X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2705
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin pracowni komputerowej

1. Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone stanowiska.
2. Uczniowie podczas lekcji zachowują spokój, sumiennie wykonują swoją pracę, utrzymują stanowisko pracy w należytym porządku oraz szanują powierzony im sprzęt.
3. Przy pracy z komputerem uczniowie powinni przestrzegać następujących zasad:
- nie włączać komputera bez zgody nauczyciela oraz nie wyłączać komputera natychmiast po jego włączeniu, odczekać 5 - 10 sekund,
- najpierw włączać jednostkę centralną, a później inne urządzenia (np. monitor), pamiętać, że wyłączanie przeprowadzamy w odwrotnej kolejności niż włączanie,
- korzystać wyłącznie z kompletu dyskietek przechowywanych w pracowni dla ochrony danych przed przedostaniem się wirusa, przyniesienie do pracowni dyskietek z zewnątrz należy bezwzględnie zgłosić opiekunowi pracowni przed ich umieszczeniem w napędzie komputera,
- dołączać i odłączać dodatkowe urządzenia zewnętrzne mogą uczniowie tylko przy wyłączonym zasilaniu, i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia,
- nie wyjmować dyskietki podczas pracy stacji dysku (gdy pali się lampka dysku),
- nie odpowiadać „tak” na pytanie, którego się nie rozumie,
- nie wychodzić z programów poprzez przeładowanie komputera, jedynie w sytuacji zawieszenia systemu,
- niedozwolone jest nadmierne obracanie monitora w celu poprawy widoczności, zabronione jest pisanie na nim i na jakimkolwiek innym urządzeniu lub wyposażeniu pracowni,
- bezwzględnie zabronione jest samowolne zmienianie konfiguracji składników zestawu komputerowego i ustawień zainstalowanego w nim oprogramowania, nie wolno bez konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia niczego kasować z dysku stałego, kopiować programów na dyskietki itp.
- bez zgody opiekuna pracowni nie wolno wykonywać jakichkolwiek wydruków na urządzeniach drukujących, wszelkie materiały stworzone na tych urządzeniach są własnością pracowni,
- na stanowisku pracy z komputerem nie spożywać posiłków i nie pić napojów,
- w czasie pracy na stanowisku komputerowym należy zachować odległość nie mniejszą niż 50-70 cm od ekranu monitora.
4. O ile nauczyciel nie poleci inaczej, po zakończonej lekcji nie należy wyłączać jednostki centralnej komputera, ani monitora. Przed wyłączeniem komputera należy zakończyć działanie wszystkich programów.
5. W przypadku intensywnej lub długotrwałej pracy przy komputerze stosować minimum co dwie godziny 15-minutowe przerwy połączone z ruchem fizycznym i sprawnym wietrzeniem pracowni.
6. Zawsze po zakończonej lekcji należy uporządkować stanowisko pracy, wyjąć nośniki danych ze wszystkich napędów oraz dosunąć krzesła, aby nie tarasowały przejścia.
7. O zauważonych uszkodzeniach lub zniszczeniach sprzętu komputerowego należy natychmiast poinformować nauczyciela.
8. Za umyślne zniszczenie sprzętu przez ucznia odpowiadają jego rodzice.
9. Wszelkie prace porządkowe i konserwacyjne stanowiska komputerowego mogą być wykonywane tylko po wyłączeniu zasilania pracowni. Do czyszczenia używać lekko wilgotnej ściereczki.
10. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.