulturę. Wyobraźmy sobie, iż na obszarze Europy istnieje ponad 40 uznanych języków regionalnych i mniejszościowych. Posługuje się nimi ponad 40 milionów użytkowników.
W naszym kraju mieszkają przedstawiciele takich mniejszości narodowych, jak: Czesi, Niemcy, Litwini, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini i Żydzi. Z kolei Romowie, Tatarzy, Karaimi i Łemkowie to członkowie mniejszości etnicznych będący również mieszkańcami Polski.

Zapewne większość z nas, uczniów zdaje sobie sprawę z tego jak ważna i potrzebna w życiu jest znajomość języków obcych i to nie tylko dlatego, że czeka nas egzamin gimnazjalny...
W dzisiejszym świecie zagraniczne wycieczki lub wyjazdy w celach turystycznych lub zarobkowych stały się bardzo popularne i w takich sytuacjach umiejętność nawiązania rozmowy z mieszkańcami innego kraju jest wręcz niezbędna. Czy wtedy potrafi nasz język „wyrazić to, co pomyśli głowa” zależy tylko od nas.
A w naszym kraju ? Tutaj również coraz częściej spotkamy obcokrajowców, którzy będą potrzebować naszej pomocy np. w odnalezieniu banku, szpitala czy poczty. Czy ich zrozumiemy i pomożemy im, czy też „będziemy trzymać język za zębami” ? Myślę, że można by mnożyć sytuacje, ale wniosek jest jeden: JĘZYKÓW WARTO SIĘ UCZYĆ.
Starajmy się więc być bardziej otwarci na naukę języków obcych, gdyż nigdy nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach ta umiejętność nam się przyda.
Pewien aforyzm mówi, że „ tym co zdradza nas najczęściej, nie są ani przyjaciele, ani wrogowie, ale nasz język”. Czyż nie ma w tym prawdy? Pomyślmy...

2. Część artystyczno- rozrywkowa.

Prowadząca II : Dla urozmaicenia obchodów Europejskiego Dnia Języków w naszej szkole przygotowaliśmy krótką część artystyczno-rozrywkową w wykonaniu uczniów. Na początek zapraszamy do wysłuchania kilku piosenek w języku rosyjskim. Przed nami kl. VI. Powitajmy ich brawami............................(występ kl.VI).

Dziękujemy kl.VI.

W dalszej części naszego spotkania zechcemy dowiedzieć się, jaką wiedzę i sprawność w posługiwaniu się językami obcymi prezentują nasi uczniowie. W specjalnie przygotowanym na dzisiejszy dzień Quizie wezmą udział przedstawiciele wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Odpowiedzi uczestników oceni komisja w następującym składzie:
JC- przewodnicząca komisji,
PB- członek komisji .

Teraz przewodnicząca komisji przedstawi krótką charakterystykę Quizu.

Przewodnicząca komisji (JC): Dzisiejszy Quiz podzieliliśmy na 3 kategorie, tzn. I kategoria to klasy I-III szkoły podstawowej, II kategoria- kl.IV-VI a III kategoria to kl. I-III gimnazjum.
Każdy uczestnik odpowiada na 3 pytania w swojej kategorii. Zwycięża oczywiście ten, kto udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi w swojej grupie. W przypadku wyników ex aequo będą pytania dodatkowe.

Zapraszam zatem delegacje klas I, II i III szkoły podstawowej do zajęcia miejsc (przedstawiciele klas I-III zajmują miejsca przy stoliku na środku sali) i czytam pierwsze pytanie dla pierwszego uczestnika.........................

( Przewodnicząca odczytuje po 1 pytaniu dla każdego uczestnika (następnie czyta 2 i 3 pytanie), notuje odpowiedzi i podsumowuje wyniki dla I kategorii. Przewodnicząca komisji odczytuje wyniki. Widzowie nagradzają brawami uczestników. Uczestnicy wracają na widownię).


Prowadząca II: Za chwilę przekonamy się jak władają obcymi językami przedstawiciele klas IV, V i VI. Jednak najpierw posłuchajmy piosenki „If you’re happy” w wykonaniu kl. IV..............................

Dziękujemy klasie IV za występ i zapraszamy do nas delegacje klas IV, V i VI........................( przedstawiciele klas IV-VI zajmują miejsca przy stoliku na środku sali)
Tę część Quizu poprowadzi nasz kolega PB.

(Prowadzący odczytuje po 1 pytaniu dla każdego uczestnika( następnie czyta 2 i 3 pytanie), notuje odpowiedzi i podsumowuje wyniki dla II kategorii. Następnie odczytuje wyniki. Widzowie nagradzają brawami uczestników. Uczestnicy wracają na widownię).

Prowadząca II : W końcowej części dzisiejszego Quizu zaprezentują się nasze koleżanki i koledzy z klasy I, II i III gimnazjum. Wydaje się, że ich umiejętności językowe po kilku latach nauki powinny być znaczące, ale czy na pewno? Za chwilę sami się o tym przekonamy...A tymczasem posłuchajmy o czym zaśpiewają nam uczniowie z kl. III szkoły podstawowej...........
( kl. III śpiewa piosenkę „ In the ZOO”)
Dziękujemy klasie III i zapraszamy do nas przedstawicieli klas I, II i III gimnazjum (przedstawiciele klas I, II i III gimnazjum zajmują miejsca przy stoliku na środku sali).
Ostatnią cześć Quizu poprowadzi przewodnicząca komisji, JC.
( Przewodnicząca komisji odczytuje po 1 pytaniu dla każdego uczestnika, następnie czyta 2 i 3 pytanie, notuje odpowiedzi i podsumowuje wyniki dla III kategorii. Przewodnicząca komisji odczytuje wyniki. Widzowie nagradzają brawami uczestników. Uczestnicy wracają na widownię).

3. Zakończenie apelu.

Prowadząca I :
Gratulujemy zwycięzcom Quizu i dziękujemy wszystkim, którzy brali w nim udział . Bardzo dziękujemy również komisji sędziowskiej, która skwapliwie oceniała wypowiedzi zawodników. No i oczywiście dziękujemy za uwagę Wam, szanowni widzowie. Mamy nadzieję, że nasz dzisiejszy apel z okazji Europejskiego Dnia Języków utwierdził Was w przekonaniu, że warto poznawać inne języki. Kto wie, może nasz pisarz Mikołaj Rej gdyby dzisiaj żył powiedziałby:
„A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
Iż Polacy nie gęsi i obcymi językami władają.”?

DZIĘKUJEMY

*Apel zorganizowany był przy okazji Święta Edukacji Narodowej, więc najpierw uczniowie przedstawili krótką część artystyczną dedykowaną nauczycielom. Następnie odbył się apel poświęcony EDJ według w/w porządku.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO QUIZU DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Co oznacza słowo yellow i w jakim jest języku? (żółty/ j. angielski)

2. Jak mówimy nauczyciel w języku angielskim? ( teacher)

3. Jak brzmi Do widzenia w j. angielskim? ( Good bye)

4. Kiedy mówimy Good morning i co to znaczy? ( na powitanie, dzień dobry)

5. Co śpiewają angielskie dzieci, gdy ktoś ma urodziny? ( piosenkę Happy birthday )

6. Jaką liczbę oznacza słowo nine? ( 9)

7. Powiedz po angielsku zdanie Lubię jabłka. ( I like apples.)

8. Jak brzmi słowo mama w języku angielskim? ( mum, mother, mummy)

9. Co oznacza to słowo book ? ( książka)

10. Co znaczy zdanie I like bananas. ( Lubię banany)

Pytania dodatkowe:
- Podaj nazwy 3 kolorów w języku angielskim? ( red, green, purple, black, white,
grey, blue, pink, orange, brown)
- Co znaczy dog w języku angielskim? ( pies)
- W jakiej nazwie oznaczającej coś do jedzenia ( hot dog)
jest słowo dog ?
- Co oznacza polecenie Sit down. ( Usiądź)
- Co oznacza polecenie Listen. ( Słuchaj)
- Co oznaczają słowa happy i sad. ( wesoły,smutny)


PYTANIA I ODPOWIEDZI DO QUIZU DLA KLAS IV-VI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Jak przywitasz się z kolegą mieszkającym w Rosji? ( здраствуйте-zdrastwujtie)

2. Jak przeprosisz kogoś w języku angielskim? (I’m sorry)

3. Co oznacza zwrot bon jour (bążur) i kto tak powie? (Dzień dobry/ Francuz)

4. Mieszkaniec jakiego kraju używa pozdrowienia
Guten morgen? ( Niemiec)

5. Powiedz w języku angielskim zdanie Lubię szkołę. ( I like school)

6. Co znaczy zdanie Ү мєня хорошие отметки (Mam dobre oceny)
( u mienia haroszyje otmietki)

7. Z jakiego języka pochodzi pozdrowienie Ahoj! ( czeski/ Cześć!)
i co ono oznacza?

8. Kiedy Anglik powie Good night i co to znaczy? ( gdy idzie spać/ gdy żegna się z kimś wieczorem /Dobranoc)

9. Czy słowo photographer to po angielsku fotograf czy fotografia ? ( fotograf)

10. W jakim języku jest pozdrowienie Buon giorno (buon dżiorno)? ( j.włoski/
ozn. dzień dobry)

Pytania dodatkowe:

- Przetłumacz zdanie This is my school. ( To jest moja szkoła)
- Przetłumacz zdanie: Сегодня пятница ( Dzisiaj jest piątek)
( siewodnia piatnica)
- Czy słowo красивый to po rosyjsku piękny czy czerwony? ( piękny)
(krasiwyj)
- Przetłumacz zdanie: Это красный цвет ( To czerwony kwiat)
(eta krasnyj cwiet.)
- Co znaczy zdanie My dog is intelligent ( Mój pies jest mądry)


PYTANIA I ODPOWIEDZI DO QUIZU DLA KLAS I- III GIMNAZJUM

1. Jakimi językami porozumiewają się mieszkańcy Belgii? ( niderlandzki,francuski,niemiecki)

2. Jak brzmi nazwa naszej stolicy w języku angielskim? ( Warsaw)

3. Jakimi słowami Anglik zada Ci pytanie Czy ty mówisz po angielsku? ( Do you speak
English?)

4. Jakimi słowami Rosjanin zada Ci pytanie Czy ty mówisz po rosyjsku? ( Ты гoвopишь пo руссқи? ( ty gawarisz pa russki)

5. Ułóż w jęz. angielskim zdanie Jestem z Polski. ( I’m from Poland/
I come from Poland)

6. Odpowiedz na pytanie How old are you? ( I’m ...thirteen/ fourteen/
fifteen...)

7. Ułóż w jęz. rosyjskim zdanie Mam 14 lat. ( Мне четырнaдцaть лет)
( mnie cztyrnadcat liet)

8. Co oznacza pozdrowienie Buona notte i z jakiego języka pochodzi? ( Dobranoc/j.włoski)

9. Czy w Irlandii język angielski jest językiem urzędowym? ( tak)

10. Malta to niewielka wyspa na Morzu Śródziemnym. Jak myślisz,
który z języków (oprócz maltańskiego) jest tu językiem urzędowym: ( angielski)
angielski, włoski czy grecki?


Pytania dodatkowe:

- Co oznacza tytuł piosenki We are the champions ( Jesteśmy mistrzami)
- Odpowiedz na pytanie What’s the day today ? ( It’s Friday)
- Odpowiedz na pytanie Қоторый час? ( ............................)
- Odpowiedz na pytanie What month have we now? ( We’ve got September)
- Odpowiedz na pytanie What’s the capital of Poland? ( It’s Warsaw)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.